Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE. (Psalm 112:7)

Lees verder Psalm 42:1—12.


Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE. (Psalm 112:7)

Lees verder Psalm 42:1—12.


Hoe kun je God verheerlijken als je toegeeft aan schrik en angst als je slecht nieuws hoort? Heiligen kunnen Gods hoogste lof zingen in het vuur en Zijn naam loven op een ziekbed, maar dat lukt niet als je afgeleid wordt. Mens, kan jouw mopperen God prijzen? Je twijfel en je angst alsof er niemand was die je kon helpen, zal dat de Allerhoogste groot maken? Kom, ik bid je, als je God wilt eren, wees dan dapper.

Er was eens een man die erg verontrust was onder het verlies van zijn zaak. Zijn vrouw probeerde hem te troosten maar dat lukte niet en omdat ze een wijze vrouw was probeerde ze het niet meer tot de volgende morgen. Toen ze de volgende morgen beneden kwam zag haar gezicht er zo verdrietig uit dat haar man vroeg, “Wat is er met jou aan de hand?” Ze zei, nog steeds met een droevig gezicht, dat een droom haar verontrust had. “Wat heb je dan gedroomd, mijn liefste,” vroeg hij, “je hoeft toch niet ongerust te worden van dromen?” “O,” zei ze, “ik droomde dat God dood was, en het was zo’n reden voor verdriet dat alle engelen in de hemel huilden en alle heiligen op aarde stonden op punt hun hart te breken.”

Haar man antwoordde, “Je moet niet dwaas zijn, je weet dat het alleen maar een droom was.” “O, maar,” zei ze, “de gedachte alleen al!” Hij antwoordde, “Zo moet je niet eens denken want God kan niet sterven, Hij leeft altijd om Zijn volk te troosten.” Direct klaarde haar gezicht op en zei, “Ik wilde je zo terechtwijzen omdat jij zelf aan het dromen was dat God je verlaten had en nu zie je hoe ongegrond je verdriet is. Terwijl God leeft is Zijn volk veilig.”

Hoe kun je God verheerlijken als je toegeeft aan schrik en angst als je slecht nieuws hoort? Heiligen kunnen Gods hoogste lof zingen in het vuur en Zijn naam loven op een ziekbed, maar dat lukt niet als je afgeleid wordt. Mens, kan jouw mopperen God prijzen? Je twijfel en je angst alsof er niemand was die je kon helpen, zal dat de Allerhoogste groot maken? Kom, ik bid je, als je God wilt eren, wees dan dapper.

Er was eens een man die erg verontrust was onder het verlies van zijn zaak. Zijn vrouw probeerde hem te troosten maar dat lukte niet en omdat ze een wijze vrouw was probeerde ze het niet meer tot de volgende morgen. Toen ze de volgende morgen beneden kwam zag haar gezicht er zo verdrietig uit dat haar man vroeg, “Wat is er met jou aan de hand?” Ze zei, nog steeds met een droevig gezicht, dat een droom haar verontrust had. “Wat heb je dan gedroomd, mijn liefste,” vroeg hij, “je hoeft toch niet ongerust te worden van dromen?” “O,” zei ze, “ik droomde dat God dood was, en het was zo’n reden voor verdriet dat alle engelen in de hemel huilden en alle heiligen op aarde stonden op punt hun hart te breken.”

Haar man antwoordde, “Je moet niet dwaas zijn, je weet dat het alleen maar een droom was.” “O, maar,” zei ze, “de gedachte alleen al!” Hij antwoordde, “Zo moet je niet eens denken want God kan niet sterven, Hij leeft altijd om Zijn volk te troosten.” Direct klaarde haar gezicht op en zei, “Ik wilde je zo terechtwijzen omdat jij zelf aan het dromen was dat God je verlaten had en nu zie je hoe ongegrond je verdriet is. Terwijl God leeft is Zijn volk veilig.”

Ter overdenking

Doe jij wel eens alsof God dood is? Als de Zoon van God niet is opgestaan uit de dood, dan hebben Christenen een goede reden om doodongelukkig te zijn (Lukas 24:17; Johannes 20:11; 1 Korinthe 15:17–19). Christus was dood, maar Christus is opgestaan, Hij kan niet opnieuw sterven (Romans 6:9), Hij leeft tot in alle eeuwigheid (Hebreeën 7:25; Openbaring 1:18). Waarom huil je dan (Johannes 20:13,15)? Onze blijdschap om deze grote feiten helpt ons in alle omstandigheden.

Preek nr. 647, 27 augustus 1865

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Doe jij wel eens alsof God dood is? Als de Zoon van God niet is opgestaan uit de dood, dan hebben Christenen een goede reden om doodongelukkig te zijn (Lukas 24:17; Johannes 20:11; 1 Korinthe 15:17–19). Christus was dood, maar Christus is opgestaan, Hij kan niet opnieuw sterven (Romans 6:9), Hij leeft tot in alle eeuwigheid (Hebreeën 7:25; Openbaring 1:18). Waarom huil je dan (Johannes 20:13,15)? Onze blijdschap om deze grote feiten helpt ons in alle omstandigheden.

Preek nr. 647, 27 augustus 1865

Beschikbaar gesteld door Day One