Tegen wie zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren? Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan, zie, het woord van de HEERE is hun tot smaad, ze vinden er geen vreugde in. (Jeremia 6:10)


Tegen wie zal ik spreken, en wie zal ik waarschuwen dat zij zullen luisteren? Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan, zie, het woord van de HEERE is hun tot smaad, ze vinden er geen vreugde in. (Jeremia 6:10)


Zie je dat in deze laatste zin? Dit is een aanklacht tegen Gods volk door de profeet Jeremia. Ze vinden geen vreugde in Gods Woord. Jeremia probeert hen hier te waarschuwen voor het komende oordeel, maar de mensen willen het niet horen, ze luisteren niet. Ze hebben zich verhard. Het is voor hen tot smaad en ze vinden geen vreugde in wat God tegen hen zegt. Een paar verzen later lezen we dat het volk graag de boodschap van vrede hoort. “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede” (vers 14). Ze willen de boodschap van vrede, ook al is er geen vrede.

In mijn stille tijd met de Heer gebruik ik meestal een dagboekje van D.A. Carson. Over dit gedeelte zegt hij, “De meeste religieuze leiders in de tijd van Jeremia richtten zich niet op de zonden van die tijd, ze probeerden Gods volk niet te hervormen. Nee, ze spreken om drukke mensen gerust te stellen en vermijden vooral Gods oordeel en straf.” O zo is het ook echt vandaag, niet alleen in de tijd van Jeremia. Het is gewoon geworden dat de drukke mensen in de gemeente zachte preken horen die hen geruststellen, waarin oordeel en straf vermeden wordt. We denken niet graag na over oordeel en straf. We willen alleen maar bemoedigd worden. “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede.”

Ja, er is zeker vrede in Christus. Ja, er is vreugde in Christus. Ja, er zijn zoveel goede dingen in Christus. Maar dat vloeit allemaal voort uit het Evangelie. En voordat het Evangelie goed nieuws is, is het slecht nieuws. We zijn zondaren voor God. We moeten ons met berouw afkeren van onze zonden. Nee, zonder het nieuws van oordeel zullen we nooit het nieuws van genade, barmhartigheid, liefde en vrede in Christus begrijpen.

Zie je dat in deze laatste zin? Dit is een aanklacht tegen Gods volk door de profeet Jeremia. Ze vinden geen vreugde in Gods Woord. Jeremia probeert hen hier te waarschuwen voor het komende oordeel, maar de mensen willen het niet horen, ze luisteren niet. Ze hebben zich verhard. Het is voor hen tot smaad en ze vinden geen vreugde in wat God tegen hen zegt. Een paar verzen later lezen we dat het volk graag de boodschap van vrede hoort. “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede” (vers 14). Ze willen de boodschap van vrede, ook al is er geen vrede.

In mijn stille tijd met de Heer gebruik ik meestal een dagboekje van D.A. Carson. Over dit gedeelte zegt hij, “De meeste religieuze leiders in de tijd van Jeremia richtten zich niet op de zonden van die tijd, ze probeerden Gods volk niet te hervormen. Nee, ze spreken om drukke mensen gerust te stellen en vermijden vooral Gods oordeel en straf.” O zo is het ook echt vandaag, niet alleen in de tijd van Jeremia. Het is gewoon geworden dat de drukke mensen in de gemeente zachte preken horen die hen geruststellen, waarin oordeel en straf vermeden wordt. We denken niet graag na over oordeel en straf. We willen alleen maar bemoedigd worden. “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede.”

Ja, er is zeker vrede in Christus. Ja, er is vreugde in Christus. Ja, er zijn zoveel goede dingen in Christus. Maar dat vloeit allemaal voort uit het Evangelie. En voordat het Evangelie goed nieuws is, is het slecht nieuws. We zijn zondaren voor God. We moeten ons met berouw afkeren van onze zonden. Nee, zonder het nieuws van oordeel zullen we nooit het nieuws van genade, barmhartigheid, liefde en vrede in Christus begrijpen.

O God, geef ons besneden oren zodat we acht zullen slaan op Uw Woord. Help ons om acht te slaan op Uw oproep tot bekering. O God, help ons om de duidelijke boodschap van Uw oordeel en straf op de zonde te horen. Deze boodschap zien we door heel de Bijbel en is niet te scheiden van het Evangelie. O God, help ons om er acht op te slaan en het te verkondigen, help ons om het niet te verbloemen. En als we  dit horen, help ons dan ook om acht te slaan op Uw genade, barmhartigheid, liefde en vrede in Christus.

Maar we bidden, o God, verlos ons van zachte geruststellende preken voor drukke mensen waarin het oordeel en de straf vermeden wordt. Help ons om vreugde te vinden in Uw Woord, zowel in de manier waarop het ons confronteert als in de manier waarop het ons troost, zowel in de manier waarop we terechtgewezen worden als in de manier waarop het ons verlost. O God, we bidden dat U ons helpt om alles in Uw Woord te ontvangen, help ons om acht te slaan op heel Uw boodschap. O God, maak ons een volk dat vreugde vind in heel Uw Woord. En help ons om het te gehoorzamen als we het horen.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, geef ons besneden oren zodat we acht zullen slaan op Uw Woord. Help ons om acht te slaan op Uw oproep tot bekering. O God, help ons om de duidelijke boodschap van Uw oordeel en straf op de zonde te horen. Deze boodschap zien we door heel de Bijbel en is niet te scheiden van het Evangelie. O God, help ons om er acht op te slaan en het te verkondigen, help ons om het niet te verbloemen. En als we  dit horen, help ons dan ook om acht te slaan op Uw genade, barmhartigheid, liefde en vrede in Christus.

Maar we bidden, o God, verlos ons van zachte geruststellende preken voor drukke mensen waarin het oordeel en de straf vermeden wordt. Help ons om vreugde te vinden in Uw Woord, zowel in de manier waarop het ons confronteert als in de manier waarop het ons troost, zowel in de manier waarop we terechtgewezen worden als in de manier waarop het ons verlost. O God, we bidden dat U ons helpt om alles in Uw Woord te ontvangen, help ons om acht te slaan op heel Uw boodschap. O God, maak ons een volk dat vreugde vind in heel Uw Woord. En help ons om het te gehoorzamen als we het horen.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net