Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig… en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. (Filippenzen 1:27-29)


Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig… en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. (Filippenzen 1:27-29)


Paulus zegt dat een leven wat het Evangelie van Christus waardig is een onverschrokken leven betekent tegenover de tegenstanders. Vervolgens geeft hij de logica van onverschrokkenheid.

Die logica is dit: God heeft je twee geschenken gegeven, niet slechts één — geloof en lijden. Dat is wat vers 29 zegt.

In deze context betekent dit: Zowel je geloof tijdens het lijden als het lijden zelf zijn een geschenk van God. Wanneer Paulus zegt dat we ons geen enkele schrik moeten laten aanjagen door de tegenstanders heeft hij twee redenen in gedachten waarom ze niet bang moeten zijn:

De eerste reden is dat de tegenstanders in Gods handen zijn. Hun verzet is een geschenk van God. Hij bestuurt het. Dat is het punt van vers 29.

De andere reden om niet bang te zijn is dat je onverschrokkenheid, dat is je geloof, ook in Gods handen is. Ook dat is een geschenk. Dat is het andere punt van vers 29.

De logica van onverschrokkenheid tegenover tegenspoed is dus deze dubbele waarheid: Zowel je tegenspoed als je geloof tegenover tegenspoed zijn geschenken van God.

Waarom wordt dit een leven genoemd wat het “Evangelie van Christus waardig” is? Omdat het Evangelie het goede nieuws is dat Christus’ bloed van het verbond onfeilbaar voor heel Zijn volk het soevereine werk van God verkregen heeft, om ons geloof te geven én om onze vijanden te besturen — altijd voor ons eeuwige welzijn.

Wees daarom niet bang. Je tegenstanders kunnen niet meer doen dan God toelaat. En Hij zal je het geloof geven wat je nodig hebt. Deze beloften zijn met bloed gekocht en verzegeld. Evangeliebeloften.

Paulus zegt dat een leven wat het Evangelie van Christus waardig is een onverschrokken leven betekent tegenover de tegenstanders. Vervolgens geeft hij de logica van onverschrokkenheid.

Die logica is dit: God heeft je twee geschenken gegeven, niet slechts één — geloof en lijden. Dat is wat vers 29 zegt.

In deze context betekent dit: Zowel je geloof tijdens het lijden als het lijden zelf zijn een geschenk van God. Wanneer Paulus zegt dat we ons geen enkele schrik moeten laten aanjagen door de tegenstanders heeft hij twee redenen in gedachten waarom ze niet bang moeten zijn:

De eerste reden is dat de tegenstanders in Gods handen zijn. Hun verzet is een geschenk van God. Hij bestuurt het. Dat is het punt van vers 29.

De andere reden om niet bang te zijn is dat je onverschrokkenheid, dat is je geloof, ook in Gods handen is. Ook dat is een geschenk. Dat is het andere punt van vers 29.

De logica van onverschrokkenheid tegenover tegenspoed is dus deze dubbele waarheid: Zowel je tegenspoed als je geloof tegenover tegenspoed zijn geschenken van God.

Waarom wordt dit een leven genoemd wat het “Evangelie van Christus waardig” is? Omdat het Evangelie het goede nieuws is dat Christus’ bloed van het verbond onfeilbaar voor heel Zijn volk het soevereine werk van God verkregen heeft, om ons geloof te geven én om onze vijanden te besturen — altijd voor ons eeuwige welzijn.

Wees daarom niet bang. Je tegenstanders kunnen niet meer doen dan God toelaat. En Hij zal je het geloof geven wat je nodig hebt. Deze beloften zijn met bloed gekocht en verzegeld. Evangeliebeloften.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org