Hoe zult u de verheffing van de Jordaan doorstaan? (Jeremia 12:5, EV)

Lees verder 2 Korinthe 5:1—10.


Hoe zult u de verheffing van de Jordaan doorstaan? (Jeremia 12:5, EV)

Lees verder 2 Korinthe 5:1—10.


Als je in Christus bent, “Hoe zult u de verheffing van de Jordaan doorstaan?” Je zult het doorstaan als een man die na lange dagen lopen eindelijk zijn huis ziet. Je zult in je handen klappen. Je zult bij het volgende kilometerpaaltje gaan zitten met tranen in je ogen, het zweet van je gezicht vegen en zeggen, “Het is goed, het is voorbij. O, hoe heerlijk is het om de nok van mijn dak en de plaats waar mijn beste vrienden en familie wonen te zien. Ik zal snel thuis zijn, thuis en voor altijd bij de Heere.”

Hoe zul jij het doorstaan? We doorstaan het als een soldaat die de strijd gestreden heeft, hij legt zijn wapenrusting af en strekt zich uit om te rusten. De strijd is voorbij. Hij vergeet zijn wonden en ziet op de heerlijkheid van de overwinning en de beloning die volgt. Zo zullen wij het doen. We zullen de wonden en onze kleren die met bloed bevlekt zijn gaan vergeten en we zullen denken aan “de onverwelkbare krans van de heerlijkheid” (1 Petrus 5:4).

Hoe zul jij de verheffing van de Jordaan doorstaan? We zullen het doorstaan als iemand die vertrekt naar een ver land. Hij kijkt terug op hen die hij achterlaat en zwaait met zijn zakdoek zo lang ze nog te zien zijn, maar ze zijn snel verdwenen. En wij zullen onze dierbaren vaarwel zeggen, zij zullen tranen hebben maar wij hebben vreugde want we gaan naar de eilanden van de gezegenden. We gaan naar het land van het hiernamaals, het huis van de heiligen om voor altijd bij God te wonen. Wie zal er huilen als hij zo’n reis begint en zo’n gezegende zee opgaat?

Wat zullen wij doen als we in de verheffing van de Jordaan komen? Lieve vrienden, we zullen door de sluier gaan en eeuwig gaan genieten van het paradijs van de gezegenden.

Als je in Christus bent, “Hoe zult u de verheffing van de Jordaan doorstaan?” Je zult het doorstaan als een man die na lange dagen lopen eindelijk zijn huis ziet. Je zult in je handen klappen. Je zult bij het volgende kilometerpaaltje gaan zitten met tranen in je ogen, het zweet van je gezicht vegen en zeggen, “Het is goed, het is voorbij. O, hoe heerlijk is het om de nok van mijn dak en de plaats waar mijn beste vrienden en familie wonen te zien. Ik zal snel thuis zijn, thuis en voor altijd bij de Heere.”

Hoe zul jij het doorstaan? We doorstaan het als een soldaat die de strijd gestreden heeft, hij legt zijn wapenrusting af en strekt zich uit om te rusten. De strijd is voorbij. Hij vergeet zijn wonden en ziet op de heerlijkheid van de overwinning en de beloning die volgt. Zo zullen wij het doen. We zullen de wonden en onze kleren die met bloed bevlekt zijn gaan vergeten en we zullen denken aan “de onverwelkbare krans van de heerlijkheid” (1 Petrus 5:4).

Hoe zul jij de verheffing van de Jordaan doorstaan? We zullen het doorstaan als iemand die vertrekt naar een ver land. Hij kijkt terug op hen die hij achterlaat en zwaait met zijn zakdoek zo lang ze nog te zien zijn, maar ze zijn snel verdwenen. En wij zullen onze dierbaren vaarwel zeggen, zij zullen tranen hebben maar wij hebben vreugde want we gaan naar de eilanden van de gezegenden. We gaan naar het land van het hiernamaals, het huis van de heiligen om voor altijd bij God te wonen. Wie zal er huilen als hij zo’n reis begint en zo’n gezegende zee opgaat?

Wat zullen wij doen als we in de verheffing van de Jordaan komen? Lieve vrienden, we zullen door de sluier gaan en eeuwig gaan genieten van het paradijs van de gezegenden.

Ter overdenking

Vanuit onze natuur zien we de dood in een negatief licht, maar Christus dood maakt het verschil voor de gelovige (Hebreeën 2:14—15). De Christen kan een positieve houding aannemen en woorden gebruiken als “overwinnaars” (Romeinen 8:37), “wonen bij de Heere” (2 Korinthe 5:8), “winst… verreweg het beste” (Filippenzen 1:21,23), “zalig” en “rusten” (Openbaring 14:13).

Preek 635, onbekende datum

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Vanuit onze natuur zien we de dood in een negatief licht, maar Christus dood maakt het verschil voor de gelovige (Hebreeën 2:14—15). De Christen kan een positieve houding aannemen en woorden gebruiken als “overwinnaars” (Romeinen 8:37), “wonen bij de Heere” (2 Korinthe 5:8), “winst… verreweg het beste” (Filippenzen 1:21,23), “zalig” en “rusten” (Openbaring 14:13).

Preek 635, onbekende datum

Beschikbaar gesteld door Day One