Hoe krijg ik meer inzicht in mijn zonden en de ernst daarvan? Er wordt vaak gesproken over het belijden van je zonden, maar om eerlijk te zijn zie ik ze gewoon niet bij mezelf. Ik heb wel een algemeen gevoel dat ik tekortschiet naar God toe, maar ik kan aan het einde van de dag vaak geen specifieke zonden aanwijzen. Ook als ik de Tien Geboden erbij pak, blijf ik het lastig vinden. Het komt niet verder dan ‘Ik ben weleens ongehoorzaam geweest aan mijn ouders.’ of ‘Ik geef te weinig aan anderen. En áls ik al een specifieke zonde zie, dan vind ik het wel ‘erg’ maar ik voel niet een diepe pijn of echt berouw. Hoe kan ik hier meer inzicht in krijgen?

Hoe krijg ik meer inzicht in mijn zonden en de ernst daarvan? Er wordt vaak gesproken over het belijden van je zonden, maar om eerlijk te zijn zie ik ze gewoon niet bij mezelf. Ik heb wel een algemeen gevoel dat ik tekortschiet naar God toe, maar ik kan aan het einde van de dag vaak geen specifieke zonden aanwijzen. Ook als ik de Tien Geboden erbij pak, blijf ik het lastig vinden. Het komt niet verder dan ‘Ik ben weleens ongehoorzaam geweest aan mijn ouders.’ of ‘Ik geef te weinig aan anderen. En áls ik al een specifieke zonde zie, dan vind ik het wel ‘erg’ maar ik voel niet een diepe pijn of echt berouw. Hoe kan ik hier meer inzicht in krijgen?


Uit verschillende gesprekken die we tijdens het Evangeliseren hebben blijkt dat maar weinig mensen overtuigd zijn van hun zonde.

De meesten geloven dat ze wel goed leven, ze doen niemand kwaad, proberen af en toe anderen te helpen en als ze zo op hun leven terugkijken kunnen ze zo snel niets aanwijzen waarom een rechtvaardige God hen zou moeten veroordelen. Voor dat ene leugentje vroeger, lijkt dat wat overdreven.

Maar daarin vergeten we zo snel dat God niet alleen horizontale liefde van ons vraagt, maar ook verticale liefde. De Heere Jezus vatte de hele wet voor ons samen met deze woorden: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten” (Mattheüs 22:37-40).

Hoewel het hoogmoed is wat ons doet denken dat die liefde tot de naaste in ons leven wel voldoende is, is het de liefde tot God, met heel ons hart, heel onze ziel, en heel ons verstand waar we vooral zo tekortschieten. Misschien lieg je niet, heb je nooit ruzie met je ouders en steel je nooit, maar God, de Schepper die recht heeft op je hele leven, vraagt allereerst jou liefde. O, hoe schuldig zijn we aan dit gebod!

Het kruis overtuigd van zonde

Wil je weten hoe schuldig en zondig je bent? Kijk dan naar het kruis. Daar zie je wat je verdient. Vanwege onze opstand en afkeer van God, ook al gaan we netjes om met onze naaste, verdienen we de volle toorn van God, Zijn afwezigheid, volkomen verlatenheid van God. Dat zien we aan het kruis. Dat is wat jij en ik verdienen. Wanneer we ons afkeren van God, de Bron van het leven, vreugde en liefde, is de dood, verdriet en haat de straf die rechtvaardig over ons komt.

Kijk daarom naar het kruis om meer inzicht te krijgen in je zonden en de ernst daarvan. Aan het kruis zie je wat je verdient, maar meer nog. Daar wordt je niet alleen overtuigd van zonde (waar de Aanklager het graag bij laat) maar ook van genade.

Kijk naar het kruis, al die pijn, heel die brandende toorn van God, is wat jij verdient. Jij zou daar verbrijzeld moeten worden omdat je God, die als Schepper recht heeft op je leven, niet liefgehad hebt zoals Hij liefgehad moet worden. Echt, laat het tot je doordringen. Het is terecht dat je eeuwig in eenzaamheid en wanhoop door zou moeten brengen in de hel. Belijd dit, elke dag weer, dat je God weer geen seconde met heel je hart, heel je ziel en al je krachten hebt liefgehad en daarom de eeuwige straf waardig bent.

Het kruis overtuigd van genade

Maar daar aan het kruis zie je ook Gods genade, Zijn onvoorstelbare liefde voor vijanden, opstandelingen, die het misschien op horizontaal niveau wel goed doen maar verticaal vijandig zijn. Aan het kruis zie je Zijn zondaarsliefde. De straf die jij verdient, wilde Jezus gewillig dragen. O, wat een volkomen Zaligmaker is Hij. Hij wilde die brandende toorn over onze zonde uitblussen, en de beker die wij moesten drinken, tot de laatste druppel leegdrinken.

Kijk naar Jezus, daar aan het kruis, steeds weer, om beter te zien wat jij verdient en hoe Gods liefde is. Zoals Tim Keller het zegt: Je bent zondiger dan je ooit zult beseffen en meer geliefd dan je je ooit voor zou kunnen stellen.

Uit verschillende gesprekken die we tijdens het Evangeliseren hebben blijkt dat maar weinig mensen overtuigd zijn van hun zonde.

De meesten geloven dat ze wel goed leven, ze doen niemand kwaad, proberen af en toe anderen te helpen en als ze zo op hun leven terugkijken kunnen ze zo snel niets aanwijzen waarom een rechtvaardige God hen zou moeten veroordelen. Voor dat ene leugentje vroeger, lijkt dat wat overdreven.

Maar daarin vergeten we zo snel dat God niet alleen horizontale liefde van ons vraagt, maar ook verticale liefde. De Heere Jezus vatte de hele wet voor ons samen met deze woorden: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten” (Mattheüs 22:37-40).

Hoewel het hoogmoed is wat ons doet denken dat die liefde tot de naaste in ons leven wel voldoende is, is het de liefde tot God, met heel ons hart, heel onze ziel, en heel ons verstand waar we vooral zo tekortschieten. Misschien lieg je niet, heb je nooit ruzie met je ouders en steel je nooit, maar God, de Schepper die recht heeft op je hele leven, vraagt allereerst jou liefde. O, hoe schuldig zijn we aan dit gebod!

Het kruis overtuigd van zonde

Wil je weten hoe schuldig en zondig je bent? Kijk dan naar het kruis. Daar zie je wat je verdient. Vanwege onze opstand en afkeer van God, ook al gaan we netjes om met onze naaste, verdienen we de volle toorn van God, Zijn afwezigheid, volkomen verlatenheid van God. Dat zien we aan het kruis. Dat is wat jij en ik verdienen. Wanneer we ons afkeren van God, de Bron van het leven, vreugde en liefde, is de dood, verdriet en haat de straf die rechtvaardig over ons komt.

Kijk daarom naar het kruis om meer inzicht te krijgen in je zonden en de ernst daarvan. Aan het kruis zie je wat je verdient, maar meer nog. Daar wordt je niet alleen overtuigd van zonde (waar de Aanklager het graag bij laat) maar ook van genade.

Kijk naar het kruis, al die pijn, heel die brandende toorn van God, is wat jij verdient. Jij zou daar verbrijzeld moeten worden omdat je God, die als Schepper recht heeft op je leven, niet liefgehad hebt zoals Hij liefgehad moet worden. Echt, laat het tot je doordringen. Het is terecht dat je eeuwig in eenzaamheid en wanhoop door zou moeten brengen in de hel. Belijd dit, elke dag weer, dat je God weer geen seconde met heel je hart, heel je ziel en al je krachten hebt liefgehad en daarom de eeuwige straf waardig bent.

Het kruis overtuigd van genade

Maar daar aan het kruis zie je ook Gods genade, Zijn onvoorstelbare liefde voor vijanden, opstandelingen, die het misschien op horizontaal niveau wel goed doen maar verticaal vijandig zijn. Aan het kruis zie je Zijn zondaarsliefde. De straf die jij verdient, wilde Jezus gewillig dragen. O, wat een volkomen Zaligmaker is Hij. Hij wilde die brandende toorn over onze zonde uitblussen, en de beker die wij moesten drinken, tot de laatste druppel leegdrinken.

Kijk naar Jezus, daar aan het kruis, steeds weer, om beter te zien wat jij verdient en hoe Gods liefde is. Zoals Tim Keller het zegt: Je bent zondiger dan je ooit zult beseffen en meer geliefd dan je je ooit voor zou kunnen stellen.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →