Hoe denken jullie, op grond van de Bijbel, over orgaandonatie?

Hoe denken jullie, op grond van de Bijbel, over orgaandonatie?


We leven in een wereld die zucht onder de gevolgen van de zonde. Ons lichaam wat God zo goed gemaakt heeft breekt zichzelf af en bederft. Devolutie is wat om ons heen heerst, afbraak en vergankelijkheid. Maar om die grote val om te keren, om genezing en herstel te brengen wilde Jezus mens worden en Zijn lichaam geven, Hij wilde Zijn bloed geven om ons te redden.

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. (Johannes 15:12-13)

Ons voorbeeld

En Jezus gaf zichzelf toen we nog zondaren waren, toen we nog vijandig gezind waren tegenover Hem en God. Hoe onvoorstelbaar groot is Zijn liefde! Hij gaf Zijn leven voor Zijn vijanden. Hij heeft ons duur gekocht!

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthe 6:19-20)

Het lichaam wat vergaat is nu een tempel geworden van de Heilige Geest. God zelf komt in ons wonen. En dit is zeker een reden om goed voor ons lichaam te zorgen. Maar niet ten koste van liefde tot God en liefde voor anderen.

Hoewel ons lichaam, wanneer we wedergeboren zijn, Gods tempel is, is gezondheid niet onze eerste zorg. Het is niet gezond om je kruis op te nemen en Jezus te volgen. Dat overleef je niet. Toch roept Jezus ons daartoe op. We zijn niet geroepen om ons leven te behouden, maar om het te verliezen, omwille van Jezus en het Evangelie, en zo deel te krijgen aan Zijn opstanding (Markus 8:35)

Levende donoren

We kunnen ons leven geven door onze bezittingen niet krampachtig vast te houden maar uit te delen zodat er gelijkheid is (2 Korinthe 8:14). We kunnen ons leven geven en met de gezindheid van Christus anderen te dienen (Filippenzen 2:5-11). We kunnen ons leven geven en gevaar riskeren om verloren zielen te vertellen van het Evangelie (2 Korinthe 11:23-33).

En zo hebben we vandaag de mogelijkheid om zieken te helpen door een orgaan, bloed of weefsel af te staan. Zoals vroeger onze broeders Paulus graag hun ogen hadden gegeven, zo zou hun verlangen met de techniek van vandaag in vervulling kunnen gaan.

En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij  als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. (Galaten 4:14-15)

Het is goed om mee te lijden en mee te leven, om goed te doen, terwijl wij de gelegenheid hebben aan alle mensen en vooral aan de huisgenoten van het geloof (Galaten 6:10).

Overleden donoren

Hoewel afgebroken tempels wachten op wederopbouw als Jezus terugkomt en Zijn gemeente opwekt uit de dood, hoeft dit ons er niet van te weerhouden om wat God ons gegeven heeft te geven voor het welzijn van anderen. We hoeven niet bang te zijn dat God bij de opstanding in de war zal raken omdat je hart in het lichaam van een ander klopt.

De vele Christenen die verscheurt werden door de leeuwen, verbrand werden en met de wind verstrooid zijn, zal God weer bijeenbrengen. Zo ook wanneer we wat oude lappen van onze tent afstaan aan andere tenten die dreigen in te storten zodat we hen of genadetijd kunnen geven of tijd voor vruchtbaar werk.

Jezus had ons lief tot het einde. Zo mogen wij Hem navolgen.

Alleen uit liefde

Zoals het geven van onze bezittingen of ons hele leven enkel waarde heeft wanneer het uit liefde gebeurt, zo ook met het geven van organen die ons tot bezit gegeven zijn.

Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. (1 Korinthe 13:3)

We geven uit liefde, niet om gezien te worden, om een goed gevoel te krijgen maar om anderen te helpen en Jezus opofferende liefde ten toon te stellen.

Wat God ons gegeven heeft, mag niet als vanzelfsprekend van ons afgenomen worden. Hoewel wij blijmoedig geven wanneer de Heere ons daartoe dringt, is het stelen en zonde wanneer anderen iets van ons afnemen. Het kan egoïstisch zijn wanneer we iets wat van ons is niet geven, maar we mogen nooit naar iemand toe gaan, duizend euro vragen en hem vervolgens egoïstisch noemen omdat hij ons, al dan niet om goede redenen, die duizend euro niet geeft.

Liefde en het geven van ons leven moet voortkomen uit het hart en niet van buitenaf opgelegd worden. Opgelegde liefde is slavernij. Daarom ben je vrij om wel of niet je organen te weggeven en mag je ook dat in Gods handen neerleggen en vragen. “Heere, er is nu iemand ziek en in nood en ik heb de mogelijkheid om te helpen. Wat wilt U dat ik doe in dit specifieke geval?”

Geef alleen als je in vrede en uit liefde kunt geven.

Waarschuwingen

We leven in een gevallen wereld waarin motieven en systemen zo vaak leiden tot misbruik van situaties en mensen. Wees daarom waakzaam. Wanneer geld een rol zou spelen, of gaat spelen in orgaandonaties is het goed om heel voorzichtig te zijn, want geld verblind een mens. Geldzucht lijdt tot grote gruwelen.

Daarnaast leven we in een wereld die speelt met levens, met embryo’s, met ouderen, met zwakken en zieken. Hoewel we medische ethiek, evenals hersendood, later nog eens kunnen behandelen, hoeven we niet naïef te zijn en te denken dat alles wat er in ziekenhuizen en laboratoriums gebeurt goed is. In ons land worden per jaar dertigduizend baby’tjes en zevenduizend ouderen vermoord door abortus en euthanasie.

Wees daarom waakzaam wat de definities van leven en dood betreft. En wees ook waakzaam als je hier onderzoek naar doet. Hoewel de ene kant beheerst wordt door materialistische en atheïstische wereldvisie is er een andere kant die beïnvloed wordt door een occulte en hindoeïstische wereldvisie.

Gerechtigheid en herstel

Maar hoe dan ook, wanneer we uit liefde ons leven willen geven en anderen daar misbruik van maken zal God ons verdedigen en al het onrecht straks recht maken wanneer we in de opstanding, met een vernieuwd lichaam zullen knielen voor Zijn troon.

Verzamel schatten in de hemel, niet op aarde. “Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt.” Hebreeën 10:34)

Ook als je je lichaam, wat in bezit genomen is door de Heilige Geest, uit liefde geeft, zoals Jezus.

We leven in een wereld die zucht onder de gevolgen van de zonde. Ons lichaam wat God zo goed gemaakt heeft breekt zichzelf af en bederft. Devolutie is wat om ons heen heerst, afbraak en vergankelijkheid. Maar om die grote val om te keren, om genezing en herstel te brengen wilde Jezus mens worden en Zijn lichaam geven, Hij wilde Zijn bloed geven om ons te redden.

Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. (Johannes 15:12-13)

Ons voorbeeld

En Jezus gaf zichzelf toen we nog zondaren waren, toen we nog vijandig gezind waren tegenover Hem en God. Hoe onvoorstelbaar groot is Zijn liefde! Hij gaf Zijn leven voor Zijn vijanden. Hij heeft ons duur gekocht!

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthe 6:19-20)

Het lichaam wat vergaat is nu een tempel geworden van de Heilige Geest. God zelf komt in ons wonen. En dit is zeker een reden om goed voor ons lichaam te zorgen. Maar niet ten koste van liefde tot God en liefde voor anderen.

Hoewel ons lichaam, wanneer we wedergeboren zijn, Gods tempel is, is gezondheid niet onze eerste zorg. Het is niet gezond om je kruis op te nemen en Jezus te volgen. Dat overleef je niet. Toch roept Jezus ons daartoe op. We zijn niet geroepen om ons leven te behouden, maar om het te verliezen, omwille van Jezus en het Evangelie, en zo deel te krijgen aan Zijn opstanding (Markus 8:35)

Levende donoren

We kunnen ons leven geven door onze bezittingen niet krampachtig vast te houden maar uit te delen zodat er gelijkheid is (2 Korinthe 8:14). We kunnen ons leven geven en met de gezindheid van Christus anderen te dienen (Filippenzen 2:5-11). We kunnen ons leven geven en gevaar riskeren om verloren zielen te vertellen van het Evangelie (2 Korinthe 11:23-33).

En zo hebben we vandaag de mogelijkheid om zieken te helpen door een orgaan, bloed of weefsel af te staan. Zoals vroeger onze broeders Paulus graag hun ogen hadden gegeven, zo zou hun verlangen met de techniek van vandaag in vervulling kunnen gaan.

En toch hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij  als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u, zo mogelijk, uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. (Galaten 4:14-15)

Het is goed om mee te lijden en mee te leven, om goed te doen, terwijl wij de gelegenheid hebben aan alle mensen en vooral aan de huisgenoten van het geloof (Galaten 6:10).

Overleden donoren

Hoewel afgebroken tempels wachten op wederopbouw als Jezus terugkomt en Zijn gemeente opwekt uit de dood, hoeft dit ons er niet van te weerhouden om wat God ons gegeven heeft te geven voor het welzijn van anderen. We hoeven niet bang te zijn dat God bij de opstanding in de war zal raken omdat je hart in het lichaam van een ander klopt.

De vele Christenen die verscheurt werden door de leeuwen, verbrand werden en met de wind verstrooid zijn, zal God weer bijeenbrengen. Zo ook wanneer we wat oude lappen van onze tent afstaan aan andere tenten die dreigen in te storten zodat we hen of genadetijd kunnen geven of tijd voor vruchtbaar werk.

Jezus had ons lief tot het einde. Zo mogen wij Hem navolgen.

Alleen uit liefde

Zoals het geven van onze bezittingen of ons hele leven enkel waarde heeft wanneer het uit liefde gebeurt, zo ook met het geven van organen die ons tot bezit gegeven zijn.

Al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. (1 Korinthe 13:3)

We geven uit liefde, niet om gezien te worden, om een goed gevoel te krijgen maar om anderen te helpen en Jezus opofferende liefde ten toon te stellen.

Wat God ons gegeven heeft, mag niet als vanzelfsprekend van ons afgenomen worden. Hoewel wij blijmoedig geven wanneer de Heere ons daartoe dringt, is het stelen en zonde wanneer anderen iets van ons afnemen. Het kan egoïstisch zijn wanneer we iets wat van ons is niet geven, maar we mogen nooit naar iemand toe gaan, duizend euro vragen en hem vervolgens egoïstisch noemen omdat hij ons, al dan niet om goede redenen, die duizend euro niet geeft.

Liefde en het geven van ons leven moet voortkomen uit het hart en niet van buitenaf opgelegd worden. Opgelegde liefde is slavernij. Daarom ben je vrij om wel of niet je organen te weggeven en mag je ook dat in Gods handen neerleggen en vragen. “Heere, er is nu iemand ziek en in nood en ik heb de mogelijkheid om te helpen. Wat wilt U dat ik doe in dit specifieke geval?”

Geef alleen als je in vrede en uit liefde kunt geven.

Waarschuwingen

We leven in een gevallen wereld waarin motieven en systemen zo vaak leiden tot misbruik van situaties en mensen. Wees daarom waakzaam. Wanneer geld een rol zou spelen, of gaat spelen in orgaandonaties is het goed om heel voorzichtig te zijn, want geld verblind een mens. Geldzucht lijdt tot grote gruwelen.

Daarnaast leven we in een wereld die speelt met levens, met embryo’s, met ouderen, met zwakken en zieken. Hoewel we medische ethiek, evenals hersendood, later nog eens kunnen behandelen, hoeven we niet naïef te zijn en te denken dat alles wat er in ziekenhuizen en laboratoriums gebeurt goed is. In ons land worden per jaar dertigduizend baby’tjes en zevenduizend ouderen vermoord door abortus en euthanasie.

Wees daarom waakzaam wat de definities van leven en dood betreft. En wees ook waakzaam als je hier onderzoek naar doet. Hoewel de ene kant beheerst wordt door materialistische en atheïstische wereldvisie is er een andere kant die beïnvloed wordt door een occulte en hindoeïstische wereldvisie.

Gerechtigheid en herstel

Maar hoe dan ook, wanneer we uit liefde ons leven willen geven en anderen daar misbruik van maken zal God ons verdedigen en al het onrecht straks recht maken wanneer we in de opstanding, met een vernieuwd lichaam zullen knielen voor Zijn troon.

Verzamel schatten in de hemel, niet op aarde. “Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt.” Hebreeën 10:34)

Ook als je je lichaam, wat in bezit genomen is door de Heilige Geest, uit liefde geeft, zoals Jezus.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →