Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Hebreeën 7:25)


Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Hebreeën 7:25)


Dit is een heerlijke waarheid, een geweldige werkelijkheid. Dit moet je niet missen. Allereerst, Jezus kan hen die door Hem tot God gaan volkomen redden. Dit is een samenvatting van allerlei verzen in Hebreeën 7 waar hij heeft laten zien dat onze grote Hogepriester is die voor onze zonden betaald heeft. Hij is in staat om ons volkomen te redden. Hij kan ons volkomen van onze zonden redden. Als we door Christus tot God gaan worden we volkomen gered. We zouden hier kunnen stoppen, dit zou al geweldig zijn. Maar het gaat nog verder.

Vers 25 zegt, “omdat Hij,” dat is Jezus, “altijd leeft om voor hen te pleiten.” Besef je wat dit betekent? Jezus leeft om voor jou en mij te pleiten, voor iedereen die zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft. Hij leeft om voor ons te pleiten. Wat betekent dit? Allereerst betekent dit dat we door Hem tot God kunnen gaan, wanneer we maar willen. Als we straks zullen bidden, kan dat omdat we elk moment tot God kunnen komen door de Middelaar die leeft aan de rechterhand Vader. Hij pleit altijd voor ons. Hij is altijd degene die het mogelijk maakt om in Gods aanwezigheid te komen.

Maar dat niet alleen. Jezus werk van voorbede aan de rechterhand van de Vader betekent dat Hij altijd werkt voor ons welzijn. Hij is altijd midden in onze worstelingen. Hij pleit voor onze volharding middenin verleidingen. Hij pleit voor onze kracht en het vermogen om verleidingen te overwinnen.

Als ik voor iemand pleit of bemiddel, als ik voor iemand bid, wil ik diegene voor God vertegenwoordigen en namens diegene om een zegen vragen. En dat is wat Jezus op dit moment en altijd doet. Hij deelt de zegen van God uit in ons leven. De genade, kracht en barmhartigheid die we op elk moment nodig hebben. Als onze Middelaar deelt Hij de zegen uit. Hij maakt het mogelijk om alles te ontvangen wat God voor ons heeft, op elk moment. Dit is een ontzagwekkende waarheid.

Dit is een heerlijke waarheid, een geweldige werkelijkheid. Dit moet je niet missen. Allereerst, Jezus kan hen die door Hem tot God gaan volkomen redden. Dit is een samenvatting van allerlei verzen in Hebreeën 7 waar hij heeft laten zien dat onze grote Hogepriester is die voor onze zonden betaald heeft. Hij is in staat om ons volkomen te redden. Hij kan ons volkomen van onze zonden redden. Als we door Christus tot God gaan worden we volkomen gered. We zouden hier kunnen stoppen, dit zou al geweldig zijn. Maar het gaat nog verder.

Vers 25 zegt, “omdat Hij,” dat is Jezus, “altijd leeft om voor hen te pleiten.” Besef je wat dit betekent? Jezus leeft om voor jou en mij te pleiten, voor iedereen die zijn vertrouwen op Hem gesteld heeft. Hij leeft om voor ons te pleiten. Wat betekent dit? Allereerst betekent dit dat we door Hem tot God kunnen gaan, wanneer we maar willen. Als we straks zullen bidden, kan dat omdat we elk moment tot God kunnen komen door de Middelaar die leeft aan de rechterhand Vader. Hij pleit altijd voor ons. Hij is altijd degene die het mogelijk maakt om in Gods aanwezigheid te komen.

Maar dat niet alleen. Jezus werk van voorbede aan de rechterhand van de Vader betekent dat Hij altijd werkt voor ons welzijn. Hij is altijd midden in onze worstelingen. Hij pleit voor onze volharding middenin verleidingen. Hij pleit voor onze kracht en het vermogen om verleidingen te overwinnen.

Als ik voor iemand pleit of bemiddel, als ik voor iemand bid, wil ik diegene voor God vertegenwoordigen en namens diegene om een zegen vragen. En dat is wat Jezus op dit moment en altijd doet. Hij deelt de zegen van God uit in ons leven. De genade, kracht en barmhartigheid die we op elk moment nodig hebben. Als onze Middelaar deelt Hij de zegen uit. Hij maakt het mogelijk om alles te ontvangen wat God voor ons heeft, op elk moment. Dit is een ontzagwekkende waarheid.

Daarom bidden we, o God. We komen tot U in de naam van Jezus, degene die ons volkomen kan redden. We prijzen U voor de volkomen verlossing in Hem. Verlossing nu en tot in eeuwigheid. U hebt dat mogelijk gemaakt, Heer Jezus, en we komen tot U met al onze noden. Ik denk aan mijn eigen noden en de ontelbaren noden van hen die dit lezen en met mij meebidden.

O God, we bidden om hulp in al deze noden. We bidden om kracht, vrede, wijsheid, genade, zekerheid en vrijmoedigheid. We bidden om hoop en het vermogen om door te zetten op allerlei manieren. O God, we bidden om verstand en wijsheid in het nemen van beslissingen. We bidden om al deze dingen. En we weten, Heer Jezus, dat U op dit moment voor ons pleit, dat U bemiddelt zodat we al deze dingen door U als onze Middelaar kunnen ontvangen.

O we hebben U zoveel te vragen. Dank U wel, Heer Jezus, dat U leeft om voor ons te pleiten. O God, dank U wel, dat U dit voor ons mogelijk maakt. Dank U wel dat we alles kunnen ontvangen wat U voor ons als Uw kinderen hebt door Jezus, onze Middelaar. O we ontvangen al deze dingen. En we bidden dat U ons een volk van gebed maakt dat U voortdurend om deze dingen vraagt. We krijgen niet omdat we niet bidden zegt U in Jakobus.

O God, laat dat werkelijkheid zijn in ons leven. Geef dat we steeds zullen vragen, weet dat er een Middelaar klaar staat om ons alles te geven wat we nodig hebben. O, we prijzen U Heer Jezus. U kunt ons volkomen redden en U leeft altijd om voor ons te pleiten.

In Uw naam bidden we dit. Amen.

Overgenomen van Radical.net


Daarom bidden we, o God. We komen tot U in de naam van Jezus, degene die ons volkomen kan redden. We prijzen U voor de volkomen verlossing in Hem. Verlossing nu en tot in eeuwigheid. U hebt dat mogelijk gemaakt, Heer Jezus, en we komen tot U met al onze noden. Ik denk aan mijn eigen noden en de ontelbaren noden van hen die dit lezen en met mij meebidden.

O God, we bidden om hulp in al deze noden. We bidden om kracht, vrede, wijsheid, genade, zekerheid en vrijmoedigheid. We bidden om hoop en het vermogen om door te zetten op allerlei manieren. O God, we bidden om verstand en wijsheid in het nemen van beslissingen. We bidden om al deze dingen. En we weten, Heer Jezus, dat U op dit moment voor ons pleit, dat U bemiddelt zodat we al deze dingen door U als onze Middelaar kunnen ontvangen.

O we hebben U zoveel te vragen. Dank U wel, Heer Jezus, dat U leeft om voor ons te pleiten. O God, dank U wel, dat U dit voor ons mogelijk maakt. Dank U wel dat we alles kunnen ontvangen wat U voor ons als Uw kinderen hebt door Jezus, onze Middelaar. O we ontvangen al deze dingen. En we bidden dat U ons een volk van gebed maakt dat U voortdurend om deze dingen vraagt. We krijgen niet omdat we niet bidden zegt U in Jakobus.

O God, laat dat werkelijkheid zijn in ons leven. Geef dat we steeds zullen vragen, weet dat er een Middelaar klaar staat om ons alles te geven wat we nodig hebben. O, we prijzen U Heer Jezus. U kunt ons volkomen redden en U leeft altijd om voor ons te pleiten.

In Uw naam bidden we dit. Amen.

Overgenomen van Radical.net