Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. (Psalm 51:12)

Lees verder 2 Thessalonicenzen 2:13—15.


Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. (Psalm 51:12)

Lees verder 2 Thessalonicenzen 2:13—15.


Laten we vandaag aangespoord worden om ons verbond met Christus te vernieuwen. Of laten we beter gezegd vragen om een vernieuwde geest, want elke verbondsovereenkomst is daaraan verbonden. Je gelooft in de leer van de verkiezing. Wij schamen ons niet om die te prediken en jullie horen het graag. Wat betekent verkiezing? Het betekend dat God je gekozen heeft, en als dat zo is zul je dat vandaag opnieuw laten zien door Zijn weg en Woord te kiezen (Johannes 6:37).

Je gelooft in de speciale en doeltreffende verlossing, dat je gekocht bent uit de mensen (Openbaring 14:4), dan ben je niet meer van jezelf maar duur gekocht (1 Korinthe 6:20). Je gelooft in de krachtdadige roeping. Je weet dat je geroepen bent, als dat zo is, herken dan je onderscheiding en afzondering als een heilig volk apart gezet voor God (1 Petrus 2:9).

Je gelooft dat deze onderscheiding in jou eeuwig is omdat je zult volharden tot het einde (Romeinen 8:28-39). Als je voor altijd van God zult zijn, wees dan van Hem vandaag.

Kijk je niet uit naar een hemel waaruit het egoïsme is verbannen? Verwacht je niet een hemel waarin de heerlijkheid bestaat uit het volledig opgenomen zijn in Christus? Nu dan, laat je ziel deze dag aan het altaar van je God gebonden worden met koorden die niet gebroken kunnen worden, wat er ook gebeurd.

Afvallige, jij die afgedwaald bent, bid dit gebed vandaag. Hij verzoekt je te bidden en daarom zal Hij antwoorden. Er staat “Vernieuw in mij een standvastige geest.” Je bent verkeerd, eigenzinnig, wankel en wispelturig geweest. Arme afvallige, Hij heeft dit gebed hier voor jou op laten schrijven — “Vernieuw in mij een standvastige geest.”

Laten we vandaag aangespoord worden om ons verbond met Christus te vernieuwen. Of laten we beter gezegd vragen om een vernieuwde geest, want elke verbondsovereenkomst is daaraan verbonden. Je gelooft in de leer van de verkiezing. Wij schamen ons niet om die te prediken en jullie horen het graag. Wat betekent verkiezing? Het betekend dat God je gekozen heeft, en als dat zo is zul je dat vandaag opnieuw laten zien door Zijn weg en Woord te kiezen (Johannes 6:37).

Je gelooft in de speciale en doeltreffende verlossing, dat je gekocht bent uit de mensen (Openbaring 14:4), dan ben je niet meer van jezelf maar duur gekocht (1 Korinthe 6:20). Je gelooft in de krachtdadige roeping. Je weet dat je geroepen bent, als dat zo is, herken dan je onderscheiding en afzondering als een heilig volk apart gezet voor God (1 Petrus 2:9).

Je gelooft dat deze onderscheiding in jou eeuwig is omdat je zult volharden tot het einde (Romeinen 8:28-39). Als je voor altijd van God zult zijn, wees dan van Hem vandaag.

Kijk je niet uit naar een hemel waaruit het egoïsme is verbannen? Verwacht je niet een hemel waarin de heerlijkheid bestaat uit het volledig opgenomen zijn in Christus? Nu dan, laat je ziel deze dag aan het altaar van je God gebonden worden met koorden die niet gebroken kunnen worden, wat er ook gebeurd.

Afvallige, jij die afgedwaald bent, bid dit gebed vandaag. Hij verzoekt je te bidden en daarom zal Hij antwoorden. Er staat “Vernieuw in mij een standvastige geest.” Je bent verkeerd, eigenzinnig, wankel en wispelturig geweest. Arme afvallige, Hij heeft dit gebed hier voor jou op laten schrijven — “Vernieuw in mij een standvastige geest.”

Ter overdenking

Hoewel de innerlijke geestelijke vernieuwing een voortdurend proces is in het Christelijke leven (2 Korinthe 4:16), moet het niet als vanzelfsprekend gezien worden. We moeten onze gezindheid en gedachten vernieuwen (Romeinen 12:2; Efeze 4:23). Ons deel in het proces van vernieuwing is het verwachten van de Heere (Jesaja 40:31; 41:1).

Preek 490, 25 januari 1863

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Hoewel de innerlijke geestelijke vernieuwing een voortdurend proces is in het Christelijke leven (2 Korinthe 4:16), moet het niet als vanzelfsprekend gezien worden. We moeten onze gezindheid en gedachten vernieuwen (Romeinen 12:2; Efeze 4:23). Ons deel in het proces van vernieuwing is het verwachten van de Heere (Jesaja 40:31; 41:1).

Preek 490, 25 januari 1863

Beschikbaar gesteld door Day One