Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien. (Johannes 17:24)


Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien. (Johannes 17:24)


Gelovigen in Jezus zijn kostbaar voor God (we zijn Zijn bruid!). En Hij heeft ons zo lief dat Hij het niet toe zal staan dat onze kostbaarheid onze god zal worden.

God maakt inderdaad veel van ons (adoptie!), maar Hij doet dat op zo’n manier die ons buiten onszelf plaatst om ons te verheugen in Zijn grootheid.

Onderzoek jezelf. Als Jezus de dag met jou zou doorbrengen, naast je op de bank ging zitten en zei: “Ik houd echt van je,” waar zou je jezelf de rest van de dag samen met Hem op richten? 

Het lijkt mij dat er veel liederen en preken ons het verkeerde antwoord geven. Ze geven de indruk dat het hoogtepunt van onze vreugde het terugkerende gevoel van geliefd zijn is. “Hij houd van mij!” “Hij houd van mij!” Dat is inderdaad vreugdevol. Maar niet het hoogtepunt en niet ons doel.

Wat zeggen we met de woorden “Ik ben geliefd?” Wat bedoelen we? Wat is “geliefd zijn”?

Zou niet de grootste, Christus meest verheerlijkende vreugde te vinden zijn in het zien wat Jezus de hele dag doet zodat we roepen: “U bent verbazingwekkend!” “U bent verbazingwekkend!”

 • Hij beantwoord de moeilijkste vragen, Zijn wijsheid is verbazingwekkend.
 • Hij raakt een smerige, pijnlijke zweer aan, Zijn medelijden is verbazingwekkend.
 • Hij wekt een vrouw op uit de doden in het ziekenhuis, Zijn kracht is verbazingwekkend.
 • Hij voorspelt de gebeurtenissen van de middag, Zijn voorkennis is verbazingwekkend.
 • Hij slaapt tijdens een aardbeving, Zijn onbevreesdheid is verbazingwekkend.
 • Hij zegt: “Vóór Abraham geboren was, ben Ik,” Zijn woorden zijn verbazingwekkend.

We volgen Hem die dag vol verbazing over wat we zien.

Is Zijn liefde voor ons niet Zijn verlangen om voor ons te doen wat Hij moet doen (inclusief sterven voor ons) zodat we ons over Hem kunnen verwonderen en niet door Hem verbrand zullen worden? Verlossing, betaling, vergeving, rechtvaardiging, verzoening — dat moet allemaal gebeuren. Dat zijn de daden van liefde.

Maar het doel van de liefde die deze daden liefdevol maken is dat we bij Hem zijn en met open mond Zijn heerlijkheid zien en verwonderd zijn. Tijdens die momenten vergeten we onszelf en zien en voelen we Hem.

Daarom dring ik er bij herders en leraren op aan: Duw de mensen door de daden van Christus’ liefde naar het doel van Zijn liefde. Als verlossing, betaling, vergeving, rechtvaardiging en verzoening ons niet brengen tot de vreugde in Jezus zelf, is het geen liefde.

Benadruk dit. Dit is waar Jezus voor bad.

Gelovigen in Jezus zijn kostbaar voor God (we zijn Zijn bruid!). En Hij heeft ons zo lief dat Hij het niet toe zal staan dat onze kostbaarheid onze god zal worden.

God maakt inderdaad veel van ons (adoptie!), maar Hij doet dat op zo’n manier die ons buiten onszelf plaatst om ons te verheugen in Zijn grootheid.

Onderzoek jezelf. Als Jezus de dag met jou zou doorbrengen, naast je op de bank ging zitten en zei: “Ik houd echt van je,” waar zou je jezelf de rest van de dag samen met Hem op richten? 

Het lijkt mij dat er veel liederen en preken ons het verkeerde antwoord geven. Ze geven de indruk dat het hoogtepunt van onze vreugde het terugkerende gevoel van geliefd zijn is. “Hij houd van mij!” “Hij houd van mij!” Dat is inderdaad vreugdevol. Maar niet het hoogtepunt en niet ons doel.

Wat zeggen we met de woorden “Ik ben geliefd?” Wat bedoelen we? Wat is “geliefd zijn”?

Zou niet de grootste, Christus meest verheerlijkende vreugde te vinden zijn in het zien wat Jezus de hele dag doet zodat we roepen: “U bent verbazingwekkend!” “U bent verbazingwekkend!”

 • Hij beantwoord de moeilijkste vragen, Zijn wijsheid is verbazingwekkend.
 • Hij raakt een smerige, pijnlijke zweer aan, Zijn medelijden is verbazingwekkend.
 • Hij wekt een vrouw op uit de doden in het ziekenhuis, Zijn kracht is verbazingwekkend.
 • Hij voorspelt de gebeurtenissen van de middag, Zijn voorkennis is verbazingwekkend.
 • Hij slaapt tijdens een aardbeving, Zijn onbevreesdheid is verbazingwekkend.
 • Hij zegt: “Vóór Abraham geboren was, ben Ik,” Zijn woorden zijn verbazingwekkend.

We volgen Hem die dag vol verbazing over wat we zien.

Is Zijn liefde voor ons niet Zijn verlangen om voor ons te doen wat Hij moet doen (inclusief sterven voor ons) zodat we ons over Hem kunnen verwonderen en niet door Hem verbrand zullen worden? Verlossing, betaling, vergeving, rechtvaardiging, verzoening — dat moet allemaal gebeuren. Dat zijn de daden van liefde.

Maar het doel van de liefde die deze daden liefdevol maken is dat we bij Hem zijn en met open mond Zijn heerlijkheid zien en verwonderd zijn. Tijdens die momenten vergeten we onszelf en zien en voelen we Hem.

Daarom dring ik er bij herders en leraren op aan: Duw de mensen door de daden van Christus’ liefde naar het doel van Zijn liefde. Als verlossing, betaling, vergeving, rechtvaardiging en verzoening ons niet brengen tot de vreugde in Jezus zelf, is het geen liefde.

Benadruk dit. Dit is waar Jezus voor bad.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org