Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. (Hebreeën 2:14-15)


Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. (Hebreeën 2:14-15)


Ik kan deze verzen niet lezen zonder te glimlachen en vervuld te worden met vreugde. Beseffen we wat we zojuist gelezen hebben? Jezus heeft degene die macht had over de dood, de duivel, vernietigd. Jezus kwam om de duivel te vernietigen, om de dood te overwinnen. Zo heeft Hij iedereen die door angst voor de dood aan slavernij onderworpen waren, bevrijdt.

Ik denk aan een vriend die vandaag hoorde dat zijn moeder overleden was. Ik denk aan een andere vriend die afgelopen week zijn vader verloren had. Ik denk aan de dood in mijn leven, aan de mensen die in mijn leven gestorven zijn, mijn vrienden, familieleden, mijn vader, mensen die ik liefhad. Ik haat de dood. De gedachte dat de mensen die ik het meest liefheb zullen sterven is bijna ondragelijk. En als ik dan dit lees is het logisch dat ik vervuld wordt met vreugde. Jezus heeft degene die macht had over de dood, de duivel, vernietigd. Hij heeft ons bevrijdt uit slavernij van angst voor de dood omdat Jezus het mogelijk gemaakt heeft om de dood in ons leven te overwinnen. Jij en ik kunnen het eeuwige leven hebben.

Ik denk aan mijn vader, ik denk aan die ouders van mijn vrienden, al deze mensen stierven met geloof in Christus en daarom leven ze. Zoals Johannes 11:25-26 het zegt, “wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.” Ze hebben eeuwig leven om dat ze hun vertrouwen op Jezus hadden gesteld. Ik denk aan mijn eigen leven, denk na over jouw leven, als je gelooft in Jezus hoef je niet bang te zijn voor de dood. “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.” (Filippenzen 1:21). Denk daarover na, het ergste wat ons kan overkomen, de dood, is het beste geworden, want de dood is winst. Dat is heerlijk nieuws!

Dit is nieuws dat we niet voor onszelf kunnen houden.

Ik kan deze verzen niet lezen zonder te glimlachen en vervuld te worden met vreugde. Beseffen we wat we zojuist gelezen hebben? Jezus heeft degene die macht had over de dood, de duivel, vernietigd. Jezus kwam om de duivel te vernietigen, om de dood te overwinnen. Zo heeft Hij iedereen die door angst voor de dood aan slavernij onderworpen waren, bevrijdt.

Ik denk aan een vriend die vandaag hoorde dat zijn moeder overleden was. Ik denk aan een andere vriend die afgelopen week zijn vader verloren had. Ik denk aan de dood in mijn leven, aan de mensen die in mijn leven gestorven zijn, mijn vrienden, familieleden, mijn vader, mensen die ik liefhad. Ik haat de dood. De gedachte dat de mensen die ik het meest liefheb zullen sterven is bijna ondragelijk. En als ik dan dit lees is het logisch dat ik vervuld wordt met vreugde. Jezus heeft degene die macht had over de dood, de duivel, vernietigd. Hij heeft ons bevrijdt uit slavernij van angst voor de dood omdat Jezus het mogelijk gemaakt heeft om de dood in ons leven te overwinnen. Jij en ik kunnen het eeuwige leven hebben.

Ik denk aan mijn vader, ik denk aan die ouders van mijn vrienden, al deze mensen stierven met geloof in Christus en daarom leven ze. Zoals Johannes 11:25-26 het zegt, “wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.” Ze hebben eeuwig leven om dat ze hun vertrouwen op Jezus hadden gesteld. Ik denk aan mijn eigen leven, denk na over jouw leven, als je gelooft in Jezus hoef je niet bang te zijn voor de dood. “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.” (Filippenzen 1:21). Denk daarover na, het ergste wat ons kan overkomen, de dood, is het beste geworden, want de dood is winst. Dat is heerlijk nieuws!

Dit is nieuws dat we niet voor onszelf kunnen houden.

Daarom bidden we, o God, dank U wel. Jezus, we prijzen U vol vreugde. We prijzen U dat U de duivel overwonnen hebt, dat U de dood overwonnen hebt. We prijzen U voor het eeuwige leven. O God, dank U wel dat U eeuwig leven voor ons mogelijk maakt door Jezus. Dank U wel dat U ons bevrijdt hebt uit de slavernij van angst voor de dood. We hoeven vandaag niet meer bang te zijn voor de dood. We weten niet of we morgen halen. Maar we hoeven niet bang te zijn of we morgen wel of niet leven want we weten dat het leven Christus is en dat het sterven winst is.

Daarom bid ik, o God, voor mijn vrienden die nu zo verdrietig zijn over het verlies van een moeder en een vader. O God, ik bid dat de werkelijkheid van de opstanding in het leven van hun ouders hun tot troost en kracht zal zijn. Ik bid dit ook voor anderen die dit lezen. Ik neem aan dat er meer zijn die dit lezen die met dit verdriet rondlopen. O God, ik bid om Uw kracht en Uw vreugde, vervul daarmee hun leven, door de kracht van Jezus’ dood en opstanding uit het graf.

O God, ik bid ook voor hen die dit eeuwige leven nog niet kennen. O God, er zijn zoveel mensen die in de slavernij van angst voor de dood leven. Ze weten niet wat hen te wachten staat als ze sterven, ze beseffen niet dat er buiten Christus een eeuwige hel op hen wacht. O God, help ons vandaag om het goede nieuws van eeuwig leven met iemand te delen. Alstublieft, alstublieft, o God, help ons om niet te zwijgen van dit heerlijke nieuws.

Jezus heeft degene die macht had over de dood, de duivel, vernietigd. Help ons daarom, o God, alstublieft, alstublieft, alstublieft, om dit goede nieuws van eeuwig leven met iemand te delen en zo iemand te bevrijden uit de slavernij van angst voor de dood. Bevrijdt hen uit die slavernij door het eeuwige leven wat in U gevonden wordt. Gebruik ons leven daarvoor, we bidden het U. O, we verheerlijken Uw naam, Heer Jezus, want U hebt de dood en de duivel overwonnen.

In Uw naam bidden we, vol vreugde. Amen.

Overgenomen van Radical.net


Daarom bidden we, o God, dank U wel. Jezus, we prijzen U vol vreugde. We prijzen U dat U de duivel overwonnen hebt, dat U de dood overwonnen hebt. We prijzen U voor het eeuwige leven. O God, dank U wel dat U eeuwig leven voor ons mogelijk maakt door Jezus. Dank U wel dat U ons bevrijdt hebt uit de slavernij van angst voor de dood. We hoeven vandaag niet meer bang te zijn voor de dood. We weten niet of we morgen halen. Maar we hoeven niet bang te zijn of we morgen wel of niet leven want we weten dat het leven Christus is en dat het sterven winst is.

Daarom bid ik, o God, voor mijn vrienden die nu zo verdrietig zijn over het verlies van een moeder en een vader. O God, ik bid dat de werkelijkheid van de opstanding in het leven van hun ouders hun tot troost en kracht zal zijn. Ik bid dit ook voor anderen die dit lezen. Ik neem aan dat er meer zijn die dit lezen die met dit verdriet rondlopen. O God, ik bid om Uw kracht en Uw vreugde, vervul daarmee hun leven, door de kracht van Jezus’ dood en opstanding uit het graf.

O God, ik bid ook voor hen die dit eeuwige leven nog niet kennen. O God, er zijn zoveel mensen die in de slavernij van angst voor de dood leven. Ze weten niet wat hen te wachten staat als ze sterven, ze beseffen niet dat er buiten Christus een eeuwige hel op hen wacht. O God, help ons vandaag om het goede nieuws van eeuwig leven met iemand te delen. Alstublieft, alstublieft, o God, help ons om niet te zwijgen van dit heerlijke nieuws.

Jezus heeft degene die macht had over de dood, de duivel, vernietigd. Help ons daarom, o God, alstublieft, alstublieft, alstublieft, om dit goede nieuws van eeuwig leven met iemand te delen en zo iemand te bevrijden uit de slavernij van angst voor de dood. Bevrijdt hen uit die slavernij door het eeuwige leven wat in U gevonden wordt. Gebruik ons leven daarvoor, we bidden het U. O, we verheerlijken Uw naam, Heer Jezus, want U hebt de dood en de duivel overwonnen.

In Uw naam bidden we, vol vreugde. Amen.

Overgenomen van Radical.net