Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. (Hebreeën 2:14-15)


Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. (Hebreeën 2:14-15)


O ik kan deze verzen niet lezen zonder te glimlachen en vervuld te worden met vreugde. Beseffen we wat Hebreeën 2 zojuist heeft gezegd? Jezus heeft degene die macht had over de dood vernietigd. Dat is de duivel. Jezus kwam om de duivel te vernietigen, om de dood te overwinnen, om te laten zien dat Hij sterker is dan de dood. En daarmee heeft Hij iedereen die slaaf gemaakt was van angst voor de dood, bevrijdt.

Jezus kwam om de dood te overwinnen en ons het eeuwige leven te geven. We zijn niet langer gebonden aan de angst voor de dood, maar we zullen verenigd zijn met Christus in Zijn opstanding.

Ik moet denken aan een vriend die vandaag te horen heeft gekregen dat zijn moeder is overleden. Ik denk aan een andere vriend van wie de vader vorige week is overleden. Ik denk aan de dood en aan mijn leven, ik denk aan hen die gestorven zijn, vrienden, familie, mijn vader, mensen van wie ik hou. Ik haat de dood. Het is bijna ondragelijk om te bedenken dat de mensen van wie ik het meeste houd zullen sterven.

Maar toch, als ik dit vers lees, is het niet vreemd dat ik vervuld wordt met vreugde! Jezus heeft degene die macht had over de dood — de duivel — vernietigd. Hij heeft ons allemaal bevrijdt van de slavernij van angst voor de dood want Jezus heeft het mogelijk gemaakt om de dood in ons leven te overwinnen. Jij en ik kunnen het eeuwige leven ontvangen. Ik denk aan mijn vader, aan degene van wie de moeder gestorven is, aan de broeder van wie de vader gestorven is. Al deze mensen stierven met het geloof in Christus en ze hebben het leven!

Op de manier van Johannes 11:25—26 leven ze, ook al zijn ze gestorven. Ze hebben het eeuwige leven omdat ze op Jezus hebben vertrouwd. Ik denk aan mijn eigen leven, denk aan jou leven, als je gelooft in Jezus, hoef je niet bang te zijn voor de dood. “Het leven is Christus en het sterven is winst” (Filippenzen 1:21). Denk er over na, het ergste wat je kan overkomen, de dood, is het beste geworden wat je kan overkomen, want de dood is winst. Dat is heerlijk nieuws!

Het is nieuws wat we niet voor onszelf kunnen houden. Daarom bidden we.

O ik kan deze verzen niet lezen zonder te glimlachen en vervuld te worden met vreugde. Beseffen we wat Hebreeën 2 zojuist heeft gezegd? Jezus heeft degene die macht had over de dood vernietigd. Dat is de duivel. Jezus kwam om de duivel te vernietigen, om de dood te overwinnen, om te laten zien dat Hij sterker is dan de dood. En daarmee heeft Hij iedereen die slaaf gemaakt was van angst voor de dood, bevrijdt.

Jezus kwam om de dood te overwinnen en ons het eeuwige leven te geven. We zijn niet langer gebonden aan de angst voor de dood, maar we zullen verenigd zijn met Christus in Zijn opstanding.

Ik moet denken aan een vriend die vandaag te horen heeft gekregen dat zijn moeder is overleden. Ik denk aan een andere vriend van wie de vader vorige week is overleden. Ik denk aan de dood en aan mijn leven, ik denk aan hen die gestorven zijn, vrienden, familie, mijn vader, mensen van wie ik hou. Ik haat de dood. Het is bijna ondragelijk om te bedenken dat de mensen van wie ik het meeste houd zullen sterven.

Maar toch, als ik dit vers lees, is het niet vreemd dat ik vervuld wordt met vreugde! Jezus heeft degene die macht had over de dood — de duivel — vernietigd. Hij heeft ons allemaal bevrijdt van de slavernij van angst voor de dood want Jezus heeft het mogelijk gemaakt om de dood in ons leven te overwinnen. Jij en ik kunnen het eeuwige leven ontvangen. Ik denk aan mijn vader, aan degene van wie de moeder gestorven is, aan de broeder van wie de vader gestorven is. Al deze mensen stierven met het geloof in Christus en ze hebben het leven!

Op de manier van Johannes 11:25—26 leven ze, ook al zijn ze gestorven. Ze hebben het eeuwige leven omdat ze op Jezus hebben vertrouwd. Ik denk aan mijn eigen leven, denk aan jou leven, als je gelooft in Jezus, hoef je niet bang te zijn voor de dood. “Het leven is Christus en het sterven is winst” (Filippenzen 1:21). Denk er over na, het ergste wat je kan overkomen, de dood, is het beste geworden wat je kan overkomen, want de dood is winst. Dat is heerlijk nieuws!

Het is nieuws wat we niet voor onszelf kunnen houden. Daarom bidden we.

God, dank U wel! Jezus, we prijzen U vol vreugde. We prijzen U dat U de duivel heeft overwonnen, dat U de dood heeft overwonnen, voor het eeuwige leven. God, dank U wel dat U eeuwig leven mogelijk maakt door Jezus Christus. Dank U wel dat U ons bevrijdt van slavernij van angst voor de dood. We hoeven vandaag niet bang te zijn voor de dood.

Niemand van ons weet of we morgen zullen halen. Maar toch hoeven we niet bang te zijn want we weten dat het leven Christus is en dat het sterven winst is. Daarom, o God, bid ik voor mijn vrienden midden in hun verdriet omdat ze hun ouders hebben verloren. God, ik bid dat de werkelijkheid van de opstanding in het leven van hun ouders voor hen tot troost zal zijn! Ik bid dat ook voor alle anderen die dit horen. Er zullen anderen door zulk verdriet heen gaan.

God, ik bid voor Uw kracht en voor Uw vreugde, vervul hun leven daarmee door de kracht van Jezus’ dood en opstanding uit het graf. God, ik bid ook voor hen om mij heen, om een ieder van ons, die het eeuwige leven niet kennen.

God, zoveel mensen leven in slavernij van angst voor de dood. Ze weten niet wat er gebeurt wanneer ze sterven. Ze beseffen niet dat er buiten Christus een eeuwige dood en hel wacht. O God, gebruik ons alstublieft vandaag om het goede nieuws van het eeuwige leven te delen met iemand anders. Alstublieft God, laat ons niet zwijgen over dit goede nieuws!

Jezus heeft de dood vernietigd, hem die macht had over de dood, Hij heeft hem vernietigd. Dus alstublieft, o God, alstublieft! Gebruik ons om het goede nieuws van het eeuwige leven vandaag met iemand te delen, bevrijdt iemand uit de slavernij van angst voor de dood. Bevrijdt hen van die slavernij door het eeuwige leven wat in U gevonden wordt, vandaag! Doe dat, we bidden het U, door ons leven. O Uw Naam zij de eer, Heere Jezus, omdat U de dood en de duivel heeft overwonnen.

In Uw Naam bidden we dit met vreugde. Amen.

Overgenomen van Radical.net


God, dank U wel! Jezus, we prijzen U vol vreugde. We prijzen U dat U de duivel heeft overwonnen, dat U de dood heeft overwonnen, voor het eeuwige leven. God, dank U wel dat U eeuwig leven mogelijk maakt door Jezus Christus. Dank U wel dat U ons bevrijdt van slavernij van angst voor de dood. We hoeven vandaag niet bang te zijn voor de dood.

Niemand van ons weet of we morgen zullen halen. Maar toch hoeven we niet bang te zijn want we weten dat het leven Christus is en dat het sterven winst is. Daarom, o God, bid ik voor mijn vrienden midden in hun verdriet omdat ze hun ouders hebben verloren. God, ik bid dat de werkelijkheid van de opstanding in het leven van hun ouders voor hen tot troost zal zijn! Ik bid dat ook voor alle anderen die dit horen. Er zullen anderen door zulk verdriet heen gaan.

God, ik bid voor Uw kracht en voor Uw vreugde, vervul hun leven daarmee door de kracht van Jezus’ dood en opstanding uit het graf. God, ik bid ook voor hen om mij heen, om een ieder van ons, die het eeuwige leven niet kennen.

God, zoveel mensen leven in slavernij van angst voor de dood. Ze weten niet wat er gebeurt wanneer ze sterven. Ze beseffen niet dat er buiten Christus een eeuwige dood en hel wacht. O God, gebruik ons alstublieft vandaag om het goede nieuws van het eeuwige leven te delen met iemand anders. Alstublieft God, laat ons niet zwijgen over dit goede nieuws!

Jezus heeft de dood vernietigd, hem die macht had over de dood, Hij heeft hem vernietigd. Dus alstublieft, o God, alstublieft! Gebruik ons om het goede nieuws van het eeuwige leven vandaag met iemand te delen, bevrijdt iemand uit de slavernij van angst voor de dood. Bevrijdt hen van die slavernij door het eeuwige leven wat in U gevonden wordt, vandaag! Doe dat, we bidden het U, door ons leven. O Uw Naam zij de eer, Heere Jezus, omdat U de dood en de duivel heeft overwonnen.

In Uw Naam bidden we dit met vreugde. Amen.

Overgenomen van Radical.net