Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:10)

Lees verder 2 Timotheüs 4:9—18.


Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:10)

Lees verder 2 Timotheüs 4:9—18.


Mijn lieve broeders, wat denk je vandaag van de waarheid zoals die is in Jezus Christus? Gelooft je hart die waarheid? In gedachten zie ik een man met grijze haren opstaan, hij leunt op een stok en zegt:

Toen ik jong was gaf ik mijn hart aan Christus en ik kreeg een vrede en vreugde die ik voorheen nooit gekend had hoewel ik het plezier en de verleidingen van de zonde geprobeerd had.

Mijn hart kan er van getuigen dat ik rust vond in het dienen van God. Vanaf toen hebben deze wenkbrauwen zich door veel zorgen gefronst, en zoals je ziet is dit hoofd witter geworden dan de wintersneeuw, maar de Heere was mijn schuilplaats en zekerheid.

Ik heb op Christus gerust en Hij heeft me nooit teleurgesteld. Wanneer de problemen over mij heen kwamen, ben ik daar nooit onder bezweken, ik was in staat ze te verdragen. Er was veel rouw, kijk maar naar de graven achter mij in de wildernis, maar ik ben geholpen om mijn vrouw en kinderen te begraven. Het geloof heeft me in staat gesteld met een gebarsten hart te zeggen, De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! (Job 1:21) Er was veel strijd maar ik heb altijd overwonnen door het bloed van het Lam.

Ik ben, zoals eigenlijk iedereen, belasterd maar ik heb dat met al mijn andere kruisen op mijn schouder genomen en ik vond het licht wanneer ik het door het geloof droeg. Ik kan zeggen dat zo de heilige rust en kalmte is die het dienen van God geeft zoals Christus dat heeft opgedragen, dat ik het geloof, niet alleen met mijn hoofd maar ook met mijn hart.

Mijn hart is er door ervaring van overtuigd dat dit niets anders kan zijn dan de godsdienst van God omdat het zulke wonderen werkt.

Mijn lieve broeders, wat denk je vandaag van de waarheid zoals die is in Jezus Christus? Gelooft je hart die waarheid? In gedachten zie ik een man met grijze haren opstaan, hij leunt op een stok en zegt:

Toen ik jong was gaf ik mijn hart aan Christus en ik kreeg een vrede en vreugde die ik voorheen nooit gekend had hoewel ik het plezier en de verleidingen van de zonde geprobeerd had.

Mijn hart kan er van getuigen dat ik rust vond in het dienen van God. Vanaf toen hebben deze wenkbrauwen zich door veel zorgen gefronst, en zoals je ziet is dit hoofd witter geworden dan de wintersneeuw, maar de Heere was mijn schuilplaats en zekerheid.

Ik heb op Christus gerust en Hij heeft me nooit teleurgesteld. Wanneer de problemen over mij heen kwamen, ben ik daar nooit onder bezweken, ik was in staat ze te verdragen. Er was veel rouw, kijk maar naar de graven achter mij in de wildernis, maar ik ben geholpen om mijn vrouw en kinderen te begraven. Het geloof heeft me in staat gesteld met een gebarsten hart te zeggen, De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! (Job 1:21) Er was veel strijd maar ik heb altijd overwonnen door het bloed van het Lam.

Ik ben, zoals eigenlijk iedereen, belasterd maar ik heb dat met al mijn andere kruisen op mijn schouder genomen en ik vond het licht wanneer ik het door het geloof droeg. Ik kan zeggen dat zo de heilige rust en kalmte is die het dienen van God geeft zoals Christus dat heeft opgedragen, dat ik het geloof, niet alleen met mijn hoofd maar ook met mijn hart.

Mijn hart is er door ervaring van overtuigd dat dit niets anders kan zijn dan de godsdienst van God omdat het zulke wonderen werkt.

Ter overdenking

Is jouw getuigenis warm en persoonlijk of klinisch koud? Draait het om jou zodat Christus eigelijk uitgesloten wordt of geeft het Hem de heerlijkheid en eer voor je bekeringsverhaal en wanneer je spreekt over je Christelijke leven? Brengt het anderen dichterbij geloof in je Verlosser? Lees hoe Paulus zijn getuigenis samenvat in 1 Timotheüs 1:15–16; 2 Timotheüs 4:7–8,16–18.

Preek nr. 519, 12 juli 1863

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Is jouw getuigenis warm en persoonlijk of klinisch koud? Draait het om jou zodat Christus eigelijk uitgesloten wordt of geeft het Hem de heerlijkheid en eer voor je bekeringsverhaal en wanneer je spreekt over je Christelijke leven? Brengt het anderen dichterbij geloof in je Verlosser? Lees hoe Paulus zijn getuigenis samenvat in 1 Timotheüs 1:15–16; 2 Timotheüs 4:7–8,16–18.

Preek nr. 519, 12 juli 1863

Beschikbaar gesteld door Day One