Hoe kijkt God naar jou als mens? Ik worstel eigenlijk al sinds ik klein ben met een negatief zelfbeeld en heb veel last van faalangst. Hoe weet ik hoe God mij ziet, wat Zijn beeld van mij is? Ik kan me niet voorstellen dat mensen van mij houden, maar dat God van mij houdt vind ik helemaal moeilijk te geloven.

Hoe kijkt God naar jou als mens? Ik worstel eigenlijk al sinds ik klein ben met een negatief zelfbeeld en heb veel last van faalangst. Hoe weet ik hoe God mij ziet, wat Zijn beeld van mij is? Ik kan me niet voorstellen dat mensen van mij houden, maar dat God van mij houdt vind ik helemaal moeilijk te geloven.


Toen God de mens schiep waren we volmaakt, Zijn schepping. Er was geen gebrek aan ons. We waren zeer goed. God genoot van ons zoals een schilder van zijn schilderij, zoals een vader van zijn kind. Hij wandelde met ons en wilde zo dicht bij ons zijn zoals man dicht bij zijn vrouw wil zijn. Volmaakte liefde was er tussen God en ons. Wij hadden God lief met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze kracht en elkaar als onszelf. Wanneer God naar ons keek vervulde Zijn hart zich met blijdschap. We waren goed. We waren welbehaaglijk voor Hem.

Maar toen we geen genoegen namen met de positie die Hij ons gegeven had en zoals de Schepper zelf wilden zijn, kwam er een grote scheur in die heerlijke harmonie. We stonden op tegen Degene die ons zo mooi gemaakt had en zo liefhad. En omdat Gods liefde waardeloos is zonder gerechtigheid, was het terecht dat Hij ons daarom vanuit Zijn aanwezigheid verdreef. 

Als de rechtvaardige Vader (Johannes 17:25) hield Hij zijn rechtvaardigheid in stand door af te rekenen met onrecht. Dat is liefde, afrekenen met haat. In de aanwezigheid van volmaakte heilige liefde kan onze zonde niet bestaan. Zo verdreef God ons in Zijn rechtvaardige toorn, Zijn heilige boosheid over onze opstand, over ons breken van die heerlijke band die we met Hem hadden. 

Daardoor werden we kinderen des toorns. Zo werden we in Gods ogen vijanden; blinde, dwaze, dode, opstandige zondaren op wie Hij daadwerkelijk boos is. Geen seconde hebben we Hem met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze kracht liefgehad. We missen ons doel en zijn we allemaal schuldig voor God, doemwaardig (Romeinen 3:19).

Onbegrijpelijke genade

Hoewel Zijn toorn terecht is, en er in onszelf niets meer is waar God blij van wordt deed Hij iets onbegrijpelijks. Al van voor de eeuwigheid had Hij een uitweg bedacht om zowel rechtvaardig af te rekenen met onze schuld en vuile weggelopen zondaren alsnog in liefde op te zoeken en aan te nemen. Ondanks onze grote schuld waardoor Hij met ons moest afrekenen dacht Hij in Zijn toorn aan Zijn genade.

Genade. Dat was de beweegreden om na de eerste zonde niet voorgoed met ons af te rekenen. Hoewel we de dood verdient hadden vanwege onze zonde, liet Hij ons in leven en beloofde Hij een Redder, iemand die ons zou kunnen redden van de toorn die we zelf verdiend hadden. 

En God hield Zijn belofte van genade. Zo lief had God deze schuldige wereld die onder Zijn toorn ligt, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Daarin bevestigde God Zijn liefde voor ons. Ja, hoewel we geen slachtoffer zijn van de zonde, maar zelf de oorzaak zijn van de zonde, en Gods toorn daarom op ons rust, wilde Hij ons Zijn liefde bevestigen doordat Christus voor ons stierf toen we nog zondaars waren. Christus stierf niet toen we al wat heiliger gemaakt waren en waardig waren om voor te sterven, maar toen we nog zondaars waren. Wees daarom niet bang dat je niet goed genoeg bent, dat ben je ook niet. Maar Christus is goed genoeg.

Ontvang Zijn vrije genade

Daarom is er nog hoop, ook voor jou als je nog zonder dat toorn-opnemende Offer neergedrukt wordt onder je eigen schuld. Ja, die rechtvaardige Vader kijkt nog met innerlijke ontferming bewogen uit naar je. Hij wacht op je en smeekt je, “laat je met mij verzoenen.” Je Schepper ziet er zo naar uit dat je tot Hem terugkeert en Hem eerlijk vertelt dat je Hem beledigd hebt door Hem niet lief te hebben met heel je hart, heel je verstand en al je kracht. 

Ja, God ziet naar je uit. Kom, ga maar naar Hem toe, vandaag nog, nu is het de tijd van het welbehagen, nu wil Hij je graag ontmoeten, vergeven en herstellen.

Dit is hoe God jou ziet. Als een blinde, dwaze, dode, opstandige zondaar van wie Hij zoveel houdt dat Hij je smeekt om naar Hem terug te keren, Hem te omhelzen en van Hem vergeving, genezing en eeuwig leven te ontvangen, uit genade. 

Nee, zelf ben je nooit goed genoeg om voor God te komen, maar Gods liefde voor jou is niet afhankelijk van wie jij bent of wat je doet. Hij heeft zelf alles gedaan en omwille van Zichzelf. Jezus wilde in jouw plek Gods boosheid over je zonde verdragen en daarom is de weg naar de Vader nu vrij. Er staat niets meer tussen jou en God in. 

Ja, kom ook met de zonden waarmee anderen jou en je beeld van Gods liefde beschadigd hebben, soms zelfs in de naam van de Heere. Breng ze bij Hem, en schaam je nooit voor zonden die anderen tegen jou begaan hebben. De zonden van anderen zijn niet jouw schuld. Hij wil genezen en herstellen wat gebroken is (Psalm 147:3). Hij is vol ontferming en barmhartigheid (Jakobus 5:11)

Ga maar, nu het nog kan met je zonden naar God en Hij zal je niet uitwerpen maar ontvangen en aannemen als Zijn eigen kind, als Zijn geliefde (Kolossenzen 3:12).

Dan zul je straks eeuwig met Hem genieten, zoals een bruid en bruidegom genieten. Hij zal sprakeloos zijn vanwege Zijn liefde, zo zal Hij vervuld worden met blijdschap en je eeuwig zien als Zijn geliefde kind, Zijn stralende bruid.

Jouw beeld van God

De voorbeelden van onzuivere en onstandvastige liefde om je heen hebben grote invloed op je beeld van Gods liefde voor jou. Maar dit Evangelie van Gods liefde voor zondaren, heeft door Zijn Heilige Geest een nog grotere en herstellende invloed op je zelfbeeld, je faalangst en de manier waarop je de liefde of liefdeloosheid van anderen ontvangt.

Als God dan voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? (Romeinen 8:31) Wat geeft het dan wat anderen van je denken? Of anderen van je houden? Als de Koning van het universum van je houdt, wat wil je dan nog meer? Als je eeuwig met Hem zult genieten van volmaakte liefde, dan loop je hier niets mis wanneer anderen je scheef aankijken!

Wees niet bang dat, wanneer dat ene net niet helemaal lukt, denk niet dat alles dan mislukt. Want voor Zijn kinderen zal alles meewerken ten goede. (Romeinen 8:28)

Wat anderen van je denken is niet belangrijk, wat God van je denkt is het allerbelangrijkste. En ik zeg het nog eens, die rechtvaardige Vader kijkt nog met innerlijke ontferming bewogen naar je uit, laat je zonde achter, dat maakt je zelfbeeld alleen maar lelijker. Ga naar de Vader, Hij heeft een prachtig bruiloftskleed voor je.

Hoor Zijn stem, schuil achter Jezus’ schitterende gerechtigheid en volg Hem zodat je ook met Hem verheerlijkt wordt.

Toen God de mens schiep waren we volmaakt, Zijn schepping. Er was geen gebrek aan ons. We waren zeer goed. God genoot van ons zoals een schilder van zijn schilderij, zoals een vader van zijn kind. Hij wandelde met ons en wilde zo dicht bij ons zijn zoals man dicht bij zijn vrouw wil zijn. Volmaakte liefde was er tussen God en ons. Wij hadden God lief met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze kracht en elkaar als onszelf. Wanneer God naar ons keek vervulde Zijn hart zich met blijdschap. We waren goed. We waren welbehaaglijk voor Hem.

Maar toen we geen genoegen namen met de positie die Hij ons gegeven had en zoals de Schepper zelf wilden zijn, kwam er een grote scheur in die heerlijke harmonie. We stonden op tegen Degene die ons zo mooi gemaakt had en zo liefhad. En omdat Gods liefde waardeloos is zonder gerechtigheid, was het terecht dat Hij ons daarom vanuit Zijn aanwezigheid verdreef. 

Als de rechtvaardige Vader (Johannes 17:25) hield Hij zijn rechtvaardigheid in stand door af te rekenen met onrecht. Dat is liefde, afrekenen met haat. In de aanwezigheid van volmaakte heilige liefde kan onze zonde niet bestaan. Zo verdreef God ons in Zijn rechtvaardige toorn, Zijn heilige boosheid over onze opstand, over ons breken van die heerlijke band die we met Hem hadden. 

Daardoor werden we kinderen des toorns. Zo werden we in Gods ogen vijanden; blinde, dwaze, dode, opstandige zondaren op wie Hij daadwerkelijk boos is. Geen seconde hebben we Hem met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze kracht liefgehad. We missen ons doel en zijn we allemaal schuldig voor God, doemwaardig (Romeinen 3:19).

Onbegrijpelijke genade

Hoewel Zijn toorn terecht is, en er in onszelf niets meer is waar God blij van wordt deed Hij iets onbegrijpelijks. Al van voor de eeuwigheid had Hij een uitweg bedacht om zowel rechtvaardig af te rekenen met onze schuld en vuile weggelopen zondaren alsnog in liefde op te zoeken en aan te nemen. Ondanks onze grote schuld waardoor Hij met ons moest afrekenen dacht Hij in Zijn toorn aan Zijn genade.

Genade. Dat was de beweegreden om na de eerste zonde niet voorgoed met ons af te rekenen. Hoewel we de dood verdient hadden vanwege onze zonde, liet Hij ons in leven en beloofde Hij een Redder, iemand die ons zou kunnen redden van de toorn die we zelf verdiend hadden. 

En God hield Zijn belofte van genade. Zo lief had God deze schuldige wereld die onder Zijn toorn ligt, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Daarin bevestigde God Zijn liefde voor ons. Ja, hoewel we geen slachtoffer zijn van de zonde, maar zelf de oorzaak zijn van de zonde, en Gods toorn daarom op ons rust, wilde Hij ons Zijn liefde bevestigen doordat Christus voor ons stierf toen we nog zondaars waren. Christus stierf niet toen we al wat heiliger gemaakt waren en waardig waren om voor te sterven, maar toen we nog zondaars waren. Wees daarom niet bang dat je niet goed genoeg bent, dat ben je ook niet. Maar Christus is goed genoeg.

Ontvang Zijn vrije genade

Daarom is er nog hoop, ook voor jou als je nog zonder dat toorn-opnemende Offer neergedrukt wordt onder je eigen schuld. Ja, die rechtvaardige Vader kijkt nog met innerlijke ontferming bewogen uit naar je. Hij wacht op je en smeekt je, “laat je met mij verzoenen.” Je Schepper ziet er zo naar uit dat je tot Hem terugkeert en Hem eerlijk vertelt dat je Hem beledigd hebt door Hem niet lief te hebben met heel je hart, heel je verstand en al je kracht. 

Ja, God ziet naar je uit. Kom, ga maar naar Hem toe, vandaag nog, nu is het de tijd van het welbehagen, nu wil Hij je graag ontmoeten, vergeven en herstellen.

Dit is hoe God jou ziet. Als een blinde, dwaze, dode, opstandige zondaar van wie Hij zoveel houdt dat Hij je smeekt om naar Hem terug te keren, Hem te omhelzen en van Hem vergeving, genezing en eeuwig leven te ontvangen, uit genade. 

Nee, zelf ben je nooit goed genoeg om voor God te komen, maar Gods liefde voor jou is niet afhankelijk van wie jij bent of wat je doet. Hij heeft zelf alles gedaan en omwille van Zichzelf. Jezus wilde in jouw plek Gods boosheid over je zonde verdragen en daarom is de weg naar de Vader nu vrij. Er staat niets meer tussen jou en God in. 

Ja, kom ook met de zonden waarmee anderen jou en je beeld van Gods liefde beschadigd hebben, soms zelfs in de naam van de Heere. Breng ze bij Hem, en schaam je nooit voor zonden die anderen tegen jou begaan hebben. De zonden van anderen zijn niet jouw schuld. Hij wil genezen en herstellen wat gebroken is (Psalm 147:3). Hij is vol ontferming en barmhartigheid (Jakobus 5:11)

Ga maar, nu het nog kan met je zonden naar God en Hij zal je niet uitwerpen maar ontvangen en aannemen als Zijn eigen kind, als Zijn geliefde (Kolossenzen 3:12).

Dan zul je straks eeuwig met Hem genieten, zoals een bruid en bruidegom genieten. Hij zal sprakeloos zijn vanwege Zijn liefde, zo zal Hij vervuld worden met blijdschap en je eeuwig zien als Zijn geliefde kind, Zijn stralende bruid.

Jouw beeld van God

De voorbeelden van onzuivere en onstandvastige liefde om je heen hebben grote invloed op je beeld van Gods liefde voor jou. Maar dit Evangelie van Gods liefde voor zondaren, heeft door Zijn Heilige Geest een nog grotere en herstellende invloed op je zelfbeeld, je faalangst en de manier waarop je de liefde of liefdeloosheid van anderen ontvangt.

Als God dan voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? (Romeinen 8:31) Wat geeft het dan wat anderen van je denken? Of anderen van je houden? Als de Koning van het universum van je houdt, wat wil je dan nog meer? Als je eeuwig met Hem zult genieten van volmaakte liefde, dan loop je hier niets mis wanneer anderen je scheef aankijken!

Wees niet bang dat, wanneer dat ene net niet helemaal lukt, denk niet dat alles dan mislukt. Want voor Zijn kinderen zal alles meewerken ten goede. (Romeinen 8:28)

Wat anderen van je denken is niet belangrijk, wat God van je denkt is het allerbelangrijkste. En ik zeg het nog eens, die rechtvaardige Vader kijkt nog met innerlijke ontferming bewogen naar je uit, laat je zonde achter, dat maakt je zelfbeeld alleen maar lelijker. Ga naar de Vader, Hij heeft een prachtig bruiloftskleed voor je.

Hoor Zijn stem, schuil achter Jezus’ schitterende gerechtigheid en volg Hem zodat je ook met Hem verheerlijkt wordt.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →