9 oktober
Toerusting tot elk goed werk (Hebreeën 13:20-21)

De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. (Hebreeën 13:20-21)


De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. (Hebreeën 13:20-21)


Wat een prachtige zegenbede aan het einde van dit boek. Dit is eigenlijk gewoon een gebed dus ik wil deze verzen met je bidden. Ik wil Hebreeën 13:20-21 over jou en je leven bidden.

Wat een prachtige zegenbede aan het einde van dit boek. Dit is eigenlijk gewoon een gebed dus ik wil deze verzen met je bidden. Ik wil Hebreeën 13:20-21 over jou en je leven bidden.

O God van de vrede. U hebt Jezus uit de dood teruggebracht. O God, we prijzen U dat U Jezus uit de dood heeft teruggebracht en zo de dood en zonde hebt overwonnen. We prijzen U voor de vrede, zoals we dat ook in hoofdstuk 2 zagen. U hebt degene die macht had over de dood vernietigd, de duivel. U hebt de dood zelf vernietigd.

In U hebben we vrede. U bent de grote Herder van de schapen. O God, U hebt Uw volk lief en U zorgt voor ons. U leidt en stuurt Uw volk. U hoedt Uw volk zoals een herder Zijn schapen hoedt. U hebt dit allemaal mogelijk gemaakt door Jezus’ bloed, een eeuwig verbond met Uw volk. U hebt ons door het bloed van Jezus gered van onze zonden. O God, tot Uw bidden we, de God van de vrede, de grote Herder van de schapen die Jezus uit de dood teruggebracht heeft. Hij heeft het mogelijk gemaakt heeft om in een eeuwige verbondsrelatie met U te leven.

Ik bid voor de mannen, vrouwen, studenten en kinderen die dit nu lezen. Ik bid dat U hen toerust met al het goede om Uw wil te doen. O God, ik bid voor hen. Help hen om vandaag Uw wil te doen. Geef ze alles wat ze nodig hebben om Uw wil in hun leven te doen. O God, geef hen heiligheid, reinheid, kracht, genade en wijsheid. Ze hebben U nodig om Uw wil te doen, ze hebben Uw genade nodig. Ik bid dat U ze toe zult rusten met alles wat ze nodig hebben om Uw wil te doen, om met U te leven.

O God, geef dat ze doelgericht Uw Woord zullen gehoorzamen en doen wat U wilt. Geef hen genade om dat te doen. Help hen om verleidingen te overwinnen. Help hen om de beproevingen waar ze doorheen moeten te doorstaan. Geef hen wijsheid in de keuzes die ze moeten maken. Geef hen reinheid in hun verlangens en gedachten. O God, rust hen alstublieft toe om Uw wil te doen. Werk in hen om te doen wat welbehaaglijk is voor U. O God, laat dat zo zijn, laat hun leven aangenaam zijn voor U.

O Heer Jezus, dit is allemaal mogelijk door U. U bent alle heerlijkheid waard tot in alle eeuwigheid. O God, ik bid dit allemaal voor mijn eigen leven maar ook voor iedereen die dit leest. Laat de naam van Jezus in mijn leven verheerlijkt worden.

O God van de vrede, die Jezus uit de dood terugbracht, grote Herder van de schapen, rust mijn broeders en zusters die dit nu lezen, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, toe tot elk goed werk om Uw wil te doen. Werk in hen wat U welbehaaglijk is, door Jezus Christus die alle heerlijkheid waard is, tot in eeuwigheid. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God van de vrede. U hebt Jezus uit de dood teruggebracht. O God, we prijzen U dat U Jezus uit de dood heeft teruggebracht en zo de dood en zonde hebt overwonnen. We prijzen U voor de vrede, zoals we dat ook in hoofdstuk 2 zagen. U hebt degene die macht had over de dood vernietigd, de duivel. U hebt de dood zelf vernietigd.

In U hebben we vrede. U bent de grote Herder van de schapen. O God, U hebt Uw volk lief en U zorgt voor ons. U leidt en stuurt Uw volk. U hoedt Uw volk zoals een herder Zijn schapen hoedt. U hebt dit allemaal mogelijk gemaakt door Jezus’ bloed, een eeuwig verbond met Uw volk. U hebt ons door het bloed van Jezus gered van onze zonden. O God, tot Uw bidden we, de God van de vrede, de grote Herder van de schapen die Jezus uit de dood teruggebracht heeft. Hij heeft het mogelijk gemaakt heeft om in een eeuwige verbondsrelatie met U te leven.

Ik bid voor de mannen, vrouwen, studenten en kinderen die dit nu lezen. Ik bid dat U hen toerust met al het goede om Uw wil te doen. O God, ik bid voor hen. Help hen om vandaag Uw wil te doen. Geef ze alles wat ze nodig hebben om Uw wil in hun leven te doen. O God, geef hen heiligheid, reinheid, kracht, genade en wijsheid. Ze hebben U nodig om Uw wil te doen, ze hebben Uw genade nodig. Ik bid dat U ze toe zult rusten met alles wat ze nodig hebben om Uw wil te doen, om met U te leven.

O God, geef dat ze doelgericht Uw Woord zullen gehoorzamen en doen wat U wilt. Geef hen genade om dat te doen. Help hen om verleidingen te overwinnen. Help hen om de beproevingen waar ze doorheen moeten te doorstaan. Geef hen wijsheid in de keuzes die ze moeten maken. Geef hen reinheid in hun verlangens en gedachten. O God, rust hen alstublieft toe om Uw wil te doen. Werk in hen om te doen wat welbehaaglijk is voor U. O God, laat dat zo zijn, laat hun leven aangenaam zijn voor U.

O Heer Jezus, dit is allemaal mogelijk door U. U bent alle heerlijkheid waard tot in alle eeuwigheid. O God, ik bid dit allemaal voor mijn eigen leven maar ook voor iedereen die dit leest. Laat de naam van Jezus in mijn leven verheerlijkt worden.

O God van de vrede, die Jezus uit de dood terugbracht, grote Herder van de schapen, rust mijn broeders en zusters die dit nu lezen, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, toe tot elk goed werk om Uw wil te doen. Werk in hen wat U welbehaaglijk is, door Jezus Christus die alle heerlijkheid waard is, tot in eeuwigheid. Amen.

Overgenomen van Radical.net