U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, want Ik ben met u. Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken waarheen Ik u verdreven heb. Aan u echter zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden. (Jeremia 46:28)


U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, want Ik ben met u. Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken waarheen Ik u verdreven heb. Aan u echter zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden. (Jeremia 46:28)


Dit is een belofte van God dat Hij Zijn volk midden in hun lijden voor de zonde zal herstellen. Hij is met hen, Hij zal hen terugbrengen tot zichzelf. We zien hier dat God Zijn volk met mate straft.

Ik denk aan mijn leven als vader van vier kinderen. Soms geef ik hen straf, ik kastijd hen. En dat is iets goeds, ik leer hen wat goed is en dat het gevolgen heeft wanneer ze dat niet doen. Zo leer ik hen wat goed is en wat niet goed is. Ik leer hen wat het beste is.

Ook in de Bijbel zien we dat dit goed is. We worden als ouders aangemoedigd om onze kinderen te bestraffen, niet op een manier dat ze zich aan je gaan ergeren, maar dat ze je liefde en zorg voor hen proeven (Efeze 6:4). En de Bijbel leert ons dat God een Vader is die ons bestraft voor ons bestwil (Hebreeën 12:11). Hij laat ons zien dat de zonde slecht is, dat haar gevolgen schadelijk zijn, zodat we ons daarvan af zullen keren en meer op Hem zullen vertrouwen.

Daarom moeten we God danken voor Zijn bestraffing. Soms worden we boos op God als we de gevolgen van de zonde ervaren. We wijzen naar Hem en de manieren waarop Hij niet goed zou zijn. Het is zoals mijn kinderen wanneer ze mij ongehoorzaam zijn, dan ervaren ze de gevolgen en kunnen ze boos op mij zijn en vreselijke dingen over mij zeggen, maar daarin missen ze waar het om gaat. Ik hou van hen, ik maak me zorgen om hen en ik ben uit op wat goed is voor hen.

Nu ben ik een onvolmaakte vader, dat geef ik toe. En daarom zal ik mijn kinderen niet op de beste manier straffen. Ik weet niet altijd wat het beste voor hen is. Maar dit is zo mooi, God is de volmaakte Vader die altijd weet wat het beste voor ons is, Hij bestraft ons altijd op de juiste manier, uit liefde, zorg en medelijden.

Dit is een belofte van God dat Hij Zijn volk midden in hun lijden voor de zonde zal herstellen. Hij is met hen, Hij zal hen terugbrengen tot zichzelf. We zien hier dat God Zijn volk met mate straft.

Ik denk aan mijn leven als vader van vier kinderen. Soms geef ik hen straf, ik kastijd hen. En dat is iets goeds, ik leer hen wat goed is en dat het gevolgen heeft wanneer ze dat niet doen. Zo leer ik hen wat goed is en wat niet goed is. Ik leer hen wat het beste is.

Ook in de Bijbel zien we dat dit goed is. We worden als ouders aangemoedigd om onze kinderen te bestraffen, niet op een manier dat ze zich aan je gaan ergeren, maar dat ze je liefde en zorg voor hen proeven (Efeze 6:4). En de Bijbel leert ons dat God een Vader is die ons bestraft voor ons bestwil (Hebreeën 12:11). Hij laat ons zien dat de zonde slecht is, dat haar gevolgen schadelijk zijn, zodat we ons daarvan af zullen keren en meer op Hem zullen vertrouwen.

Daarom moeten we God danken voor Zijn bestraffing. Soms worden we boos op God als we de gevolgen van de zonde ervaren. We wijzen naar Hem en de manieren waarop Hij niet goed zou zijn. Het is zoals mijn kinderen wanneer ze mij ongehoorzaam zijn, dan ervaren ze de gevolgen en kunnen ze boos op mij zijn en vreselijke dingen over mij zeggen, maar daarin missen ze waar het om gaat. Ik hou van hen, ik maak me zorgen om hen en ik ben uit op wat goed is voor hen.

Nu ben ik een onvolmaakte vader, dat geef ik toe. En daarom zal ik mijn kinderen niet op de beste manier straffen. Ik weet niet altijd wat het beste voor hen is. Maar dit is zo mooi, God is de volmaakte Vader die altijd weet wat het beste voor ons is, Hij bestraft ons altijd op de juiste manier, uit liefde, zorg en medelijden.

O God, daarom bidden we, help ons om Uw bestraffing te ontvangen, help ons om U daarvoor te danken. Dank U, dank U, dank U dat U ons bestraft wanneer we iets doen wat ons zou kunnen vernietigen. Dank U wel, dat U ons ervan weerhoudt verder te gaan dan we zouden willen. Als U ons niet zou bestraffen zouden we nog grotere gevolgen van de zonde ervaren. U beschermt ons daartegen. Dank U wel, o God, voor Uw liefdevolle bestraffing in ons leven. Help ons om het zo te zien en het zo te ontvangen.

Help ons om ons door Uw bestraffing af te keren van de zonde en meer op U te vertrouwen. Help ons om U meer en meer te gehoorzamen als onze Vader terwijl U ons als Uw kinderen bestraft. We prijzen U voor Uw liefde voor ons, voor Uw medelijden, zorg en aanwezigheid.

Zoals U het ook hier in Jeremia 46 belooft, bestraf ons uit liefde en help ons om Uw bestraffing te ontvangen en daar zo op te reageren dat U verheerlijkt wordt. We weten, op grond van Uw Woord, dat het goed voor ons is.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, daarom bidden we, help ons om Uw bestraffing te ontvangen, help ons om U daarvoor te danken. Dank U, dank U, dank U dat U ons bestraft wanneer we iets doen wat ons zou kunnen vernietigen. Dank U wel, dat U ons ervan weerhoudt verder te gaan dan we zouden willen. Als U ons niet zou bestraffen zouden we nog grotere gevolgen van de zonde ervaren. U beschermt ons daartegen. Dank U wel, o God, voor Uw liefdevolle bestraffing in ons leven. Help ons om het zo te zien en het zo te ontvangen.

Help ons om ons door Uw bestraffing af te keren van de zonde en meer op U te vertrouwen. Help ons om U meer en meer te gehoorzamen als onze Vader terwijl U ons als Uw kinderen bestraft. We prijzen U voor Uw liefde voor ons, voor Uw medelijden, zorg en aanwezigheid.

Zoals U het ook hier in Jeremia 46 belooft, bestraf ons uit liefde en help ons om Uw bestraffing te ontvangen en daar zo op te reageren dat U verheerlijkt wordt. We weten, op grond van Uw Woord, dat het goed voor ons is.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net