Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE. (Jeremia 9:23-24)


Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE. (Jeremia 9:23-24)


O dit vers moet je echt uit je hoofd leren! Niet dat alleen dit vers het onthouden waard is, alle verzen in de Bijbel zijn het onthouden waard. Maar als ik je mag aanmoedigen om een vers uit je hoofd te leren, dan is het dit vers wel. Verberg dit vers in je hart.

“Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom.” We beroemen ons niet op onze wijsheid, kracht en rijkdom. Want het enige waarop we ons kunnen beroemen is het kennen en begrijpen van God. We zijn gemaakt om ons daarop te beroemen.

Er is van alles in deze wereld. De wereld zegt, “Beroem je op je bezittingen, je positie, je status,” of wat dan ook, er is zoveel waarop je je kunt beroemen. We denken, “Ik zou echt trots zijn als ik dit had. Ik zou echt graag dat hebben.” Richt dit allemaal hierop, beroem je hierop, dat je God begrijpt en kent, de God die goedertierenheid bewijst en recht en gerechtigheid doet op aarde.

O dit vers moet je echt uit je hoofd leren! Niet dat alleen dit vers het onthouden waard is, alle verzen in de Bijbel zijn het onthouden waard. Maar als ik je mag aanmoedigen om een vers uit je hoofd te leren, dan is het dit vers wel. Verberg dit vers in je hart.

“Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom.” We beroemen ons niet op onze wijsheid, kracht en rijkdom. Want het enige waarop we ons kunnen beroemen is het kennen en begrijpen van God. We zijn gemaakt om ons daarop te beroemen.

Er is van alles in deze wereld. De wereld zegt, “Beroem je op je bezittingen, je positie, je status,” of wat dan ook, er is zoveel waarop je je kunt beroemen. We denken, “Ik zou echt trots zijn als ik dit had. Ik zou echt graag dat hebben.” Richt dit allemaal hierop, beroem je hierop, dat je God begrijpt en kent, de God die goedertierenheid bewijst en recht en gerechtigheid doet op aarde.

Daarom bidden we, o God, verlos ons van het trots zijn op al deze andere dingen waartoe de wereld ons verleidt, waar wij zo vaak geneigd zijn ons op te beroemen. God, help ons om U te zoeken, help ons om U te begrijpen en te kennen. Nu ik dit voor mijzelf bid, bid ik dit ook voor mijn vrouw en kinderen, en voor anderen.

Ik denk eraan hoe we geneigd zijn om onze kinderen te leren om goede cijfers te halen, goed te worden in sport, een goede opleiding te volgen en een geweldige echtgenoot te vinden. Nee, deze dingen zijn niet slecht, maar als we deze dingen nastreven en onze kinderen niet leren om U te kennen, dan missen we het hele doel. Dit is hun grootste roem. We willen dat ze zich alleen daarop beroemen. Help ons daarom om onze kinderen zo op te voeden en te onderwijzen dat ze zich alleen zullen beroemen op het kennen en begrijpen van U.

O God, we bidden dit voor ons leven, voor onze gezinnen, voor onze gemeenten, voor onze vrienden en zelf voor degenen die nu nog zonder Christus zijn. God, gebruik ons als een instrument in Uw handen om hen te wijzen op het grootste waarop ze zich kunnen beroemen. Niets in deze wereld, maar het kennen en begrijpen van U. Richt ons daar vandaag op.

Uiteindelijk willen we het zeggen, “Ik kende God, Ik kende Hem!” Daarover wil ik aan het einde van mijn leven opscheppen. Ik bid dit voor mijn eigen leven en voor iedereen die dit leest, geef dat ze zich daar uiteindelijk op zullen beroemen. Laat er uiteindelijk niet gesproken worden over onze aardse wijsheid, rijkdommen, positie en kracht, maar dat we U kenden!

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


Daarom bidden we, o God, verlos ons van het trots zijn op al deze andere dingen waartoe de wereld ons verleidt, waar wij zo vaak geneigd zijn ons op te beroemen. God, help ons om U te zoeken, help ons om U te begrijpen en te kennen. Nu ik dit voor mijzelf bid, bid ik dit ook voor mijn vrouw en kinderen, en voor anderen.

Ik denk eraan hoe we geneigd zijn om onze kinderen te leren om goede cijfers te halen, goed te worden in sport, een goede opleiding te volgen en een geweldige echtgenoot te vinden. Nee, deze dingen zijn niet slecht, maar als we deze dingen nastreven en onze kinderen niet leren om U te kennen, dan missen we het hele doel. Dit is hun grootste roem. We willen dat ze zich alleen daarop beroemen. Help ons daarom om onze kinderen zo op te voeden en te onderwijzen dat ze zich alleen zullen beroemen op het kennen en begrijpen van U.

O God, we bidden dit voor ons leven, voor onze gezinnen, voor onze gemeenten, voor onze vrienden en zelf voor degenen die nu nog zonder Christus zijn. God, gebruik ons als een instrument in Uw handen om hen te wijzen op het grootste waarop ze zich kunnen beroemen. Niets in deze wereld, maar het kennen en begrijpen van U. Richt ons daar vandaag op.

Uiteindelijk willen we het zeggen, “Ik kende God, Ik kende Hem!” Daarover wil ik aan het einde van mijn leven opscheppen. Ik bid dit voor mijn eigen leven en voor iedereen die dit leest, geef dat ze zich daar uiteindelijk op zullen beroemen. Laat er uiteindelijk niet gesproken worden over onze aardse wijsheid, rijkdommen, positie en kracht, maar dat we U kenden!

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net