Hoe vecht je tegen twijfel? Ik bedoel niet zozeer twijfel aan Gods genade, maar diepgaande twijfel over de waarheid van de Bijbel en het christendom, en het bestaan van God.

Hoe vecht je tegen twijfel? Ik bedoel niet zozeer twijfel aan Gods genade, maar diepgaande twijfel over de waarheid van de Bijbel en het christendom, en het bestaan van God.


“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.” (Johannes 1:18) 

In Jezus en het historische getuigenis van hen die dicht bij Hem stonden zien we hoe Hij macht had om de natuurwetten te breken en de morele wetten te houden. Zijn bovennatuurlijke leven zet Hem apart in elke religie, Hij steekt overal boven uit. Er is niemand zoals Hij. In Hem komt God aan het licht, door Hem wordt Hij verklaard en in levende lijve ten toon gesteld.

Maar meer nog, de invloed die Hij heeft op mensen, de verandering die Hij teweegbrengt is de bovennatuurlijke en goddelijke invloed die vandaag nog bewijst dat de God die was, vandaag is en er morgen nog zal zijn. Geen enkele religie kan dode, koude harten levend maken en zo veranderen dat er een verlangen groeit naar God en een opofferende liefde voor de naaste.

Blind voor de werkelijkheid

En zelfs goede rationele argumenten kunnen dat niet. Zeker het is prachtig, heerlijk en Bijbels om het geloof te verdedigen en mensen met argumenten te overtuigen van Gods bestaan. Maar zoals we geboren worden vinden we altijd wel iets om Zijn bestaan zo ver mogelijk weg te stoppen. 

“De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” (1 Korinthe 2:14)

Wedergeboorte

insta 

Jezus zegt: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3)

Dit is het wonder van de wedergeboorte, waardoor we de geestelijke werkelijkheid gaan zien en beoordelen. Daar komt de liefde vandaan in je hart voor de onzichtbare God die Jezus uitgeleefd heeft.

Onderzoek jezelf

Wanneer ons hart niet verlangd naar God is er altijd iets om vast te grijpen om Zijn bestaan te ontkennen. Onderzoek jezelf, zou het een opluchting voor je zijn als God niet zou bestaan? Verlangd je hart naar God, of naar een leven zonder God?

Zeker, twijfel kan ons heen en weer slingeren, de leugens van de Tegenstander kunnen soms zo realistisch klinken, maar klinken ze ook aantrekkelijk voor je omdat je liever zonder God leeft?

Wil je leven in het licht van Gods werkelijkheid en leven zoals Hij wil, of verlang je ernaar om Hem weg te stoppen zodat je kunt leven zoals jij wilt?

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. (Mattheüs 5:8)

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.” (Johannes 1:18) 

In Jezus en het historische getuigenis van hen die dicht bij Hem stonden zien we hoe Hij macht had om de natuurwetten te breken en de morele wetten te houden. Zijn bovennatuurlijke leven zet Hem apart in elke religie, Hij steekt overal boven uit. Er is niemand zoals Hij. In Hem komt God aan het licht, door Hem wordt Hij verklaard en in levende lijve ten toon gesteld.

Maar meer nog, de invloed die Hij heeft op mensen, de verandering die Hij teweegbrengt is de bovennatuurlijke en goddelijke invloed die vandaag nog bewijst dat de God die was, vandaag is en er morgen nog zal zijn. Geen enkele religie kan dode, koude harten levend maken en zo veranderen dat er een verlangen groeit naar God en een opofferende liefde voor de naaste.

Blind voor de werkelijkheid

En zelfs goede rationele argumenten kunnen dat niet. Zeker het is prachtig, heerlijk en Bijbels om het geloof te verdedigen en mensen met argumenten te overtuigen van Gods bestaan. Maar zoals we geboren worden vinden we altijd wel iets om Zijn bestaan zo ver mogelijk weg te stoppen. 

“De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” (1 Korinthe 2:14)

Wedergeboorte

insta 

Jezus zegt: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Johannes 3:3)

Dit is het wonder van de wedergeboorte, waardoor we de geestelijke werkelijkheid gaan zien en beoordelen. Daar komt de liefde vandaan in je hart voor de onzichtbare God die Jezus uitgeleefd heeft.

Onderzoek jezelf

Wanneer ons hart niet verlangd naar God is er altijd iets om vast te grijpen om Zijn bestaan te ontkennen. Onderzoek jezelf, zou het een opluchting voor je zijn als God niet zou bestaan? Verlangd je hart naar God, of naar een leven zonder God?

Zeker, twijfel kan ons heen en weer slingeren, de leugens van de Tegenstander kunnen soms zo realistisch klinken, maar klinken ze ook aantrekkelijk voor je omdat je liever zonder God leeft?

Wil je leven in het licht van Gods werkelijkheid en leven zoals Hij wil, of verlang je ernaar om Hem weg te stoppen zodat je kunt leven zoals jij wilt?

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. (Mattheüs 5:8)

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →