13 februari
De volmaakte stad

Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt. (Hebreeën 11:16)


Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt. (Hebreeën 11:16)


Geen vervuiling, geen graffiti, geen vuilnis, geen afgebladderde verf of rottende parkeerkelders, geen dood gras of kapotte flessen, geen agressieve straattaal, geen in-your-face confrontaties, geen huiselijke conflicten of geweld, geen gevaren in de nacht, geen brandstichting, liegen, stelen of doden, geen vandalisme en geen vuiligheid.

De stad van God zal volmaakt zijn, want God zal er zijn. Hij zal er lopen, praten en er Zichzelf manifesteren tot in het kleinste detail. Alles wat goed, mooi, heilig, vredig, waar en gelukkig is zal daar zijn, want God zal daar zijn.

Volmaakte gerechtigheid zal daar zijn en een duizendvoudige compensatie voor elke pijn die geleden is in gehoorzaamheid aan Christus. En het zal nooit slechter worden. Sterker nog, het zal steeds helderder en helderder schijnen als de eeuwigheid zich uitstrekt in oneindige tijden van toenemende vreugde.

Als je naar deze stad verlangt boven al het andere hier op aarde, dan zul je God eren, die, volgens Hebreeën 11:10, de Ontwerper en Bouwer is van deze stad. En als God geëerd wordt, is Hij blij en niet beschaamd om jou God genoemd te worden.

Geen vervuiling, geen graffiti, geen vuilnis, geen afgebladderde verf of rottende parkeerkelders, geen dood gras of kapotte flessen, geen agressieve straattaal, geen in-your-face confrontaties, geen huiselijke conflicten of geweld, geen gevaren in de nacht, geen brandstichting, liegen, stelen of doden, geen vandalisme en geen vuiligheid.

De stad van God zal volmaakt zijn, want God zal er zijn. Hij zal er lopen, praten en er Zichzelf manifesteren tot in het kleinste detail. Alles wat goed, mooi, heilig, vredig, waar en gelukkig is zal daar zijn, want God zal daar zijn.

Volmaakte gerechtigheid zal daar zijn en een duizendvoudige compensatie voor elke pijn die geleden is in gehoorzaamheid aan Christus. En het zal nooit slechter worden. Sterker nog, het zal steeds helderder en helderder schijnen als de eeuwigheid zich uitstrekt in oneindige tijden van toenemende vreugde.

Als je naar deze stad verlangt boven al het andere hier op aarde, dan zul je God eren, die, volgens Hebreeën 11:10, de Ontwerper en Bouwer is van deze stad. En als God geëerd wordt, is Hij blij en niet beschaamd om jou God genoemd te worden.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org