Maar het volk wat God kent zal sterk zijn en heldendaden doen. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. (Daniel 12:32—33, EV)

Lees verder Ezra 7:1—10.


Maar het volk wat God kent zal sterk zijn en heldendaden doen. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. (Daniel 12:32—33, EV)

Lees verder Ezra 7:1—10.


Onderzoek de Schriften. Lees ze niet zomaar — onderzoek ze. Lees de parallelle verzen. Vergelijk ze. Probeer achter de bedoeling te komen die de Heilige Geest voor een tekst heeft door naar alle teksten te kijken die er naar verwijzen. Lees je Bijbel achtereenvolgend, lees niet zomaar hier en daar een vers — dat is niet eerlijk.

Je zou nooit iets te weten komen over Bunyan’s Christenreis als je elke morgen willekeurig zes regels las. Je moet het boek helemaal doorlezen als je er iets over te weten wil komen. Neem die boeken, Markus of Johannes en lees ze helemaal door van het begin tot het einde. Stop niet na een paar verzen of een hoofdstuk maar probeer te weten te komen waar ze zich op richten. Het is niet eerlijk om uit de brief van Paulus aan de Romeinen maar één hoofdstuk te lezen. In de openbare dienst kunnen we niet anders, maar als je wilt weten wat Paulus bedoeld, lees hem dan helemaal door zoals je een andere brief zou lezen.

Lees je Bijbel met je gezonde verstand. Bid nadat je gelezen hebt zoveel als je wilt. En als je leest en je komt op een moeilijk punt, sla dat niet over. Jullie hebben vast allemaal wel een Christelijke vriend die meer weet dan jij, ga naar hem zodat hij het jou kan uitleggen. En boven alles, als je een gedeelte gelezen hebt, het begrijpt en het uitleeft, vraag dan of de Geest van God de betekenis op je hart zal branden tot het geschreven staat op de vlezen tafels van je hart.

Onderzoek de Schriften. Lees ze niet zomaar — onderzoek ze. Lees de parallelle verzen. Vergelijk ze. Probeer achter de bedoeling te komen die de Heilige Geest voor een tekst heeft door naar alle teksten te kijken die er naar verwijzen. Lees je Bijbel achtereenvolgend, lees niet zomaar hier en daar een vers — dat is niet eerlijk.

Je zou nooit iets te weten komen over Bunyan’s Christenreis als je elke morgen willekeurig zes regels las. Je moet het boek helemaal doorlezen als je er iets over te weten wil komen. Neem die boeken, Markus of Johannes en lees ze helemaal door van het begin tot het einde. Stop niet na een paar verzen of een hoofdstuk maar probeer te weten te komen waar ze zich op richten. Het is niet eerlijk om uit de brief van Paulus aan de Romeinen maar één hoofdstuk te lezen. In de openbare dienst kunnen we niet anders, maar als je wilt weten wat Paulus bedoeld, lees hem dan helemaal door zoals je een andere brief zou lezen.

Lees je Bijbel met je gezonde verstand. Bid nadat je gelezen hebt zoveel als je wilt. En als je leest en je komt op een moeilijk punt, sla dat niet over. Jullie hebben vast allemaal wel een Christelijke vriend die meer weet dan jij, ga naar hem zodat hij het jou kan uitleggen. En boven alles, als je een gedeelte gelezen hebt, het begrijpt en het uitleeft, vraag dan of de Geest van God de betekenis op je hart zal branden tot het geschreven staat op de vlezen tafels van je hart.

Ter overdenking

Dagelijks Bijbellezen moet Bijbelstudie aanvullen, niet vervangen. Heb je ooit geprobeerd de Bijbel in een jaar te lezen? Er zijn leesplannen die je daarmee kunnen helpen. Het kan hard werken zijn, zeker de eerste keer, maar er zijn veel mensen door gezegend. Maar pas op dat het geen academische oefening wordt. Let op Ezra’s voorbeeld — hij verlangde er naar om Gods Woord te bestuderen, te doen en te onderwijzen — in die volgorde (Ezra 7:10). Zijn doel was niet doen wat hij preekte maar preken wat hij deed!

Download je leesplan

Preek 609, 15 januari 1865

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Dagelijks Bijbellezen moet Bijbelstudie aanvullen, niet vervangen. Heb je ooit geprobeerd de Bijbel in een jaar te lezen? Er zijn leesplannen die je daarmee kunnen helpen. Het kan hard werken zijn, zeker de eerste keer, maar er zijn veel mensen door gezegend. Maar pas op dat het geen academische oefening wordt. Let op Ezra’s voorbeeld — hij verlangde er naar om Gods Woord te bestuderen, te doen en te onderwijzen — in die volgorde (Ezra 7:10). Zijn doel was niet doen wat hij preekte maar preken wat hij deed!

Download je leesplan

Preek 609, 15 januari 1865

Beschikbaar gesteld door Day One