Hoe goed moet ik mijn zonde voelen voordat ik tot Jezus mag komen?

Hoe goed moet ik mijn zonde voelen voordat ik tot Jezus mag komen?


Allereerst is het goed om te weten dat God heilig is. Dat zonde zeker iets is waar we niet gevoelloos over moeten zijn. Luister naar Jesaja:

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.  De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!  De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.  Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. (Jesaja 6:1-7)

God is oneindig heilig. Vaak zien we niet hoe ernstig onze zonde is omdat we niet zien hoe heilig God is. Maar we zijn echt egoïstische, hoogmoedige zondaren die Gods heilige woede verdienen. Op een daad van ongehoorzaamheid, opstand tegen een goede lieve en zorgende God staat de dood. Zonde kan niet bestaan in de aanwezigheid van zoveel goedheid. Als je dan naar je eigen leven kijkt en, door de wet, ziet hoe vaak jij zondigt, hoe vaak je liever jezelf volgt dan God, weet dan dat je wel duizenden doden verdient hebt.

Maar als je wacht tot je zonde goed genoeg voelt is het te laat, de enige plek waar je beseft hoe ernstig je zonde is, is de hel. Wacht daarom niet maar kom nu. Nu is het de tijd van het welbehagen. Er is een offer en Jezus roept je, “Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.” (Openbaring 22:17).

Ja, echt, Jezus is verteert in de Heilige toorn van God. “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5)

Rust op het werk dat Hij volbracht. Kijk, er staat een Zondebok. Hij staat gereed. En jij, wie je ook bent, wat je ook voelt, je mag je hand op het hoofd van die Zondebok leggen. Geef Hem al je zonden en ze zullen van je verwijderd worden  zo ver het oosten verwijderd is van het westen!

Niets wat je doet, of voelt kan ooit voldoen. Rust in wat Hij volbracht.

Allereerst is het goed om te weten dat God heilig is. Dat zonde zeker iets is waar we niet gevoelloos over moeten zijn. Luister naar Jesaja:

In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.  De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!  De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.  Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. (Jesaja 6:1-7)

God is oneindig heilig. Vaak zien we niet hoe ernstig onze zonde is omdat we niet zien hoe heilig God is. Maar we zijn echt egoïstische, hoogmoedige zondaren die Gods heilige woede verdienen. Op een daad van ongehoorzaamheid, opstand tegen een goede lieve en zorgende God staat de dood. Zonde kan niet bestaan in de aanwezigheid van zoveel goedheid. Als je dan naar je eigen leven kijkt en, door de wet, ziet hoe vaak jij zondigt, hoe vaak je liever jezelf volgt dan God, weet dan dat je wel duizenden doden verdient hebt.

Maar als je wacht tot je zonde goed genoeg voelt is het te laat, de enige plek waar je beseft hoe ernstig je zonde is, is de hel. Wacht daarom niet maar kom nu. Nu is het de tijd van het welbehagen. Er is een offer en Jezus roept je, “Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.” (Openbaring 22:17).

Ja, echt, Jezus is verteert in de Heilige toorn van God. “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53:5)

Rust op het werk dat Hij volbracht. Kijk, er staat een Zondebok. Hij staat gereed. En jij, wie je ook bent, wat je ook voelt, je mag je hand op het hoofd van die Zondebok leggen. Geef Hem al je zonden en ze zullen van je verwijderd worden  zo ver het oosten verwijderd is van het westen!

Niets wat je doet, of voelt kan ooit voldoen. Rust in wat Hij volbracht.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →