Wees niet bevreesd, sta stil, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! (Exodus 14:13, EV)

Lees verder Psalm 37:1—9.


Wees niet bevreesd, sta stil, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! (Exodus 14:13, EV)

Lees verder Psalm 37:1—9.


Hoe moeten we stil staan, lieve vrienden? Het betekent onder andere zeker dat we een tijdje moeten wachten. Tijd is kostbaar maar er zijn momenten dat we de tijd het beste kunnen laten gaan. De tijd vliegt maar dat is geen reden om altijd mee te vliegen. Elke ervaren man weet dat hij op drukke momenten een grote fout kan maken die hij zijn leven lang niet op kan lossen. Als ik doorga zonder te wachten om de weg te vragen zal ik in mijn ondergang eindigen.

Veel mensen die het druk hebben met zichzelf hadden beter op hun Heere kunnen wachten. Gebed is nooit een verspilling van tijd. Iemand die er in vliegende vaart vandoor wil gaan, had beter even kunnen wachten tot hij goed in het zadel zat anders glijd hij uit het zadel.

Iemand die God verheerlijkt door stil te staan, doet het beter dan iemand die ijverig zichzelf dient. Wacht dan dus even. Wacht in gebed, hoe dan ook. Roep de Heere aan en leg de zaak voor Hem neer. Vertel Hem je moeilijkheden en pleit op Zijn belofte om te helpen.

Laat Hem je onwankelbare vertrouwen in Hem zien. Wacht in geloof. Want je beledigd de Heere wanneer je wacht zonder te geloven of te vertrouwen. Geloof dat Hij zal komen op het juiste tijdstip, ook al laat Hij je tot middernacht wachten. Het uitzicht zal komen en Hij zal je niet langer laten wachten. Wacht in stil geduld. Mopper niet omdat je verdrukking lijdt maar verheerlijk God daarvoor.

Mopper nooit op de ondergeschikte oorzaak, zoals de kinderen van Israel mopperden tegen Mozes. Verlang er nooit naar weer terug te gaan naar de wereld maar aanvaard het zoals het is. Leg het zoals het is eenvoudig en met je hele hart, zonder eigenzinnigheid, in de handen van je Verbondsgod.

Hoe moeten we stil staan, lieve vrienden? Het betekent onder andere zeker dat we een tijdje moeten wachten. Tijd is kostbaar maar er zijn momenten dat we de tijd het beste kunnen laten gaan. De tijd vliegt maar dat is geen reden om altijd mee te vliegen. Elke ervaren man weet dat hij op drukke momenten een grote fout kan maken die hij zijn leven lang niet op kan lossen. Als ik doorga zonder te wachten om de weg te vragen zal ik in mijn ondergang eindigen.

Veel mensen die het druk hebben met zichzelf hadden beter op hun Heere kunnen wachten. Gebed is nooit een verspilling van tijd. Iemand die er in vliegende vaart vandoor wil gaan, had beter even kunnen wachten tot hij goed in het zadel zat anders glijd hij uit het zadel.

Iemand die God verheerlijkt door stil te staan, doet het beter dan iemand die ijverig zichzelf dient. Wacht dan dus even. Wacht in gebed, hoe dan ook. Roep de Heere aan en leg de zaak voor Hem neer. Vertel Hem je moeilijkheden en pleit op Zijn belofte om te helpen.

Laat Hem je onwankelbare vertrouwen in Hem zien. Wacht in geloof. Want je beledigd de Heere wanneer je wacht zonder te geloven of te vertrouwen. Geloof dat Hij zal komen op het juiste tijdstip, ook al laat Hij je tot middernacht wachten. Het uitzicht zal komen en Hij zal je niet langer laten wachten. Wacht in stil geduld. Mopper niet omdat je verdrukking lijdt maar verheerlijk God daarvoor.

Mopper nooit op de ondergeschikte oorzaak, zoals de kinderen van Israel mopperden tegen Mozes. Verlang er nooit naar weer terug te gaan naar de wereld maar aanvaard het zoals het is. Leg het zoals het is eenvoudig en met je hele hart, zonder eigenzinnigheid, in de handen van je Verbondsgod.

Ter overdenking

Er is een tijd om te haasten en er is een tijd om te vertragen (Jacobus 1:19). De Christen moet actief zijn maar geen activist. De Christen moet groeien in het geloof maar niet vooruit haasten (Spreuken 21:5). “Waarom zou ik verder nog op de HEERE wachten?” (2 Koningen 6:33) is de taal van het ongeloof. “Wie gelooft, zal zich niet weghaasten” (Jesaja 28:16). Laat jou drukke agenda het toe om stil te zijn en te weten dat de Heere God is (Psalm 46:10)?

Preek 541, 22 november 1863

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Er is een tijd om te haasten en er is een tijd om te vertragen (Jacobus 1:19). De Christen moet actief zijn maar geen activist. De Christen moet groeien in het geloof maar niet vooruit haasten (Spreuken 21:5). “Waarom zou ik verder nog op de HEERE wachten?” (2 Koningen 6:33) is de taal van het ongeloof. “Wie gelooft, zal zich niet weghaasten” (Jesaja 28:16). Laat jou drukke agenda het toe om stil te zijn en te weten dat de Heere God is (Psalm 46:10)?

Preek 541, 22 november 1863

Beschikbaar gesteld door Day One