Hebben jullie tips of ideeën om het Evangelie te delen met mensen die hypercalvinistisch zijn? Wat zijn aangrijpingspunten voor een gesprek?

Hebben jullie tips of ideeën om het Evangelie te delen met mensen die hypercalvinistisch zijn? Wat zijn aangrijpingspunten voor een gesprek?


Een tijdje geleden hoorde ik een preek waarin Christus schitterend werd afgeschilderd. De diepte van de zonde werd zo ruw en rauw uitgetekend, maar meer nog de gewilligheid en liefde van de Heere Jezus die de terechte toorn van God over die zonde wilde dragen, het kwam als een heerlijke geur in mijn hart. “Christus maakt die poel van toorn tot een zee van eeuwige zegen.”

Het was heerlijk om van Jezus’ verlossingswerk en genade te horen, ik verwonderde me en mijn liefde voor Hem werd aangewakkerd. Maar wat vervolgens gezegd werd is afschuwelijker dan wat we in deze wereld ooit kunnen horen. De manier die Jezus in Zijn Woord gegeven heeft om deel te krijgen aan deze heerlijke redding, doormiddel van het gelovig aannemen van Zijn aangeboden genade, werd verworpen. Er werd ernstig gewaarschuwd voor mensen die opriepen tot geloof en het aannemen van deze aangeboden zaligheid.

Echt, het was werkelijk afschuwelijker dan wat we ooit in deze wereld kunnen horen. Stel je voor dat we naar het ziekenhuis gaan om vol vuur te vertellen hoe we een middel gevonden hebben om te genezen, we wekken hoop bij hen die ziek zijn, maar vervolgens weigeren we erop te wijzen hoe dit middel ontvangen kan worden.

Als het niet in blindheid gezegd werd, dan zouden we het sadistisch noemen! Nergens, hier op aarde, worden zielen zo getreiterd dan waar ze beseffen dat ze eeuwig verloren gaan, horen van een heerlijk middel om de welverdiende straf te ontgaan en er vervolgens van weerhouden worden deze genade te ontvangen. Ik weet dat er onder de luisteraars van die preek zoekende zielen zaten, die graag verlost wilden worden, die ernaar verlangden om van hun zonden verlost te zijn, maar het brood werd hun hongerige harten voorgehouden maar ze mochten het niet aannemen.

Dit is werkelijk iets waar we wakker van mogen liggen. Er gaat één dezer dagen een man verloren die gered wílde worden, er zal straks een meisje voor Gods troon verschijnen en een gewillige Jezus vinden wiens genade ze niet aan durfde nemen, o wat een bloed kleeft er aan de handen van hen die haar van die eeuwige zaligheid weerhielden! Zeker, Jezus’ beloofde dat er obstakels zouden zijn om tot Hem te komen en Hem te volgen, “maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen.” (Lukas 17:1-2)

Wijs hen die gebonden liggen op de drempel van de hemel op die gewillige Zaligmaker. Wijs hen op Zijn Woord en op de manier waarop Jezus’ eerste volgelingen het Evangelie brachten en hun toehoorders toespraken. Laten we hun voorbeeld navolgen, hun woorden naspreken, die ze van Jezus geleerd hadden.

Smeek hen, namens Christus, alsof God zelf smeekt: “Laat u met God verzoenen.” (2 Korinthe 5:20).

Hij is zo gewillig, Hij smeekt het. Zou alles niet volbracht zijn en zou Zijn verzoening niet volkomen gereed zijn wanneer Hij het smeekt?

Doe dit biddend, want de soevereine God die het doel bepaald, bepaald ook het middel, namelijk vurig gebed voor verloren zielen, de trouwe en evenwichtige prediking van het Woord en het gelovig aannemen van dit heerlijke Evangelie.

Om je te helpen in gesprekken met hen die afwachten en in zichzelf zoeken naar kenmerken van uitverkiezing voor ze mogen geloven, kun je een stapeltje van de onderstaande boekjes aanvragen. We sturen je die graag op!

“Een derde weg” lezen/aanvragen

Een tijdje geleden hoorde ik een preek waarin Christus schitterend werd afgeschilderd. De diepte van de zonde werd zo ruw en rauw uitgetekend, maar meer nog de gewilligheid en liefde van de Heere Jezus die de terechte toorn van God over die zonde wilde dragen, het kwam als een heerlijke geur in mijn hart. “Christus maakt die poel van toorn tot een zee van eeuwige zegen.”

Het was heerlijk om van Jezus’ verlossingswerk en genade te horen, ik verwonderde me en mijn liefde voor Hem werd aangewakkerd. Maar wat vervolgens gezegd werd is afschuwelijker dan wat we in deze wereld ooit kunnen horen. De manier die Jezus in Zijn Woord gegeven heeft om deel te krijgen aan deze heerlijke redding, doormiddel van het gelovig aannemen van Zijn aangeboden genade, werd verworpen. Er werd ernstig gewaarschuwd voor mensen die opriepen tot geloof en het aannemen van deze aangeboden zaligheid.

Echt, het was werkelijk afschuwelijker dan wat we ooit in deze wereld kunnen horen. Stel je voor dat we naar het ziekenhuis gaan om vol vuur te vertellen hoe we een middel gevonden hebben om te genezen, we wekken hoop bij hen die ziek zijn, maar vervolgens weigeren we erop te wijzen hoe dit middel ontvangen kan worden.

Als het niet in blindheid gezegd werd, dan zouden we het sadistisch noemen! Nergens, hier op aarde, worden zielen zo getreiterd dan waar ze beseffen dat ze eeuwig verloren gaan, horen van een heerlijk middel om de welverdiende straf te ontgaan en er vervolgens van weerhouden worden deze genade te ontvangen. Ik weet dat er onder de luisteraars van die preek zoekende zielen zaten, die graag verlost wilden worden, die ernaar verlangden om van hun zonden verlost te zijn, maar het brood werd hun hongerige harten voorgehouden maar ze mochten het niet aannemen.

Dit is werkelijk iets waar we wakker van mogen liggen. Er gaat één dezer dagen een man verloren die gered wílde worden, er zal straks een meisje voor Gods troon verschijnen en een gewillige Jezus vinden wiens genade ze niet aan durfde nemen, o wat een bloed kleeft er aan de handen van hen die haar van die eeuwige zaligheid weerhielden! Zeker, Jezus’ beloofde dat er obstakels zouden zijn om tot Hem te komen en Hem te volgen, “maar wee hem door wie deze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen dan dat hij één van deze kleinen zou doen struikelen.” (Lukas 17:1-2)

Wijs hen die gebonden liggen op de drempel van de hemel op die gewillige Zaligmaker. Wijs hen op Zijn Woord en op de manier waarop Jezus’ eerste volgelingen het Evangelie brachten en hun toehoorders toespraken. Laten we hun voorbeeld navolgen, hun woorden naspreken, die ze van Jezus geleerd hadden.

Smeek hen, namens Christus, alsof God zelf smeekt: “Laat u met God verzoenen.” (2 Korinthe 5:20).

Hij is zo gewillig, Hij smeekt het. Zou alles niet volbracht zijn en zou Zijn verzoening niet volkomen gereed zijn wanneer Hij het smeekt?

Doe dit biddend, want de soevereine God die het doel bepaald, bepaald ook het middel, namelijk vurig gebed voor verloren zielen, de trouwe en evenwichtige prediking van het Woord en het gelovig aannemen van dit heerlijke Evangelie.

Om je te helpen in gesprekken met hen die afwachten en in zichzelf zoeken naar kenmerken van uitverkiezing voor ze mogen geloven, kun je een stapeltje van de onderstaande boekjes aanvragen. We sturen je die graag op!

“Een derde weg” lezen/aanvragen

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →