13 januari
Het bevel dat creëert

Al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. (Efeze 5:14)


Al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. (Efeze 5:14)


Toen Jezus Lazarus beval op te staan uit de dood, hoe heeft hij toen naar dat bevel geluisterd? Johannes 11:43 zegt: “En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten!” Dat was een bevel voor een dode man. Het volgende vers zegt: “En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken.”

Hoe heeft Lazarus dat gedaan? Hoe gehoorzaamd een dode naar het bevel om weer te leven? Het antwoord lijkt te zijn dat het bevel de kracht heeft om nieuw leven te creëren. Gehoorzaamheid aan dat bevel betekent doen wat levende mensen doen.

Dit is uiterst belangrijk. Het bevel van God, “Sta op uit de doden!” draagt in zich de kracht die we nodig hebben om te gehoorzamen. We gehoorzamen niet door zelf dat leven te creëren. We gehoorzamen door te doen wat levende mensen doen — Lazarus kwam naar buiten. Hij stond op. Hij liep naar Jezus. De oproep van God creëert leven. We reageren met de kracht die de oproep creëerde.

In Efeze 5:14 zegt Paulus: “Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” Hoe gehoorzaam je een bevel om wakker te worden? Als je huis vol is met koolmonoxide en iemand schreeuwt, “Word wakker! Red jezelf! Ga naar buiten!” gehoorzaam je niet door jezelf wakker te maken. Het luide en krachtige bevel maakt je wakker. Je gehoorzaamt door te doen wat mensen die wakker zijn doen in gevaarlijke situaties. Je staat op en verlaat het huis. De oproep zorgde er voor dat je wakker werd. Je reageert met de kracht die de oproep creëerde.

Ik denk dat dit de verklaring is voor de paradoxale verzen over de wedergeboorte in de Bijbel: namelijk, dat we moeten zorgen dat we een nieuw hart krijgen, maar dat God het is die het nieuwe hart geeft. Bijvoorbeeld:

Deuteronomium 10:16: “Besnijd uw hart!”
Deuteronomium 30:6: “De HEERE zal uw hart besnijden.”

Ezechiël 18:31: “Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest!”
Ezechiël 36:26: “Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven.”

Johannes 3:7: “U moet opnieuw geboren worden.”
1 Petrus 1:3: “[God] deed ons opnieuw geboren worden.”

De manier om het bevel om geboren te worden te gehoorzamen is om eerst de Goddelijke gave van leven en adem te ervaren en dan te doen wat levende, ademende mensen doen — roepen tot God in geloof, dankbaarheid en liefde. Wanneer het bevel van God komt met de creërende en bekerende kracht van de Heilige Geest, dan geeft het leven.

Toen Jezus Lazarus beval op te staan uit de dood, hoe heeft hij toen naar dat bevel geluisterd? Johannes 11:43 zegt: “En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten!” Dat was een bevel voor een dode man. Het volgende vers zegt: “En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken.”

Hoe heeft Lazarus dat gedaan? Hoe gehoorzaamd een dode naar het bevel om weer te leven? Het antwoord lijkt te zijn dat het bevel de kracht heeft om nieuw leven te creëren. Gehoorzaamheid aan dat bevel betekent doen wat levende mensen doen.

Dit is uiterst belangrijk. Het bevel van God, “Sta op uit de doden!” draagt in zich de kracht die we nodig hebben om te gehoorzamen. We gehoorzamen niet door zelf dat leven te creëren. We gehoorzamen door te doen wat levende mensen doen — Lazarus kwam naar buiten. Hij stond op. Hij liep naar Jezus. De oproep van God creëert leven. We reageren met de kracht die de oproep creëerde.

In Efeze 5:14 zegt Paulus: “Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.” Hoe gehoorzaam je een bevel om wakker te worden? Als je huis vol is met koolmonoxide en iemand schreeuwt, “Word wakker! Red jezelf! Ga naar buiten!” gehoorzaam je niet door jezelf wakker te maken. Het luide en krachtige bevel maakt je wakker. Je gehoorzaamt door te doen wat mensen die wakker zijn doen in gevaarlijke situaties. Je staat op en verlaat het huis. De oproep zorgde er voor dat je wakker werd. Je reageert met de kracht die de oproep creëerde.

Ik denk dat dit de verklaring is voor de paradoxale verzen over de wedergeboorte in de Bijbel: namelijk, dat we moeten zorgen dat we een nieuw hart krijgen, maar dat God het is die het nieuwe hart geeft. Bijvoorbeeld:

Deuteronomium 10:16: “Besnijd uw hart!”
Deuteronomium 30:6: “De HEERE zal uw hart besnijden.”

Ezechiël 18:31: “Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest!”
Ezechiël 36:26: “Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven.”

Johannes 3:7: “U moet opnieuw geboren worden.”
1 Petrus 1:3: “[God] deed ons opnieuw geboren worden.”

De manier om het bevel om geboren te worden te gehoorzamen is om eerst de Goddelijke gave van leven en adem te ervaren en dan te doen wat levende, ademende mensen doen — roepen tot God in geloof, dankbaarheid en liefde. Wanneer het bevel van God komt met de creërende en bekerende kracht van de Heilige Geest, dan geeft het leven.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org