De Naam van de HEERE is immers Jaloers. Een jaloers God is Hij. (Exodus 34:14, EV)


De Naam van de HEERE is immers Jaloers. Een jaloers God is Hij. (Exodus 34:14, EV)


God is oneindig jaloers voor de eer van Zijn Naam, Hij reageert met vreselijke toorn tegen hen van wie het hart Hem toebehoort maar uit gaat naar andere dingen. 

In Ezechiël 16:38—40 zegt Hij bijvoorbeeld tegen ongelovig Israel:

“Ik zal u oordelen overeenkomstig de bepalingen voor overspelige vrouwen en vrouwen die bloed vergieten. Ik zal u overgeven aan de bloeddorst van grimmigheid en van jaloezie. En Ik zal u in hun hand geven. Zij zullen uw verhoging afbreken, uw hoogten omverwerpen, u uw kleding uittrekken, uw sieraden nemen en u naakt en bloot achterlaten. Daarop zullen zij een menigte tegen u laten opkomen. Zij zullen u met stenen stenigen en u met hun zwaarden doorsteken.”

Ik verzoek je dringend te luisteren naar deze waarschuwing. De jaloezie van God voor je onverdeelde liefde en toewijding zal het laatste woord hebben. Wat je genegenheid ook van God weg zal lokken met bedrieglijke aantrekkingskracht, het zal terugkomen om je uit te kleden en je in stukken te hakken.

Het is afschuwelijk om het leven wat God gegeven heeft te gebruiken om overspel te plegen tegen de Almachtige.

Maar voor degenen onder ons die al echt verenigd zijn met Christus en hun beloften houden om al het andere los te laten en Hem alleen vast te grijpen en te eren — voor jou is de jaloersheid van God een grote troost en hoop.

Omdat God oneindig jaloers is voor de eer van Zijn Naam zal alles en iedereen die het welzijn van Zijn trouwe echtgenote bedreigen worden bestreden met Zijn Goddelijke almacht.

Gods jaloezie is een grote bedreiging voor degenen die de hoer spelen en hun harten verkopen aan de wereld en van God een hoorndrager maken. Maar Zijn jaloezie is een grote troost voor degenen die hun verbondsbeloften houden en vreemdelingen en ballingen zijn in deze wereld.

God is oneindig jaloers voor de eer van Zijn Naam, Hij reageert met vreselijke toorn tegen hen van wie het hart Hem toebehoort maar uit gaat naar andere dingen. 

In Ezechiël 16:38—40 zegt Hij bijvoorbeeld tegen ongelovig Israel:

“Ik zal u oordelen overeenkomstig de bepalingen voor overspelige vrouwen en vrouwen die bloed vergieten. Ik zal u overgeven aan de bloeddorst van grimmigheid en van jaloezie. En Ik zal u in hun hand geven. Zij zullen uw verhoging afbreken, uw hoogten omverwerpen, u uw kleding uittrekken, uw sieraden nemen en u naakt en bloot achterlaten. Daarop zullen zij een menigte tegen u laten opkomen. Zij zullen u met stenen stenigen en u met hun zwaarden doorsteken.”

Ik verzoek je dringend te luisteren naar deze waarschuwing. De jaloezie van God voor je onverdeelde liefde en toewijding zal het laatste woord hebben. Wat je genegenheid ook van God weg zal lokken met bedrieglijke aantrekkingskracht, het zal terugkomen om je uit te kleden en je in stukken te hakken.

Het is afschuwelijk om het leven wat God gegeven heeft te gebruiken om overspel te plegen tegen de Almachtige.

Maar voor degenen onder ons die al echt verenigd zijn met Christus en hun beloften houden om al het andere los te laten en Hem alleen vast te grijpen en te eren — voor jou is de jaloersheid van God een grote troost en hoop.

Omdat God oneindig jaloers is voor de eer van Zijn Naam zal alles en iedereen die het welzijn van Zijn trouwe echtgenote bedreigen worden bestreden met Zijn Goddelijke almacht.

Gods jaloezie is een grote bedreiging voor degenen die de hoer spelen en hun harten verkopen aan de wereld en van God een hoorndrager maken. Maar Zijn jaloezie is een grote troost voor degenen die hun verbondsbeloften houden en vreemdelingen en ballingen zijn in deze wereld.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org