Hoe moet je staan in verhouding tot dansen? Ik heb denk ik meegekregen vanuit huis dat iedere vorm van dans niet goed is, met het oog op de context waarin het gebeurd. Toch denk ik dat die mening genuanceerder kan, maar ik weet niet precies hoe ik dat in het licht van de Bijbel moet zien.

Hoe moet je staan in verhouding tot dansen? Ik heb denk ik meegekregen vanuit huis dat iedere vorm van dans niet goed is, met het oog op de context waarin het gebeurd. Toch denk ik dat die mening genuanceerder kan, maar ik weet niet precies hoe ik dat in het licht van de Bijbel moet zien.


Waar iets in harmonie samengaat proeven we iets van Eden en het Nieuwe Jeruzalem waar niets meer uit de maat zal zijn. De Heere heeft het in de natuur gelegd dat we meebewegen met muziek, dat we in harmonie met het ritme onze voet bewegen, in onze handen klappen of heen en weer bewegen.

Het is heerlijk om je te voegen naar de muziek, zeker wanneer je daarin de ander meeneemt, verenigd in de muziek en bewegingen. Omdat de Bijbel geen onderwijs geeft over dansen, maar enkel voorbeelden geeft, kunnen we er van uit gaan dat het vanzelfsprekend was dat mensen dansten.

De Heere Jezus en dansen

Ook de Heere Jezus neemt dansen als een alledaags voorbeeld wanneer Hij zijn bediening vergelijkt met kleine kinderen op de markt die hun vriendjes toeroepen:

Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. (Mattheus 11:17)

Ook wanneer de Heere Jezus verteld van de terugkeer van de verloren zoon zien we dat er tijdens het feest muziek was en reidans:

En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans. (Lukas 15:23-25)

Dit beeld gebruikte de Heere Jezus als een schaduw van de vreugde die er is wanneer er iemand terugkeert tot God. Als die reidans nog maar de schaduw is, dan ben ik benieuwd wat er in de hemel gebeurt!

Dans en heiligheid

Toch zien we in deze gevallen wereld dat dansen een krachtig wapen is van de tegenstander om lust en onreinheid op te wekken. De verschillende dansstijlen die we vandaag de dag kennen zijn beschamend en zelfs walgelijk.

De nadruk op het lichaam en de suggestieve bewegingen zijn zeker goede redenen om huiverig te zijn voor het dansen.

Zoals de manier van kleden onreinheid op kan wekken en de aandacht af kan leiden en de Heere van ons vraagt dat ons sieraad vooral vanbinnen moet zijn, in nederigheid (en niet meer in grootse uiterlijke voorspoed zoals in het Oude Testament), zo moeten ook onze houding en bewegingen een ten toonstelling zijn van die innerlijke zachtmoedigheid en stille geest (1 Petrus 3:3-4).

Dansen voor Gods aangezicht

Hoewel dansen grote valkuilen kent en er onder het Nieuwe Verbond met grotere nadruk op geestelijke aanbidding in plaats van uiterlijke pracht, is er zeker een plek om van die harmonie te genieten met je vrouw of man. Om samen thuis voor de Heere in gelijke bewegingen, één met het ritme, de Heere te aanbidden.

Ik geloof, hoe onwennig ook, dat het veel huwelijken goed zou doen als ze samen in harmonie leerden bewegen op muziek die God verheerlijkt.

Of alleen, ik zal er niet te veel over loslaten, maar het is heerlijk om in de binnenkamer met de Heere te zijn en voor Zijn aangezicht in eenheid met de muziek die mij op de Heere richt te bewegen. Om niet alleen met mijn hart en mijn mond, maar ook met mijn lichaam Hem te loven.

En zeker, ook in de gemeente zou het goed zijn als we samen zouden leren bewegen op muziek. Niet enkel om daar als toeschouwers van te genieten, maar om daar op momenten als deelnemers, als leden van hetzelfde lichaam een eenheid te vormen van hart, mond en beweging. Dat we als één lichaam in reidans de Heere loven en prijzen voor Zijn onuitsprekelijke gave, als schaduw van de harmonie die er is tussen de leden in het geestelijke leven.

Geestelijke harmonie

Ik verwacht niet dat we dit snel zullen zien, en dat is ook zeker niet iets waar we ons heel druk over moeten maken. Het zou een kers zijn op de taart, maar ik heb dan liever de taart. Namelijk:

Geestelijke harmonie in de gemeenten die afgestemd op het lied van Jezus’ zondaarsliefde bewegen zoals het ritme van de Geest hen drijft.

Waar iets in harmonie samengaat proeven we iets van Eden en het Nieuwe Jeruzalem waar niets meer uit de maat zal zijn. De Heere heeft het in de natuur gelegd dat we meebewegen met muziek, dat we in harmonie met het ritme onze voet bewegen, in onze handen klappen of heen en weer bewegen.

Het is heerlijk om je te voegen naar de muziek, zeker wanneer je daarin de ander meeneemt, verenigd in de muziek en bewegingen. Omdat de Bijbel geen onderwijs geeft over dansen, maar enkel voorbeelden geeft, kunnen we er van uit gaan dat het vanzelfsprekend was dat mensen dansten.

De Heere Jezus en dansen

Ook de Heere Jezus neemt dansen als een alledaags voorbeeld wanneer Hij zijn bediening vergelijkt met kleine kinderen op de markt die hun vriendjes toeroepen:

Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. (Mattheus 11:17)

Ook wanneer de Heere Jezus verteld van de terugkeer van de verloren zoon zien we dat er tijdens het feest muziek was en reidans:

En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans. (Lukas 15:23-25)

Dit beeld gebruikte de Heere Jezus als een schaduw van de vreugde die er is wanneer er iemand terugkeert tot God. Als die reidans nog maar de schaduw is, dan ben ik benieuwd wat er in de hemel gebeurt!

Dans en heiligheid

Toch zien we in deze gevallen wereld dat dansen een krachtig wapen is van de tegenstander om lust en onreinheid op te wekken. De verschillende dansstijlen die we vandaag de dag kennen zijn beschamend en zelfs walgelijk.

De nadruk op het lichaam en de suggestieve bewegingen zijn zeker goede redenen om huiverig te zijn voor het dansen.

Zoals de manier van kleden onreinheid op kan wekken en de aandacht af kan leiden en de Heere van ons vraagt dat ons sieraad vooral vanbinnen moet zijn, in nederigheid (en niet meer in grootse uiterlijke voorspoed zoals in het Oude Testament), zo moeten ook onze houding en bewegingen een ten toonstelling zijn van die innerlijke zachtmoedigheid en stille geest (1 Petrus 3:3-4).

Dansen voor Gods aangezicht

Hoewel dansen grote valkuilen kent en er onder het Nieuwe Verbond met grotere nadruk op geestelijke aanbidding in plaats van uiterlijke pracht, is er zeker een plek om van die harmonie te genieten met je vrouw of man. Om samen thuis voor de Heere in gelijke bewegingen, één met het ritme, de Heere te aanbidden.

Ik geloof, hoe onwennig ook, dat het veel huwelijken goed zou doen als ze samen in harmonie leerden bewegen op muziek die God verheerlijkt.

Of alleen, ik zal er niet te veel over loslaten, maar het is heerlijk om in de binnenkamer met de Heere te zijn en voor Zijn aangezicht in eenheid met de muziek die mij op de Heere richt te bewegen. Om niet alleen met mijn hart en mijn mond, maar ook met mijn lichaam Hem te loven.

En zeker, ook in de gemeente zou het goed zijn als we samen zouden leren bewegen op muziek. Niet enkel om daar als toeschouwers van te genieten, maar om daar op momenten als deelnemers, als leden van hetzelfde lichaam een eenheid te vormen van hart, mond en beweging. Dat we als één lichaam in reidans de Heere loven en prijzen voor Zijn onuitsprekelijke gave, als schaduw van de harmonie die er is tussen de leden in het geestelijke leven.

Geestelijke harmonie

Ik verwacht niet dat we dit snel zullen zien, en dat is ook zeker niet iets waar we ons heel druk over moeten maken. Het zou een kers zijn op de taart, maar ik heb dan liever de taart. Namelijk:

Geestelijke harmonie in de gemeenten die afgestemd op het lied van Jezus’ zondaarsliefde bewegen zoals het ritme van de Geest hen drijft.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →