En ook de onzen moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. (Titus 3:14)


En ook de onzen moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. (Titus 3:14)


Dit is de laatste vermaning in de brief aan Titus. Paulus zegt hier dat deze gemeenteleider de mensen moet helpen om zichzelf toe te wijden aan het doen van goede werken. En dan voegt hij deze zin toe, “om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien.” Laat dit even tot je doordringen, een dringende nood. Denk aan je eigen leven. Waar zie je om je heen deze dringende nood, in je familie, in de gemeente, in je buurt, in de stad waar je woont? En maak het ruimer, waar in de wereld zie je deze dingende nood?

God roept ons in Zijn Woord op om onze ogen te openen voor de noodzakelijke levensbehoeften van anderen. Hij draagt ons op om ons toe te wijden aan het doen van goede werken om zo in de dringende nood van anderen te voorzien. Natuurlijk weet ik niet precies wat er specifiek in jouw leven en omgeving omgaat, maar wereldwijd zie ik plekken waar het Evangelie nog niet is geweest, dat is een dringende nood. Op dit moment zijn er mensen die nooit het Evangelie gehoord hebben, sterven en eeuwig van God gescheiden zullen zijn. Dat is een dringende nood. Mensen die het Evangelie niet hebben. Er zijn ook mensen die geen schoon water hebben. Ook dat is een dringende nood. Pas zag ik de statistieken van epidemieën in verschillende landen vanwege het gebrek aan schoon water. Dat is een dringende nood.

Ik denk aan de gebieden waar geen eten is, waar verhongering een realiteit is. De mensen daar zeggen niet zomaar, “o ik heb honger!” omdat het etenstijd is. Nee, voor hen is het werkelijkheid, ze verhongeren. dat is een dringende nood. Ik denk aan mensen over de hele wereld die tot slaven worden gemaakt en elke dag misbruikt, mishandelt en gebroken worden. Dat is een dringende nood. Denk erover na. Zeker, we kunnen overweldigd worden als we aan al deze noden denken. Maar dat is juist de bedoeling en daardoor moeten we gedreven worden om onszelf toe te wijden aan goede werken in een wereld vol dringende noden, zodat we niet onvruchtbaar zijn.

Ik wordt gedreven om te bidden, laten we bidden.

Dit is de laatste vermaning in de brief aan Titus. Paulus zegt hier dat deze gemeenteleider de mensen moet helpen om zichzelf toe te wijden aan het doen van goede werken. En dan voegt hij deze zin toe, “om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien.” Laat dit even tot je doordringen, een dringende nood. Denk aan je eigen leven. Waar zie je om je heen deze dringende nood, in je familie, in de gemeente, in je buurt, in de stad waar je woont? En maak het ruimer, waar in de wereld zie je deze dingende nood?

God roept ons in Zijn Woord op om onze ogen te openen voor de noodzakelijke levensbehoeften van anderen. Hij draagt ons op om ons toe te wijden aan het doen van goede werken om zo in de dringende nood van anderen te voorzien. Natuurlijk weet ik niet precies wat er specifiek in jouw leven en omgeving omgaat, maar wereldwijd zie ik plekken waar het Evangelie nog niet is geweest, dat is een dringende nood. Op dit moment zijn er mensen die nooit het Evangelie gehoord hebben, sterven en eeuwig van God gescheiden zullen zijn. Dat is een dringende nood. Mensen die het Evangelie niet hebben. Er zijn ook mensen die geen schoon water hebben. Ook dat is een dringende nood. Pas zag ik de statistieken van epidemieën in verschillende landen vanwege het gebrek aan schoon water. Dat is een dringende nood.

Ik denk aan de gebieden waar geen eten is, waar verhongering een realiteit is. De mensen daar zeggen niet zomaar, “o ik heb honger!” omdat het etenstijd is. Nee, voor hen is het werkelijkheid, ze verhongeren. dat is een dringende nood. Ik denk aan mensen over de hele wereld die tot slaven worden gemaakt en elke dag misbruikt, mishandelt en gebroken worden. Dat is een dringende nood. Denk erover na. Zeker, we kunnen overweldigd worden als we aan al deze noden denken. Maar dat is juist de bedoeling en daardoor moeten we gedreven worden om onszelf toe te wijden aan goede werken in een wereld vol dringende noden, zodat we niet onvruchtbaar zijn.

Ik wordt gedreven om te bidden, laten we bidden.

God, we bidden, in een wereld vol dringende nood, dat het niet van ons gezegd zal worden dat we onvruchtbaar zijn. Heere, we willen vruchtbaar zijn in een wereld vol dringende nood. We willen dat dat van ons leven en van onze gezinnen gezegd kan worden. Help ons om onszelf toe te wijden aan goed werken. God, we bidden daarvoor in Uw gemeente vandaag. We zijn zo geneigd om zoveel van de middelen in ons leven, in onze gezinnen en in onze gemeenten, voor onszelf te gebruiken. Daarom bidden we dat toewijding aan goede werken in de wereld om ons heen onze gemeenten zal kenmerken.

We bidden dat we een vruchtbaar volk zullen zijn die helpen in gevallen van dringende nood voor de verheerlijking van Uw naam. Dringende fysieke en geestelijke nood. We weten dat iedereen in deze wereld de meest dringende behoefte heeft aan het horen van het Evangelie, het geloof in Christus en de verlossing van de zonden. God, help ons om onszelf toe te wijden aan dit goede werk, het delen van het Goede Nieuws. En als we dat doen, o God, help ons dan om ons ook toe te wijden aan allerlei andere goede werken, om te helpen in allerlei gevallen van dringende nood. Zodat het van ons leven, van onze gezinnen en van onze gemeenten gezegd zal worden dat we vruchtbaar zijn, tot verheerlijking van Uw naam in een wereld vol dringende noden.

In Jezus’ naam bidden we. Amen.

Overgenomen van Radical.net


God, we bidden, in een wereld vol dringende nood, dat het niet van ons gezegd zal worden dat we onvruchtbaar zijn. Heere, we willen vruchtbaar zijn in een wereld vol dringende nood. We willen dat dat van ons leven en van onze gezinnen gezegd kan worden. Help ons om onszelf toe te wijden aan goed werken. God, we bidden daarvoor in Uw gemeente vandaag. We zijn zo geneigd om zoveel van de middelen in ons leven, in onze gezinnen en in onze gemeenten, voor onszelf te gebruiken. Daarom bidden we dat toewijding aan goede werken in de wereld om ons heen onze gemeenten zal kenmerken.

We bidden dat we een vruchtbaar volk zullen zijn die helpen in gevallen van dringende nood voor de verheerlijking van Uw naam. Dringende fysieke en geestelijke nood. We weten dat iedereen in deze wereld de meest dringende behoefte heeft aan het horen van het Evangelie, het geloof in Christus en de verlossing van de zonden. God, help ons om onszelf toe te wijden aan dit goede werk, het delen van het Goede Nieuws. En als we dat doen, o God, help ons dan om ons ook toe te wijden aan allerlei andere goede werken, om te helpen in allerlei gevallen van dringende nood. Zodat het van ons leven, van onze gezinnen en van onze gemeenten gezegd zal worden dat we vruchtbaar zijn, tot verheerlijking van Uw naam in een wereld vol dringende noden.

In Jezus’ naam bidden we. Amen.

Overgenomen van Radical.net