Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. (Jeremia 29:11–13)


Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. (Jeremia 29:11–13)


Dit is een duidelijke belofte van God voor Zijn volk. “Ik zal jullie terugbrengen bij mij. Degenen die zich afkeren van hun zonde en op Mij vertrouwen zal ik herstellen. Ik verlang het goede voor jullie. Ik heb gedachten van vrede en niet van kwaad. Ik wil je toekomst en hoop geven zodat je mij zult aanroepen, tot Mij zult bidden en Ik zal naar je luisteren. Je zult Mij zoeken en vinden, wanneer je naar Mij zult vragen met heel je hart.”

Dat is de belofte en de context hier. En in het Nieuwe Testament zien we hoe Jezus het mogelijk heeft gemaakt om een toekomst en hoop te hebben doordat Hij de prijs op onze zonden betaalt heeft. Er is maar één manier om God te kennen, om tot God te komen, om door Hem gehoord te worden, om Hem te zoeken en te vinden en dat is door Jezus Christus, door op Hem te vertrouwen en Hem te volgen. En wat doen we als volgelingen van Jezus? “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid” (Mattheüs 6:33). We zoeken God. We zagen dit ook in de Psalmen, “Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE” (Psalm 27:8).

Dit is mogelijk door Jezus. Daarom bidden we nu en ik wil je aanmoedigen om mee te bidden.

Dit is een duidelijke belofte van God voor Zijn volk. “Ik zal jullie terugbrengen bij mij. Degenen die zich afkeren van hun zonde en op Mij vertrouwen zal ik herstellen. Ik verlang het goede voor jullie. Ik heb gedachten van vrede en niet van kwaad. Ik wil je toekomst en hoop geven zodat je mij zult aanroepen, tot Mij zult bidden en Ik zal naar je luisteren. Je zult Mij zoeken en vinden, wanneer je naar Mij zult vragen met heel je hart.”

Dat is de belofte en de context hier. En in het Nieuwe Testament zien we hoe Jezus het mogelijk heeft gemaakt om een toekomst en hoop te hebben doordat Hij de prijs op onze zonden betaalt heeft. Er is maar één manier om God te kennen, om tot God te komen, om door Hem gehoord te worden, om Hem te zoeken en te vinden en dat is door Jezus Christus, door op Hem te vertrouwen en Hem te volgen. En wat doen we als volgelingen van Jezus? “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid” (Mattheüs 6:33). We zoeken God. We zagen dit ook in de Psalmen, “Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE” (Psalm 27:8).

Dit is mogelijk door Jezus. Daarom bidden we nu en ik wil je aanmoedigen om mee te bidden.

God, we zoeken U. O God, we prijzen U voor de werkelijkheid dat U naar ons luistert. O, laat dat tot je doordringen. O God, we prijzen U, dat U, de God van het universum, de Schepper van alle dingen, die nu over de hele wereld heerst en regeert, dat U nu naar ons luistert. We komen tot U en U hoort ons. We bidden tot U en U luistert naar ons. We zoeken U en we vinden U als we U zoeken met heel ons hart. Help ons daarom, o God, help ons om met heel ons hart naar U te vragen. O God, we willen U beter leren kennen. We willen U meer liefhebben. We willen U meer gehoorzamen. We willen U meer eren. We willen U meer verheerlijken!

O God, laat dat de voortdurende roep zijn van ons hart. We weten dat U het goede met ons voor heeft, vrede en niet het kwade, een toekomst en hoop. We prijzen U voor deze werkelijkheid. O God, we huiveren als we bedenken hoe het zou zijn als U geen goede God zou zijn, als U niet het beste met ons voor had, als U geen gedachten van vrede maar van kwaad had, als U ons geen toekomst en hoop zou willen geven. Hoe vreselijk zou dat zijn.

O God, we prijzen U voor de toekomst en de hoop die U ons belooft hebt in Christus. Daarin ligt onze zekerheid en daarin rusten we. En daarom zoeken we U, op dit moment. En help ons om U de hele dag te zoeken. Help ons, geef dat onze aandacht en liefde steeds op U gericht zal zijn. Laat dit ons Christelijke leven zijn. Een leven van zoeken en vinden terwijl we naar U vragen met heel ons hart. Wetend dat goede gedachten hebt voor ons leven, een toekomst en hoop. O God, we zoeken U, U bent onze hoop.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


God, we zoeken U. O God, we prijzen U voor de werkelijkheid dat U naar ons luistert. O, laat dat tot je doordringen. O God, we prijzen U, dat U, de God van het universum, de Schepper van alle dingen, die nu over de hele wereld heerst en regeert, dat U nu naar ons luistert. We komen tot U en U hoort ons. We bidden tot U en U luistert naar ons. We zoeken U en we vinden U als we U zoeken met heel ons hart. Help ons daarom, o God, help ons om met heel ons hart naar U te vragen. O God, we willen U beter leren kennen. We willen U meer liefhebben. We willen U meer gehoorzamen. We willen U meer eren. We willen U meer verheerlijken!

O God, laat dat de voortdurende roep zijn van ons hart. We weten dat U het goede met ons voor heeft, vrede en niet het kwade, een toekomst en hoop. We prijzen U voor deze werkelijkheid. O God, we huiveren als we bedenken hoe het zou zijn als U geen goede God zou zijn, als U niet het beste met ons voor had, als U geen gedachten van vrede maar van kwaad had, als U ons geen toekomst en hoop zou willen geven. Hoe vreselijk zou dat zijn.

O God, we prijzen U voor de toekomst en de hoop die U ons belooft hebt in Christus. Daarin ligt onze zekerheid en daarin rusten we. En daarom zoeken we U, op dit moment. En help ons om U de hele dag te zoeken. Help ons, geef dat onze aandacht en liefde steeds op U gericht zal zijn. Laat dit ons Christelijke leven zijn. Een leven van zoeken en vinden terwijl we naar U vragen met heel ons hart. Wetend dat goede gedachten hebt voor ons leven, een toekomst en hoop. O God, we zoeken U, U bent onze hoop.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net