HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid. (Jeremia 16:19, EV)


HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid. (Jeremia 16:19, EV)


Vandaag wil ik je bemoedigen met dit geweldige vers. God is je kracht, je burcht, je toevlucht op de dag van de benauwdheid. Denk na over deze drie werkelijkheden.

God is je kracht. Voel je jezelf zwak? Ben je wel eens moe? Heb je wel eens het gevoel dat je niet meer verder kunt, dat je niet meer kunt strijden? God is je kracht. Onthoud op die momenten dat God je kracht is. God belooft je Zijn kracht. We hebben het hier over de God van het universum, de almachtige Koning over alles.

Hij is je kracht en Hij is je burcht. Hij is het die je omringt met Zijn kracht, met Zijn beloften en zorg. In Hem ben je veilig en dit leidt ons naar het derde woord.

Hij is je toevlucht op de dag van de benauwdheid. Weet dit, zeker als je door moeilijkheden, beproevingen en lijden gaat en van alle kanten aangevallen wordt, God is je toevlucht. Denk aan Psalm 46:2, “God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.”

God laat ons nooit alleen. In de donkerste momenten van je leven, in de meest moeilijke omstandigheden is God bij ons. Hij is onze kracht, onze burcht en onze toevlucht. Wat een geweldige werkelijkheid. Je bent op dit moment niet alleen.

Vandaag wil ik je bemoedigen met dit geweldige vers. God is je kracht, je burcht, je toevlucht op de dag van de benauwdheid. Denk na over deze drie werkelijkheden.

God is je kracht. Voel je jezelf zwak? Ben je wel eens moe? Heb je wel eens het gevoel dat je niet meer verder kunt, dat je niet meer kunt strijden? God is je kracht. Onthoud op die momenten dat God je kracht is. God belooft je Zijn kracht. We hebben het hier over de God van het universum, de almachtige Koning over alles.

Hij is je kracht en Hij is je burcht. Hij is het die je omringt met Zijn kracht, met Zijn beloften en zorg. In Hem ben je veilig en dit leidt ons naar het derde woord.

Hij is je toevlucht op de dag van de benauwdheid. Weet dit, zeker als je door moeilijkheden, beproevingen en lijden gaat en van alle kanten aangevallen wordt, God is je toevlucht. Denk aan Psalm 46:2, “God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.”

God laat ons nooit alleen. In de donkerste momenten van je leven, in de meest moeilijke omstandigheden is God bij ons. Hij is onze kracht, onze burcht en onze toevlucht. Wat een geweldige werkelijkheid. Je bent op dit moment niet alleen.

O God, ik bid voor broeders en zusters die op dit moment door moeilijkheden, beproevingen en lijden gaan. God, ik bid dat U hun kracht zult zijn in hun zwakheid. Ik bid dat U hen omringt met Uw kracht, wees hun burcht. En als ze vermoeid, verzwakt en verwond zijn, wees dan hun toevlucht. Wees hun toevlucht op de dag van de benauwdheid.

O God, we prijzen U dat U al deze dingen bent voor Uw volk. We prijzen U dat U ons niet alleen laat. O God, wees onze kracht, burcht en toevlucht op de dag van de benauwdheid.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, ik bid voor broeders en zusters die op dit moment door moeilijkheden, beproevingen en lijden gaan. God, ik bid dat U hun kracht zult zijn in hun zwakheid. Ik bid dat U hen omringt met Uw kracht, wees hun burcht. En als ze vermoeid, verzwakt en verwond zijn, wees dan hun toevlucht. Wees hun toevlucht op de dag van de benauwdheid.

O God, we prijzen U dat U al deze dingen bent voor Uw volk. We prijzen U dat U ons niet alleen laat. O God, wees onze kracht, burcht en toevlucht op de dag van de benauwdheid.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net