Hoe moeten Christenen omgaan met vluchtelingen? Moeten Christenen vluchtelingen helpen bij hun re-integratie in de maatschappij?

Hoe moeten Christenen omgaan met vluchtelingen? Moeten Christenen vluchtelingen helpen bij hun re-integratie in de maatschappij?


Dit klinkt misschien tegenstrijdig maar het is heerlijk dat de Heere vluchtelingen tot ons brengt, dat is genade. Hij heeft de beweging van de volken in de hand.

Zo lang hebben wij als gemeenten die gebieden waar ze vandaan komen verwaarloosd. We hebben zo weinig arbeiders naar hen toegestuurd. We zijn “rijk en steeds rijker geworden en hebben aan niets gebrek, maar we weten niet dat we juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt zijn” (Openbaring 3:17). We hebben die heerlijke waarheid van Gods zondaarsliefde voor onszelf gehouden. Wat een genade dat Hij hen die dit nieuws zo hard nodig hebben dan bij ons op de stoep zet, de Heere maakt het ons nu zo makkelijk!

Vraag aan de Heere hoe je wil gebruiken en gehoorzaam Hem om hen lief te hebben zoals je jezelf liefhebt, en zoals Jezus ons heeft liefgehad en zichzelf ontledigd heeft, Zijn heerlijkheid, zijn rijkdom, comfort en veiligheid verlaten heeft om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Hij deed dat zelfs voor vijanden.

Maar bid ook voor de overheid die moeilijke keuzes moet maken. Ons land is klein, zeker hebben we nog genoeg om op te offeren, maar heel Syrië past gewoon niet. Bid daarom voor de overheid, dat ze rechtvaardige beslissingen zullen nemen, dat er goeie plannen gemaakt zullen worden om vluchtelingen te helpen. Bid daarvoor terwijl je er alles aan doet om ze de warmte te geven die we zelf zouden willen ontvangen, ook als ze hier niet kunnen blijven.

En zeker moeten we ook de ouderen en andere hulpbehoevenden niet vergeten! Niet dat we eerst de ene groep moeten helpen voordat we anderen zouden kunnen helpen. Er is geen groep die meer of minder recht heeft op liefde. Laten we ons als lichaam van Jezus verspreiden en voorzien in al die noden die er zijn.

Soms kan het romantischer zijn om een bepaalde groep te helpen, maar zoek niet naar erkenning of een mooi verhaal. Volg de Heere Jezus, deel Zijn liefde uit, doe recht aan weduwen en wezen, aan armen en vreemdelingen. Er is zoveel fysieke nood. Laat je leiden door de Heilige Geest en verschuil je niet. Wees bereid, sta klaar.

Beseffen we dat de vreselijkste bedreigingen van Jezus, die liefdevolle Redder, juist in deze context staan? Dit is wat Hij zegt zegt: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het  eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.” (Mattheüs 20:25)

En als we nu specifiek nadenken over vluchtelingen: Er zijn genoeg vluchtelingen die taalles nodig hebben, een lift kunnen gebruiken, hulp kunnen gebruiken met het doen van boodschappen. Ga wat leuks met hen doen, sporten of een spelletje is al prima. Ze hebben hoe dan ook allemaal iemand nodig die naar hen luistert, met wie ze kunnen verwerken wat ze meegemaakt hebben. Daarvoor hoef je alleen maar te luisteren.

Verder worden er hier en daar internationale kerkdiensten georganiseerd. Ook daar kunnen ze je hulp gebruiken, nodig vluchtelingen daarvoor uit. Leg het dus allereerst neer voor de Heere, zeg tegen de Heere dat je bereidt bent. Dan zal Hij zeker wat op je pad brengen.

Er is genoeg te doen en we hebben genoeg middelen om te doen wat Hij van ons vraagt. Het is vaak zo moeilijk omdat we niet willen delen wat we van Hem gehad hebben.

Maar onthoudt dat deze wereld is een zinkend schip en als we niet loslaten gaan we mee ten onder. Laat alles wat je hebt los, neem je kruis op, en neem in opofferende liefde zo veel mogelijk zielen mee, naar die veilige Rots van het behoudt. Daar is plek genoeg, voor mensen uit alle volken, talen en stammen.

Dit klinkt misschien tegenstrijdig maar het is heerlijk dat de Heere vluchtelingen tot ons brengt, dat is genade. Hij heeft de beweging van de volken in de hand.

Zo lang hebben wij als gemeenten die gebieden waar ze vandaan komen verwaarloosd. We hebben zo weinig arbeiders naar hen toegestuurd. We zijn “rijk en steeds rijker geworden en hebben aan niets gebrek, maar we weten niet dat we juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt zijn” (Openbaring 3:17). We hebben die heerlijke waarheid van Gods zondaarsliefde voor onszelf gehouden. Wat een genade dat Hij hen die dit nieuws zo hard nodig hebben dan bij ons op de stoep zet, de Heere maakt het ons nu zo makkelijk!

Vraag aan de Heere hoe je wil gebruiken en gehoorzaam Hem om hen lief te hebben zoals je jezelf liefhebt, en zoals Jezus ons heeft liefgehad en zichzelf ontledigd heeft, Zijn heerlijkheid, zijn rijkdom, comfort en veiligheid verlaten heeft om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Hij deed dat zelfs voor vijanden.

Maar bid ook voor de overheid die moeilijke keuzes moet maken. Ons land is klein, zeker hebben we nog genoeg om op te offeren, maar heel Syrië past gewoon niet. Bid daarom voor de overheid, dat ze rechtvaardige beslissingen zullen nemen, dat er goeie plannen gemaakt zullen worden om vluchtelingen te helpen. Bid daarvoor terwijl je er alles aan doet om ze de warmte te geven die we zelf zouden willen ontvangen, ook als ze hier niet kunnen blijven.

En zeker moeten we ook de ouderen en andere hulpbehoevenden niet vergeten! Niet dat we eerst de ene groep moeten helpen voordat we anderen zouden kunnen helpen. Er is geen groep die meer of minder recht heeft op liefde. Laten we ons als lichaam van Jezus verspreiden en voorzien in al die noden die er zijn.

Soms kan het romantischer zijn om een bepaalde groep te helpen, maar zoek niet naar erkenning of een mooi verhaal. Volg de Heere Jezus, deel Zijn liefde uit, doe recht aan weduwen en wezen, aan armen en vreemdelingen. Er is zoveel fysieke nood. Laat je leiden door de Heilige Geest en verschuil je niet. Wees bereid, sta klaar.

Beseffen we dat de vreselijkste bedreigingen van Jezus, die liefdevolle Redder, juist in deze context staan? Dit is wat Hij zegt zegt: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het  eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.” (Mattheüs 20:25)

En als we nu specifiek nadenken over vluchtelingen: Er zijn genoeg vluchtelingen die taalles nodig hebben, een lift kunnen gebruiken, hulp kunnen gebruiken met het doen van boodschappen. Ga wat leuks met hen doen, sporten of een spelletje is al prima. Ze hebben hoe dan ook allemaal iemand nodig die naar hen luistert, met wie ze kunnen verwerken wat ze meegemaakt hebben. Daarvoor hoef je alleen maar te luisteren.

Verder worden er hier en daar internationale kerkdiensten georganiseerd. Ook daar kunnen ze je hulp gebruiken, nodig vluchtelingen daarvoor uit. Leg het dus allereerst neer voor de Heere, zeg tegen de Heere dat je bereidt bent. Dan zal Hij zeker wat op je pad brengen.

Er is genoeg te doen en we hebben genoeg middelen om te doen wat Hij van ons vraagt. Het is vaak zo moeilijk omdat we niet willen delen wat we van Hem gehad hebben.

Maar onthoudt dat deze wereld is een zinkend schip en als we niet loslaten gaan we mee ten onder. Laat alles wat je hebt los, neem je kruis op, en neem in opofferende liefde zo veel mogelijk zielen mee, naar die veilige Rots van het behoudt. Daar is plek genoeg, voor mensen uit alle volken, talen en stammen.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →