Een collega is er stellig van overtuigd dat God van iedereen hou. Wie je ook bent, wat je ook doet, God hou van jouw! Ik geloof zelf dat God alleen van de mensen hou die Hij uitverkoren heeft.. Maar is dat ook zo? En wat als God alleen van de uitverkoren hou, houd hij dan niet van de zondaren? Haat Hij die dan?

Een collega is er stellig van overtuigd dat God van iedereen hou. Wie je ook bent, wat je ook doet, God hou van jouw! Ik geloof zelf dat God alleen van de mensen hou die Hij uitverkoren heeft.. Maar is dat ook zo? En wat als God alleen van de uitverkoren hou, houd hij dan niet van de zondaren? Haat Hij die dan?


Je merkt dat dit een moeilijk spanningsveld is. Wanneer je de Bijbel leest lijk je heen en weer bewogen te worden tussen de teksten die spreken van Gods liefde voor de wereld en teksten waarin Hij aangeeft dat Hij niet alleen de zonde haat, maar ook de zondaren.

Ik geloof dat ze bij elkaar horen, als twee kanten van dezelfde munt. Gods volmaakte liefde haat alles wat Hem onteert en ons beschadigd. Zo rust Gods heilige haat, zijn brandende toorn op ieder die zondigt, niet omdat ze slachtoffer zijn van de zonde, of omdat de zonde hen als hulpeloze mensen overvalt, nee, omdat ze de oorzaak zijn van de zonde, daders van de zonde.

Johannes 3:16

Zeker, God zegt in de Bijbel dat Hij de wereld zo liefhad dat “dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

Gods liefde rust specifiek op hen die in Hem geloven, die zich van hun zonde afkeren en zien op de verhoogde Jezus die hen liefgehad heeft tot het einde. Hoe de uitverkiezing zich verhoudt tot deze oproep tot bekering en geloof laten we hier even rusten.

Maar aan het einde van datzelfde hoofdstuk lezen we: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” (Johannes 3:36). Dit is dezelfde God als Johannes 3:16. Deze God die de wereld zo liefhad dat Hij Zijn Zoon wilde geven, is de God die boos blijft op hen die niet in Jezus geloven en Hem ongehoorzaam zijn.

Zeker, we mogen het eerste gedeelte delen met de mensen om ons heen. Maar God houdt niet van ons, “wat we ook doen.” Wanneer we Zijn Zoon verwerpen, blijft Hij terecht boos op ons.

Wees daarom voorzichtig, al is het niet verkeerd of onbijbels, om zomaar te zeggen dat God van iedereen houdt. Degenen die vasthouden aan de zonde en niet in Jezus geloven zijn in groot gevaar, Gods toorn rust op hen, ze verdienen straf en zullen die straf eeuwig moeten dragen wanneer ze niet op Hem vertrouwen. Een eenzijdige boodschap van Gods liefde kan hen daarom een valse geruststelling geven waardoor ze zich niet afkeren van de zonde en vertrouwen op Jezus voor redding van het oordeel wat op hun rust.

We verlangen bekering

Wanneer we ernaar verlangen dat onze medemensen gered worden, stel hen dan niet gerust met een liefdevolle God die geen radicale afkeer van zonde vraagt, alsof er geen toorn op hen rust of oordeel dreigt. Jezus’ volgelingen wezen steeds weer op de zondigheid van de mens, het komende oordeel en Gods toorn.

Ja, ze waarschuwden voor Jezus terugkeer, niet omdat Hij de hele wereld in Zijn armen zou nemen, maar omdat Hij, die liefdevolle Redder, door God was aangesteld om de wereld te oordelen.

“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft.” (Handelingen 17:30-31).

Jezus zal afrekenen met zondaren

Juist omdat Hij vol liefde is, zal Hij straks komen om alles weg te vagen wat Hem onteert en Zijn volk beschadigd.

“En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.” (Openbaring 19:13-15)

Dit is angstaanjagend voor hen die Hem verwerpen, maar verlossing voor hen die Hem volgen. Zoals een vuur, afhankelijk van hoe we ons tot het vuur verhouden, verwarmd of verbrand.

Vlucht naar Hem nu je Hem nog in Zijn liefde als Redder kunt ontmoeten voor Hij straks in toorn als Rechter verschijnt en alles recht zal maken. Blijf Hem niet beledigen met zonde, Hij wil je het leven geven en overvloed. Hij is nog zo geduldig en wil niet dat je verloren gaat, maar dat je de waarheid erkent, je van je zonde afkeert en schuilt in Zijn armen.

Zie op deze verhoogde Jezus, wie wil mag komen en van Hem vergeving ontvangen. Dit is een tijdelijk aanbod, maar van kracht zo lang Jezus nog niet teruggekeerd is als Rechter.

Omhels Hem als Redder, vandaag.

 

Je merkt dat dit een moeilijk spanningsveld is. Wanneer je de Bijbel leest lijk je heen en weer bewogen te worden tussen de teksten die spreken van Gods liefde voor de wereld en teksten waarin Hij aangeeft dat Hij niet alleen de zonde haat, maar ook de zondaren.

Ik geloof dat ze bij elkaar horen, als twee kanten van dezelfde munt. Gods volmaakte liefde haat alles wat Hem onteert en ons beschadigd. Zo rust Gods heilige haat, zijn brandende toorn op ieder die zondigt, niet omdat ze slachtoffer zijn van de zonde, of omdat de zonde hen als hulpeloze mensen overvalt, nee, omdat ze de oorzaak zijn van de zonde, daders van de zonde.

Johannes 3:16

Zeker, God zegt in de Bijbel dat Hij de wereld zo liefhad dat “dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

Gods liefde rust specifiek op hen die in Hem geloven, die zich van hun zonde afkeren en zien op de verhoogde Jezus die hen liefgehad heeft tot het einde. Hoe de uitverkiezing zich verhoudt tot deze oproep tot bekering en geloof laten we hier even rusten.

Maar aan het einde van datzelfde hoofdstuk lezen we: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” (Johannes 3:36). Dit is dezelfde God als Johannes 3:16. Deze God die de wereld zo liefhad dat Hij Zijn Zoon wilde geven, is de God die boos blijft op hen die niet in Jezus geloven en Hem ongehoorzaam zijn.

Zeker, we mogen het eerste gedeelte delen met de mensen om ons heen. Maar God houdt niet van ons, “wat we ook doen.” Wanneer we Zijn Zoon verwerpen, blijft Hij terecht boos op ons.

Wees daarom voorzichtig, al is het niet verkeerd of onbijbels, om zomaar te zeggen dat God van iedereen houdt. Degenen die vasthouden aan de zonde en niet in Jezus geloven zijn in groot gevaar, Gods toorn rust op hen, ze verdienen straf en zullen die straf eeuwig moeten dragen wanneer ze niet op Hem vertrouwen. Een eenzijdige boodschap van Gods liefde kan hen daarom een valse geruststelling geven waardoor ze zich niet afkeren van de zonde en vertrouwen op Jezus voor redding van het oordeel wat op hun rust.

We verlangen bekering

Wanneer we ernaar verlangen dat onze medemensen gered worden, stel hen dan niet gerust met een liefdevolle God die geen radicale afkeer van zonde vraagt, alsof er geen toorn op hen rust of oordeel dreigt. Jezus’ volgelingen wezen steeds weer op de zondigheid van de mens, het komende oordeel en Gods toorn.

Ja, ze waarschuwden voor Jezus terugkeer, niet omdat Hij de hele wereld in Zijn armen zou nemen, maar omdat Hij, die liefdevolle Redder, door God was aangesteld om de wereld te oordelen.

“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft.” (Handelingen 17:30-31).

Jezus zal afrekenen met zondaren

Juist omdat Hij vol liefde is, zal Hij straks komen om alles weg te vagen wat Hem onteert en Zijn volk beschadigd.

“En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.” (Openbaring 19:13-15)

Dit is angstaanjagend voor hen die Hem verwerpen, maar verlossing voor hen die Hem volgen. Zoals een vuur, afhankelijk van hoe we ons tot het vuur verhouden, verwarmd of verbrand.

Vlucht naar Hem nu je Hem nog in Zijn liefde als Redder kunt ontmoeten voor Hij straks in toorn als Rechter verschijnt en alles recht zal maken. Blijf Hem niet beledigen met zonde, Hij wil je het leven geven en overvloed. Hij is nog zo geduldig en wil niet dat je verloren gaat, maar dat je de waarheid erkent, je van je zonde afkeert en schuilt in Zijn armen.

Zie op deze verhoogde Jezus, wie wil mag komen en van Hem vergeving ontvangen. Dit is een tijdelijk aanbod, maar van kracht zo lang Jezus nog niet teruggekeerd is als Rechter.

Omhels Hem als Redder, vandaag.

 

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →