6 november
Heb elkaar blijmoedig lief

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, vriendelijkheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6:8)


Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, vriendelijkheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. (Micha 6:8)


Niemand heeft zich ooit ongeliefd gevoeld omdat hij te horen kreeg dat zijn vreugde de ander gelukkig zou maken. Ik ben nooit van egoïsme beschuldigd terwijl de motivatie van mijn vriendelijkheid mijn eigen vreugde was. Integendeel, liefdevolle daden zijn echt naar de mate ze niet met tegenzin gedaan worden.

Een goed alternatief voor tegenzin is niet neutraal of plichtsgetrouw maar blijmoedig. Het authentieke hart van liefde “heeft vriendelijkheid lief” (Micha 6:8); het doet niet zomaar vriendelijkheid. Het Christelijke Hedonisme dringt deze waarheid te overwegen.

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. (1 Johannes 5:2-4)

Lees deze zinnen in omgekeerde volgorde en let op de logica. Eerst, uit God geboren zijn geeft kracht om de wereld te overwinnen. Dit is gegeven als de basis (“want”) voor de stelling dat Gods geboden geen zware last zijn.

Dus het uit God geboren zijn geeft de kracht om de wereldse afkeer van Gods wil te overwinnen. Dan zijn de geboden van God geen “zware last” meer maar het verlangen en de vreugde van ons hart. Dit is de liefde van God: niet alleen dat we Zijn geboden in acht nemen, maar ook dat ze geen zware last zijn.

Dan zegt vers 2, het bewijs van de echtheid van onze liefde voor de kinderen van God is onze liefde tot God. Wat leert dit ons over de liefde voor de kinderen van God?

Omdat de liefde tot God Zijn wil blijmoedig doet en niet als een belasting, en omdat de liefde tot God de maat is van de echtheid van onze liefde voor de kinderen van God, moet de liefde voor de kinderen van God ook blijmoedig zijn en niet met tegenzin.

Het Christelijke Hedonisme staat helemaal in dienst van de liefde, want het dringt ons tot blijde gehoorzaamheid.

Niemand heeft zich ooit ongeliefd gevoeld omdat hij te horen kreeg dat zijn vreugde de ander gelukkig zou maken. Ik ben nooit van egoïsme beschuldigd terwijl de motivatie van mijn vriendelijkheid mijn eigen vreugde was. Integendeel, liefdevolle daden zijn echt naar de mate ze niet met tegenzin gedaan worden.

Een goed alternatief voor tegenzin is niet neutraal of plichtsgetrouw maar blijmoedig. Het authentieke hart van liefde “heeft vriendelijkheid lief” (Micha 6:8); het doet niet zomaar vriendelijkheid. Het Christelijke Hedonisme dringt deze waarheid te overwegen.

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. (1 Johannes 5:2-4)

Lees deze zinnen in omgekeerde volgorde en let op de logica. Eerst, uit God geboren zijn geeft kracht om de wereld te overwinnen. Dit is gegeven als de basis (“want”) voor de stelling dat Gods geboden geen zware last zijn.

Dus het uit God geboren zijn geeft de kracht om de wereldse afkeer van Gods wil te overwinnen. Dan zijn de geboden van God geen “zware last” meer maar het verlangen en de vreugde van ons hart. Dit is de liefde van God: niet alleen dat we Zijn geboden in acht nemen, maar ook dat ze geen zware last zijn.

Dan zegt vers 2, het bewijs van de echtheid van onze liefde voor de kinderen van God is onze liefde tot God. Wat leert dit ons over de liefde voor de kinderen van God?

Omdat de liefde tot God Zijn wil blijmoedig doet en niet als een belasting, en omdat de liefde tot God de maat is van de echtheid van onze liefde voor de kinderen van God, moet de liefde voor de kinderen van God ook blijmoedig zijn en niet met tegenzin.

Het Christelijke Hedonisme staat helemaal in dienst van de liefde, want het dringt ons tot blijde gehoorzaamheid.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org