Moab is gebroken, zijn kleine kinderen hebben geschreeuw laten horen. (Jeremia 48:4)


Moab is gebroken, zijn kleine kinderen hebben geschreeuw laten horen. (Jeremia 48:4)


Dit korte vers bevat een waarheid die niet alleen waar was in de tijd van Jeremia. Ook vandaag is dit nog waar. We lezen hier over de vernietiging van Moab. In Jeremia 48:29 lezen we over de trots van Moab, de hoogmoed en hooghartigheid van Moab. En als gevolg daarvan ging Moab ten onder.

En in vers vier zien we dat hun kleine kinderen daarom geschreeuw hebben laten horen. In dit vers zien we de gevolgen van de zonde. We zien welke gevolgen dit heeft voor kleine kinderen. We zien over de hele wereld wat de gevolgen de zonde, verdorvenheid, onderdrukking en oorlogen zijn voor kinderen. We denken aan het grote aantal wezen in de wereld, de vluchtelingencrisis, wat er gebeurt onder de Rohingya en de gevolgen van deze gebeurtenissen en gruweldaden in de wereld.

Dit heeft gevolgen van voor mannen en vrouwen, maar zeker ook specifiek voor kinderen. Zoveel kinderen verhongeren, blijven zonder familie achter, worden meegenomen uit hun huizen en hebben geen idee hoe hun toekomst eruit ziet.

Ik denk aan mijn eigen kinderen. Ik hou zo veel van mijn kinderen. Ik heb alles voor hen over. Ze zijn kostbaar voor mij. En dan denk ik eraan hoe duizenden kinderen dagelijks, wekelijks sterven aan te voorkomen ziekten. Tienduizenden, als gevolg van zonde, onderdrukking, onrecht en oorlogen in de wereld.

Dit korte vers bevat een waarheid die niet alleen waar was in de tijd van Jeremia. Ook vandaag is dit nog waar. We lezen hier over de vernietiging van Moab. In Jeremia 48:29 lezen we over de trots van Moab, de hoogmoed en hooghartigheid van Moab. En als gevolg daarvan ging Moab ten onder.

En in vers vier zien we dat hun kleine kinderen daarom geschreeuw hebben laten horen. In dit vers zien we de gevolgen van de zonde. We zien welke gevolgen dit heeft voor kleine kinderen. We zien over de hele wereld wat de gevolgen de zonde, verdorvenheid, onderdrukking en oorlogen zijn voor kinderen. We denken aan het grote aantal wezen in de wereld, de vluchtelingencrisis, wat er gebeurt onder de Rohingya en de gevolgen van deze gebeurtenissen en gruweldaden in de wereld.

Dit heeft gevolgen van voor mannen en vrouwen, maar zeker ook specifiek voor kinderen. Zoveel kinderen verhongeren, blijven zonder familie achter, worden meegenomen uit hun huizen en hebben geen idee hoe hun toekomst eruit ziet.

Ik denk aan mijn eigen kinderen. Ik hou zo veel van mijn kinderen. Ik heb alles voor hen over. Ze zijn kostbaar voor mij. En dan denk ik eraan hoe duizenden kinderen dagelijks, wekelijks sterven aan te voorkomen ziekten. Tienduizenden, als gevolg van zonde, onderdrukking, onrecht en oorlogen in de wereld.

O God, vandaag bidden we specifiek voor kinderen over de hele wereld die lijden en sterven als gevolg van zonde, verdorvenheid, onderdrukking, onrecht en oorlogen. O God, toon Uw genade. Wees ons genadig, o Heer. Kom Heer Jezus, kom snel. Maak er een einde aan. En help ons als Uw volk, o God, om hen tot die dag te verdedigen. Heer, U bent de Vader van de wezen. U zorgt voor de wezen.

U hebt gezegd, “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld” (Jakobus 1:27). O God, help ons om dat te doen. U kon het niet duidelijker zeggen, help ons daarom om dit te doen. Help ons om voor wezen en weduwen te zorgen. En nu we specifiek voor kinderen bidden, bidden we U voor het pleegzorg om ons heen. Er zijn zo veel wezen in deze wereld!

O God, gebruik ons als Uw handen en voeten om deze kleintjes Uw liefde te tonen. Heer, help ons, zeker ook onder broeders en zusters in andere delen van de wereld waar ze verhongeren, waar de armoede heerst. O God, help ons om in ons leven, in onze gezinnen, in onze gemeenten, middelen vrij te maken om Uw liefde, zorg en genade bekend te maken onder hen.

God, we bidden dat U ons helpt om te leven in het licht van dringende nood voor de verspreiding van Uw heerlijkheid, specifiek onder de kleintjes die nu hun geschreeuw over de hele wereld laten horen. O God, wees hen genadig en gebruik ons als instrumenten van Uw genade.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, vandaag bidden we specifiek voor kinderen over de hele wereld die lijden en sterven als gevolg van zonde, verdorvenheid, onderdrukking, onrecht en oorlogen. O God, toon Uw genade. Wees ons genadig, o Heer. Kom Heer Jezus, kom snel. Maak er een einde aan. En help ons als Uw volk, o God, om hen tot die dag te verdedigen. Heer, U bent de Vader van de wezen. U zorgt voor de wezen.

U hebt gezegd, “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld” (Jakobus 1:27). O God, help ons om dat te doen. U kon het niet duidelijker zeggen, help ons daarom om dit te doen. Help ons om voor wezen en weduwen te zorgen. En nu we specifiek voor kinderen bidden, bidden we U voor het pleegzorg om ons heen. Er zijn zo veel wezen in deze wereld!

O God, gebruik ons als Uw handen en voeten om deze kleintjes Uw liefde te tonen. Heer, help ons, zeker ook onder broeders en zusters in andere delen van de wereld waar ze verhongeren, waar de armoede heerst. O God, help ons om in ons leven, in onze gezinnen, in onze gemeenten, middelen vrij te maken om Uw liefde, zorg en genade bekend te maken onder hen.

God, we bidden dat U ons helpt om te leven in het licht van dringende nood voor de verspreiding van Uw heerlijkheid, specifiek onder de kleintjes die nu hun geschreeuw over de hele wereld laten horen. O God, wees hen genadig en gebruik ons als instrumenten van Uw genade.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net