Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jacobus 4:7)


Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. (Jacobus 4:7)


Hoe werkelijker Satan in onze tijd verschijnt, zoveel meer kostbaar zal de overwinning van Christus worden voor hen die Hem geloven.

Het Nieuwe Testament leert dat Satan was verslagen toen Christus stierf en weer opstond. Een tijd van beperkte vrijheid is hem gegeven, maar zijn kracht tegen Gods volk is gebroken en zijn ondergang is zeker.

“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” (1 Johannes 3:8)

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad  om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen.” (Hebreeën 2:14)

“God heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” (Kolossenzen 2:15)

Met andere woorden werd de beslissende slag geslagen op Golgotha. En op een dag, wanneer Satans tijd van beperkte vrijheid voorbij is“[zal] de duivel… in de poel van vuur en zwavel geworpen [worden]… en dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid” (Openbaring 20:10).

Wat betekent dit voor degenen onder ons die Jezus Christus volgen?

“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.” (Romeinen 8:1)

“Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt!” (Romeinen 8:33)

“Noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:38)

“Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.” (1 Johannes 4:4)

“[We] hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van het getuigenis.” (Openbaringen 12:11)

Biedt daarom weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten! Hij is verslagen en we hebben de overwinning gekregen. Onze taak is nu om in overwinning te leven en Satan zijn nederlaag bekend te maken.

Hoe werkelijker Satan in onze tijd verschijnt, zoveel meer kostbaar zal de overwinning van Christus worden voor hen die Hem geloven.

Het Nieuwe Testament leert dat Satan was verslagen toen Christus stierf en weer opstond. Een tijd van beperkte vrijheid is hem gegeven, maar zijn kracht tegen Gods volk is gebroken en zijn ondergang is zeker.

“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” (1 Johannes 3:8)

“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad  om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen.” (Hebreeën 2:14)

“God heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” (Kolossenzen 2:15)

Met andere woorden werd de beslissende slag geslagen op Golgotha. En op een dag, wanneer Satans tijd van beperkte vrijheid voorbij is“[zal] de duivel… in de poel van vuur en zwavel geworpen [worden]… en dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid” (Openbaring 20:10).

Wat betekent dit voor degenen onder ons die Jezus Christus volgen?

“Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.” (Romeinen 8:1)

“Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt!” (Romeinen 8:33)

“Noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Romeinen 8:38)

“Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.” (1 Johannes 4:4)

“[We] hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van het getuigenis.” (Openbaringen 12:11)

Biedt daarom weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten! Hij is verslagen en we hebben de overwinning gekregen. Onze taak is nu om in overwinning te leven en Satan zijn nederlaag bekend te maken.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org