En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. (Genesis 1:3—5)

Lees verder Efeze 5:8—14.


En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. (Genesis 1:3—5)

Lees verder Efeze 5:8—14.


“En God zag het licht dat het goed was.” Licht is goed in elk opzicht. Het natuurlijke licht is goed, Salomo zegt: “Het licht is aangenaam, en het doet de ogen goed de zon te zien” (Prediker 11:7). Maar je hebt niet de wijsheid van Salomo nodig om daar achter te komen. Elke blinde man die je het verhaal van zijn verdriet vertelt zal je makkelijk overtuigen dat licht goed is.

Evangelielicht is goed. “Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet” (Lukas 10:23). Je hoeft maar naar een heidens land te reizen en getuige te zijn van het bijgeloof en de wreedheid van de donkere plekken op aarde om te begrijpen dat het Evangelielicht goed is. Voor geestelijk licht geldt dat zij die het ontvangen hebben ernaar verlangen er meer van te krijgen zodat ze meer en meer het heerlijke en essentiële hemelse licht zullen zien!

O God, U bent de onmetelijke zee van het goede. U bent van het licht de ziel, de bron en het centrum. Of we dan natuurlijk licht, Evangelielicht, of essentieel licht nemen, we kunnen met God zeggen dat het goed was.

Maar nu spreken we van geestelijk licht. Waarom is dat goed? Het moet goed zijn omdat de bron goed is. Het licht komt voort uit God in wie geen duisternis is. En omdat het absoluut en rechtstreeks van God komt moet het goed zijn. Als elke goede gave en volmaakte gift van boven komt dan is alles wat van boven komt goed en volmaakt. De Heere deelt geen gemengd metaal uit. Hij geeft Zijn volk nooit iets wat vermengd en vervalst is.

Uw woorden, O God, zijn zuiver. Ze zijn als zilver gelouterd in de oven van de aarde en zeven keer gezuiverd. Het licht van de nieuwe natuur is zuiver als we de herkomst daarvan overwegen.

“En God zag het licht dat het goed was.” Licht is goed in elk opzicht. Het natuurlijke licht is goed, Salomo zegt: “Het licht is aangenaam, en het doet de ogen goed de zon te zien” (Prediker 11:7). Maar je hebt niet de wijsheid van Salomo nodig om daar achter te komen. Elke blinde man die je het verhaal van zijn verdriet vertelt zal je makkelijk overtuigen dat licht goed is.

Evangelielicht is goed. “Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet” (Lukas 10:23). Je hoeft maar naar een heidens land te reizen en getuige te zijn van het bijgeloof en de wreedheid van de donkere plekken op aarde om te begrijpen dat het Evangelielicht goed is. Voor geestelijk licht geldt dat zij die het ontvangen hebben ernaar verlangen er meer van te krijgen zodat ze meer en meer het heerlijke en essentiële hemelse licht zullen zien!

O God, U bent de onmetelijke zee van het goede. U bent van het licht de ziel, de bron en het centrum. Of we dan natuurlijk licht, Evangelielicht, of essentieel licht nemen, we kunnen met God zeggen dat het goed was.

Maar nu spreken we van geestelijk licht. Waarom is dat goed? Het moet goed zijn omdat de bron goed is. Het licht komt voort uit God in wie geen duisternis is. En omdat het absoluut en rechtstreeks van God komt moet het goed zijn. Als elke goede gave en volmaakte gift van boven komt dan is alles wat van boven komt goed en volmaakt. De Heere deelt geen gemengd metaal uit. Hij geeft Zijn volk nooit iets wat vermengd en vervalst is.

Uw woorden, O God, zijn zuiver. Ze zijn als zilver gelouterd in de oven van de aarde en zeven keer gezuiverd. Het licht van de nieuwe natuur is zuiver als we de herkomst daarvan overwegen.

Ter overdenking

Licht is goed, want God is licht (1 Johannes 1:15) en de Vader van de lichten (Jacobus 1:17). Geen wonder dat de boosdoener het licht haat (Johannes 3:19—20). Ben jij een kind van het Licht geworden door het Licht der wereld te volgen (Johannes 8:12) en op Hem te vertrouwen (Johannes 12: 35—36)?

Preek 660, 12 november 1865

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Licht is goed, want God is licht (1 Johannes 1:15) en de Vader van de lichten (Jacobus 1:17). Geen wonder dat de boosdoener het licht haat (Johannes 3:19—20). Ben jij een kind van het Licht geworden door het Licht der wereld te volgen (Johannes 8:12) en op Hem te vertrouwen (Johannes 12: 35—36)?

Preek 660, 12 november 1865

Beschikbaar gesteld door Day One