Soms lijkt de Bijbel zichzelf tegen te spreken. Bijvoorbeeld:

  • We lezen dat Ahazia in het ene vers tweeëntwintig en in het andere vers tweeënveertig jaar oud was toen hij koning werd.
  • Het ene Evangelie laat zien dat Jezus helemaal gezalfd werd, terwijl het ander Evangelie vertelt dat Zijn voeten gezalfd werden.

Hoe moeten we hier mee omgaan?

Soms lijkt de Bijbel zichzelf tegen te spreken. Bijvoorbeeld:

  • We lezen dat Ahazia in het ene vers tweeëntwintig en in het andere vers tweeënveertig jaar oud was toen hij koning werd.
  • Het ene Evangelie laat zien dat Jezus helemaal gezalfd werd, terwijl het ander Evangelie vertelt dat Zijn voeten gezalfd werden.

Hoe moeten we hier mee omgaan?


De Bijbel kan tegenstrijdig lijken. Is de oude mensen nu gestorven of niet? Moeten we nu alleen in onze binnenkamer bidden of ook samen?

Zo zien we vaker iets wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt, maar in de meeste gevallen maken de directe context en andere schriftgedeelten duidelijk wat er bedoelt wordt. We moeten schrift met schrift vergelijken zoals we dat allemaal wel eens gehoord hebben.

Meerder perspectieven

Soms lijkt iets tegenstrijdig omdat God de situatie van verschillende kanten wil laten zien. Juist omdat Bijbel geschreven is door meerdere personen geeft dit ons een betrouwbaarder beeld van wat er werkelijk gebeurt is en wat God ons bekend wil maken.

Zoals we een beter beeld krijgen van een auto-ongeluk als er meerdere getuigen, vanuit verschillende oogpunten omschrijven wat er gebeurt is. Zo kunnen we een beter, betrouwbaarder en vollediger beeld vormen dan wanneer maar één persoon gezien heeft wat er is gebeurt.

Zo leggen we de verschillende Evangeliën naast elkaar en zien zo een vollediger beeld van wat er werkelijk gebeurd is. Zo ook in het voorbeeld van de zalving. De eerste zag alleen dat Zijn voeten gezalfd werden, de ander zag ook dat Zijn hoofd gezalfd werd. Dit is niet tegenstrijdig, maar het vult elkaar aan.

Vertaling

Verder kan het zeker zijn dat er in de vertaling iets is veranderd. We geloven dat de originele manuscripten door God geïnspireerd zijn en dat Hij tot op de dagvan vandaag in Zijn voorzienigheid de boodschap bewaard.

De Bijbel is het best bewaarde boek in de geschiedenis. Meer dan 5000 handgeschreven vroege manuscripten heeft God voor ons bewaart. Juist dat geeft ons weer zo’n helder beeld van wat God in de originele schriften tot ons wilde zeggen. Geleerden leggen die teksten naast elkaar en over elkaar zoals die getuigeverklaringen bij dat auto-ongeluk om zo het hele beeld te zien. Dit wordt tekstkritiek genoemd.

Zeker, er zijn hier en daar overschrijf fouten, maar het grootste deel daarvan zijn spellingsfouten die niets aan de boodschap veranderen. En op de plekken waar de boodschap anders zou kunnen worden, maakt de context duidelijk wat de Heere heeft willen zeggen, zoals bij de leeftijd van Ahazia.

We zien in 2 Koningen 8:17 dat zijn vader tweeëndertig jaar oud was toen hij koning werd en acht jaar later stierf. Ahazia kon daarom geen tweeënveertig jaar oud zijn toen zijn vader op veertig jarige leeftijd stierf en hij de troon beklom. Zo zien we wat de Heere ons wilde zeggen en dat er eigenlijk tweeëntwintig jaar hoorde te staan.

Verder zijn er geen varianten in de manuscripten die iets afdoen van de grondbeginselen van het Christendom, “dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.” (1 Korinthe 15:3)

Deze (schijnbare) tegenstrijdigheden gaan dus over bijzaken die niets van de boodschap afdoen. Het verandert niets aan wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft. Die boodschap bewaart God. Dit Zijn de woorden die ons wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. (2 Timotheüs 3:15)

Het Woord is vleesgeworden

Vertrouw op dat Woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. God heeft wat Hij gezegd heeft uitgeleefd. En in de geschiedenis is nooit iemand geweest zoals de Heere Jezus. Hij had macht om natuurwetten te breken (dat ontkenden zelfs zijn vijanden niet, maar zij schreven het toe aan de duivel) en Hij leefde volkomen in overeenstemming met de morele wetten (daarom konden zijn vijanden niets vinden om Hem uit de weg te ruimen). Zelf Zijn vijanden, de Joden en de Romeinen getuigen van deze dingen, ook in buiten-Bijbelse bronnen.

Verwonder je daarom over Gods genade, dat Hij tot ons wilde spreken, dat Hij zich bekend wilde maken in Jezus Christus om ons met Hem te verzoenen. “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.” (1 Timotheüs 1:15)

Echt, dit woord is het aannemen waard.

Bid dat God de ogen van je verstand door Zijn Heilige Geest verlicht om te zien, te begrijpen en aan te nemen wat U tot Hij tot je zegt.

De Bijbel kan tegenstrijdig lijken. Is de oude mensen nu gestorven of niet? Moeten we nu alleen in onze binnenkamer bidden of ook samen?

Zo zien we vaker iets wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt, maar in de meeste gevallen maken de directe context en andere schriftgedeelten duidelijk wat er bedoelt wordt. We moeten schrift met schrift vergelijken zoals we dat allemaal wel eens gehoord hebben.

Meerder perspectieven

Soms lijkt iets tegenstrijdig omdat God de situatie van verschillende kanten wil laten zien. Juist omdat Bijbel geschreven is door meerdere personen geeft dit ons een betrouwbaarder beeld van wat er werkelijk gebeurt is en wat God ons bekend wil maken.

Zoals we een beter beeld krijgen van een auto-ongeluk als er meerdere getuigen, vanuit verschillende oogpunten omschrijven wat er gebeurt is. Zo kunnen we een beter, betrouwbaarder en vollediger beeld vormen dan wanneer maar één persoon gezien heeft wat er is gebeurt.

Zo leggen we de verschillende Evangeliën naast elkaar en zien zo een vollediger beeld van wat er werkelijk gebeurd is. Zo ook in het voorbeeld van de zalving. De eerste zag alleen dat Zijn voeten gezalfd werden, de ander zag ook dat Zijn hoofd gezalfd werd. Dit is niet tegenstrijdig, maar het vult elkaar aan.

Vertaling

Verder kan het zeker zijn dat er in de vertaling iets is veranderd. We geloven dat de originele manuscripten door God geïnspireerd zijn en dat Hij tot op de dagvan vandaag in Zijn voorzienigheid de boodschap bewaard.

De Bijbel is het best bewaarde boek in de geschiedenis. Meer dan 5000 handgeschreven vroege manuscripten heeft God voor ons bewaart. Juist dat geeft ons weer zo’n helder beeld van wat God in de originele schriften tot ons wilde zeggen. Geleerden leggen die teksten naast elkaar en over elkaar zoals die getuigeverklaringen bij dat auto-ongeluk om zo het hele beeld te zien. Dit wordt tekstkritiek genoemd.

Zeker, er zijn hier en daar overschrijf fouten, maar het grootste deel daarvan zijn spellingsfouten die niets aan de boodschap veranderen. En op de plekken waar de boodschap anders zou kunnen worden, maakt de context duidelijk wat de Heere heeft willen zeggen, zoals bij de leeftijd van Ahazia.

We zien in 2 Koningen 8:17 dat zijn vader tweeëndertig jaar oud was toen hij koning werd en acht jaar later stierf. Ahazia kon daarom geen tweeënveertig jaar oud zijn toen zijn vader op veertig jarige leeftijd stierf en hij de troon beklom. Zo zien we wat de Heere ons wilde zeggen en dat er eigenlijk tweeëntwintig jaar hoorde te staan.

Verder zijn er geen varianten in de manuscripten die iets afdoen van de grondbeginselen van het Christendom, “dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.” (1 Korinthe 15:3)

Deze (schijnbare) tegenstrijdigheden gaan dus over bijzaken die niets van de boodschap afdoen. Het verandert niets aan wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft. Die boodschap bewaart God. Dit Zijn de woorden die ons wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. (2 Timotheüs 3:15)

Het Woord is vleesgeworden

Vertrouw op dat Woord dat vlees geworden is en onder ons gewoond heeft. God heeft wat Hij gezegd heeft uitgeleefd. En in de geschiedenis is nooit iemand geweest zoals de Heere Jezus. Hij had macht om natuurwetten te breken (dat ontkenden zelfs zijn vijanden niet, maar zij schreven het toe aan de duivel) en Hij leefde volkomen in overeenstemming met de morele wetten (daarom konden zijn vijanden niets vinden om Hem uit de weg te ruimen). Zelf Zijn vijanden, de Joden en de Romeinen getuigen van deze dingen, ook in buiten-Bijbelse bronnen.

Verwonder je daarom over Gods genade, dat Hij tot ons wilde spreken, dat Hij zich bekend wilde maken in Jezus Christus om ons met Hem te verzoenen. “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.” (1 Timotheüs 1:15)

Echt, dit woord is het aannemen waard.

Bid dat God de ogen van je verstand door Zijn Heilige Geest verlicht om te zien, te begrijpen en aan te nemen wat U tot Hij tot je zegt.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →