11 september
De volgende generatie (Leviticus 12:3)

En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. (Leviticus 12:3)


En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. (Leviticus 12:3)


Dit vers is misschien niet het eerste vers wat opvalt als we erover nadenken hoe het boek Leviticus ons leidt tot gebed. Maar als je er wat dieper over nadenkt, is dit werkelijk een krachtig beeld, want onder het Oude Verbond had God dit beeld van de besnijdenis gegeven als een teken van Zijn relatie met Zijn volk.

Een kind, vanaf het allereerste begin van zijn leven in deze wereld, vanaf de achtste dag, zou dit teken dragen wat duidelijk maakte dat Hij bij God hoorde en zo zeiden de ouders, we willen dat dit kind heilig is, apart gezet voor de Heer.

Nu zijn er hierover allerlei discussies met betrekking tot het Nieuwe Testament. Denk eraan hoe Reformatorische Christenen en Baptisten de kwestie van de kinderdoop benaderen. Maar het doel van deze overdenkingen is niet om in die discussie te duiken.

Maar dit weten we allemaal, volgelingen van Christus, onder het Nieuwe Verbond, hebben kinderen, jongens en meisjes, en we willen dat ze apart gezet worden, dat ze heilig zijn en God toebehoren. We willen dat ze God kennen, we willen dat ze in relatie met Hem leven. En daarom is het goed om hiervoor vanaf het eerste begin te bidden.

Ik denk aan mijn eigen kinderen, vier kinderen, en al vanaf dat ze geboren waren, of geadopteerd werden, toen we hen voor het eerst zagen, hebben we gebeden dat ze God zouden kennen, dat ze met God zouden leven, dat ze Zijn liefde voor hen zouden kennen en in een liefdesrelatie met Hem zouden leven. We hebben gebeden dat ze Hem zouden toebehoren, dat God hen tot geloof in Christus zou brengen.

En ik wil dat je zo ook nadenkt over de kinderen in je leven, in je gemeente en in je omgeving. Het is goed om voor hen te bidden. “God, zet hen apart om U te kennen. O God, zet hen apart om gered te worden van hun zonden, om in een relatie met U te leven en gebruikt te worden voor Uw heilige doel.”

Dat wil ik doen. Ik wil jullie leiden in gebed, specifiek voor de kinderen om ons heen. Denk aan kinderen die pas geboren zijn, maar ook aan oudere kinderen. Bid voor hen.

Dit vers is misschien niet het eerste vers wat opvalt als we erover nadenken hoe het boek Leviticus ons leidt tot gebed. Maar als je er wat dieper over nadenkt, is dit werkelijk een krachtig beeld, want onder het Oude Verbond had God dit beeld van de besnijdenis gegeven als een teken van Zijn relatie met Zijn volk.

Een kind, vanaf het allereerste begin van zijn leven in deze wereld, vanaf de achtste dag, zou dit teken dragen wat duidelijk maakte dat Hij bij God hoorde en zo zeiden de ouders, we willen dat dit kind heilig is, apart gezet voor de Heer.

Nu zijn er hierover allerlei discussies met betrekking tot het Nieuwe Testament. Denk eraan hoe Reformatorische Christenen en Baptisten de kwestie van de kinderdoop benaderen. Maar het doel van deze overdenkingen is niet om in die discussie te duiken.

Maar dit weten we allemaal, volgelingen van Christus, onder het Nieuwe Verbond, hebben kinderen, jongens en meisjes, en we willen dat ze apart gezet worden, dat ze heilig zijn en God toebehoren. We willen dat ze God kennen, we willen dat ze in relatie met Hem leven. En daarom is het goed om hiervoor vanaf het eerste begin te bidden.

Ik denk aan mijn eigen kinderen, vier kinderen, en al vanaf dat ze geboren waren, of geadopteerd werden, toen we hen voor het eerst zagen, hebben we gebeden dat ze God zouden kennen, dat ze met God zouden leven, dat ze Zijn liefde voor hen zouden kennen en in een liefdesrelatie met Hem zouden leven. We hebben gebeden dat ze Hem zouden toebehoren, dat God hen tot geloof in Christus zou brengen.

En ik wil dat je zo ook nadenkt over de kinderen in je leven, in je gemeente en in je omgeving. Het is goed om voor hen te bidden. “God, zet hen apart om U te kennen. O God, zet hen apart om gered te worden van hun zonden, om in een relatie met U te leven en gebruikt te worden voor Uw heilige doel.”

Dat wil ik doen. Ik wil jullie leiden in gebed, specifiek voor de kinderen om ons heen. Denk aan kinderen die pas geboren zijn, maar ook aan oudere kinderen. Bid voor hen.

O God, we willen dat de kinderen, in onze huizen, in onze gemeente, in onze families en in onze geloofsfamilie, met U leven. We willen dat ze Uw liefde voor hen kennen. We willen dat ze in relatie met U leven. We willen trouw het Evangelie aan de volgende generatie doorgeven, zodat de volgende generatie U zal kennen, liefhebben en verheerlijken.  O God, we willen dat ze instrumenten zullen zijn in Uw handen, voor de verspreiding van Uw genade en heerlijkheid in deze wereld.

Daarom bid ik vandaag opnieuw voor mijn kinderen en de kinderen in de gemeente, en ik bid ook voor de kinderen die dit misschien zelf lezen en voor de kinderen in onze buurt. O God, we willen dat de volgende generatie Uw goedheid en genade zal kennen en met U zal leven.

Daarom bidden we, help ons. Help ons om ouders te zijn, om de voorbeelden van geloof te zijn die we moeten zijn. Help ons om mannen en vrouwen te zijn die aan de volgende generatie laten zien hoe ze in gehoorzaamheid aan Uw geboden moeten leven.

O God, we bidden voor de redding van de kinderen om ons heen. We bidden dat U hen tot U trekt, in relatie met U. En als ze U zullen kennen, geef dan dat ze U steeds dieper zullen kennen, U met hun hart zullen liefhebben en machtig door U gebruikt zullen worden, omwille van Uw naam in deze wereld.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, we willen dat de kinderen, in onze huizen, in onze gemeente, in onze families en in onze geloofsfamilie, met U leven. We willen dat ze Uw liefde voor hen kennen. We willen dat ze in relatie met U leven. We willen trouw het Evangelie aan de volgende generatie doorgeven, zodat de volgende generatie U zal kennen, liefhebben en verheerlijken.  O God, we willen dat ze instrumenten zullen zijn in Uw handen, voor de verspreiding van Uw genade en heerlijkheid in deze wereld.

Daarom bid ik vandaag opnieuw voor mijn kinderen en de kinderen in de gemeente, en ik bid ook voor de kinderen die dit misschien zelf lezen en voor de kinderen in onze buurt. O God, we willen dat de volgende generatie Uw goedheid en genade zal kennen en met U zal leven.

Daarom bidden we, help ons. Help ons om ouders te zijn, om de voorbeelden van geloof te zijn die we moeten zijn. Help ons om mannen en vrouwen te zijn die aan de volgende generatie laten zien hoe ze in gehoorzaamheid aan Uw geboden moeten leven.

O God, we bidden voor de redding van de kinderen om ons heen. We bidden dat U hen tot U trekt, in relatie met U. En als ze U zullen kennen, geef dan dat ze U steeds dieper zullen kennen, U met hun hart zullen liefhebben en machtig door U gebruikt zullen worden, omwille van Uw naam in deze wereld.

We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net