Wat zegt de Bijbel over de geestelijke toekomst van de Joden? Zullen alle Joden zalig worden of een gedeelte? Hoe zal dit gebeuren?

Wat zegt de Bijbel over de geestelijke toekomst van de Joden? Zullen alle Joden zalig worden of een gedeelte? Hoe zal dit gebeuren?


Om te laten zien wat Paulus bedoelt denken we in dit artikel gedetailleerder na over zijn woorden in Romeinen 8-11. Eerst zien we de heerlijke werkelijkheid dat gelovigen uit de heidenen aangenomen worden als Gods kinderen, dat ze erfgenamen zijn. Daar getuigd de Heilige Geest van, die zij, evenals de Joodse gelovigen, ontvangen hebben. 

Maar, omdat er zoveel natuurlijke kinderen van Abraham de Messias verwerpen en er nu zoveel heidense gelovigen gezegend worden, komt de vraag op, of Gods Woord vervallen is. Is Hij ontrouw? 

Maar Paulus legt uit dat dit niet het geval is. Hij benadrukt aan de hand van een groot aantal Oud Testamentische profetieën dat nooit heel natuurlijk Israel zalig zou worden. Steeds weer lezen we over een overblijfsel wat door God uitgekozen is. Eerst werd Izak gekozen, en Ismael werd weggestuurd. Jacob werd gekozen en Ezau werd verworpen. De Farao werd verhard, zodat God Zijn macht kon bewijzen en Hij ontfermde zich over het volk om Zijn goedertierenheid te bewijzen. 

Dit is wat Paulus duidelijk wil maken, God is God, Hij mag doen wat Hij wil en Hij doet wat Hij wil, veel wijzer en beter dan wij dat zouden kunnen bedenken. 

En zo is er door de eeuwen heen een overblijfsel wat gered wordt, een deel uit het Joodse volk, genadig uitgekozen door God. Maar, nu ook, vanwege de verharding van het andere deel, heeft God hen die geen volk waren, gemaakt tot Zijn volk. Heidenen, mogen door het geloof geënt worden in de plaats van ongelovige Joden om zo samen met de gelovige Joden te delen in de beloofde erfenis.

Door het ongeloof van een deel van Abrahams familie, komt de redding ook tot de heidenen. Maar, die redding van de heidenen zal ook vandaag nog een een overblijfsel jaloers maken! Want God is bij machte om opnieuw in te enten, om ongelovige Joden weer aan te nemen als Zijn kinderen! 

“Zo,” niet dan, “zo” zal heel Israel zalig worden. Op de manier zoals Paulus uitgelegd heeft. Heel de familie van Abraham, de kinderen van de vrije (Izak), het uitgekozen deel (Jacob), heel die stamboom, bestaand uit gelovige Joden en gelovige heidenen, zal gered worden! De Heere is trouw aan Zijn Woord! Hij doet wat Hij belooft heeft, in Christus, die beide één maakt. In Hem komt Abrahams familie tot bloei en met hem zullen we straks zitten aan één tafel om te genieten van de bruiloft van het Lam!

Om te laten zien wat Paulus bedoelt denken we in dit artikel gedetailleerder na over zijn woorden in Romeinen 8-11. Eerst zien we de heerlijke werkelijkheid dat gelovigen uit de heidenen aangenomen worden als Gods kinderen, dat ze erfgenamen zijn. Daar getuigd de Heilige Geest van, die zij, evenals de Joodse gelovigen, ontvangen hebben. 

Maar, omdat er zoveel natuurlijke kinderen van Abraham de Messias verwerpen en er nu zoveel heidense gelovigen gezegend worden, komt de vraag op, of Gods Woord vervallen is. Is Hij ontrouw? 

Maar Paulus legt uit dat dit niet het geval is. Hij benadrukt aan de hand van een groot aantal Oud Testamentische profetieën dat nooit heel natuurlijk Israel zalig zou worden. Steeds weer lezen we over een overblijfsel wat door God uitgekozen is. Eerst werd Izak gekozen, en Ismael werd weggestuurd. Jacob werd gekozen en Ezau werd verworpen. De Farao werd verhard, zodat God Zijn macht kon bewijzen en Hij ontfermde zich over het volk om Zijn goedertierenheid te bewijzen. 

Dit is wat Paulus duidelijk wil maken, God is God, Hij mag doen wat Hij wil en Hij doet wat Hij wil, veel wijzer en beter dan wij dat zouden kunnen bedenken. 

En zo is er door de eeuwen heen een overblijfsel wat gered wordt, een deel uit het Joodse volk, genadig uitgekozen door God. Maar, nu ook, vanwege de verharding van het andere deel, heeft God hen die geen volk waren, gemaakt tot Zijn volk. Heidenen, mogen door het geloof geënt worden in de plaats van ongelovige Joden om zo samen met de gelovige Joden te delen in de beloofde erfenis.

Door het ongeloof van een deel van Abrahams familie, komt de redding ook tot de heidenen. Maar, die redding van de heidenen zal ook vandaag nog een een overblijfsel jaloers maken! Want God is bij machte om opnieuw in te enten, om ongelovige Joden weer aan te nemen als Zijn kinderen! 

“Zo,” niet dan, “zo” zal heel Israel zalig worden. Op de manier zoals Paulus uitgelegd heeft. Heel de familie van Abraham, de kinderen van de vrije (Izak), het uitgekozen deel (Jacob), heel die stamboom, bestaand uit gelovige Joden en gelovige heidenen, zal gered worden! De Heere is trouw aan Zijn Woord! Hij doet wat Hij belooft heeft, in Christus, die beide één maakt. In Hem komt Abrahams familie tot bloei en met hem zullen we straks zitten aan één tafel om te genieten van de bruiloft van het Lam!

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →