Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij verder moeten trekken. (Exodus 14:15)

Lees verder Mattheüs 28:16—20.


Toen zei de HEERE tegen Mozes: Wat roept u tot Mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij verder moeten trekken. (Exodus 14:15)

Lees verder Mattheüs 28:16—20.


Hoe vaak horen we mensen zeggen, “Ja, de Heere is mijn genadige Meester en ik ben Zijn dienaar en ik geloof dat gelovigen gedoopt moeten worden. Maar pas als de Heere het aan mij laat zien, dan zal ik het doen.”

Daar is een soldaat. Hij is niet tevreden met dezelfde bevelen als zijn kameraden en hij roept, “Als het regiment aanvalt zal ik ook gaan, maar pas als de kapitein zelf langs mijn tent komt en me daarvoor het bevel geeft.”

Ja, hij verdient het om gestraft te worden als een deserteur. Ik wens geen zware straf voor mijn Christelijke broeder maar ik durf te voorspellen dat hij met veel slagen geslagen zal worden als hij op die manier praat. “O,” zegt iemand, “maar de Heere moet het persoonlijk voor me toepassen.” Waarom? Het is duidelijk genoeg zonder toepassing.

Als er iets in de Bijbel duidelijk is, is het dat degene die in Christus geloofd met Hem begraven moet worden in de doop. Als het dan je duidelijke plicht is, dan moet je Hem meteen volgen in de doop.

“Nou, ik zal er voor bidden.” En geloof je dat God zo’n slecht gebed zal verhoren? Als ik mijn kind opdraag om iets te doen en hij zegt, “Nou, ik zal er over nadenken,” dan zal ik hem laten weten dat ik niet zo met mij laat spotten. Als ik zeg, “Mijn kind, doe dit of dat,” en hij antwoordt, “Vader, ik zal er voor bidden,” dan zal ik geen genoegen nemen met zijn hypocriete opstandigheid. Als dat niet in ons gezin gebeurt, laat staan in het gezin van God.

Heb je toestemming gekregen om met de positieve geboden te spotten om vervolgens je zonden op Gods rug te leggen? Dat denk ik niet.

Lieve broeder of zuster, bang heb je jezelf teruggetrokken en zegt, “Ja, op een dag zal ik opstaan en voor mijn Meester uitkomen.” In plaats daarvan ben ik geboden je op dit punt en in alles dat je duidelijke plicht is te bevelen, of het nu aangenaam is voor je vlees of niet, “Vooruit, vooruit, vooruit!”

Wat zijn jou marsorders? Draagt je Heere je iets op? Doe het! Draagt de Schrift je iets op? Doe het dan! Het is niet aan jou om in discussie te gaan, net zo min soldaten in discussie kunnen gaan. Ga vooruit. Zoals het volk Israël verder marcheert, ook al staat de zee in de weg, zo moet ook jij door gaan, al is de dood zelf het gevolg.

Hoe vaak horen we mensen zeggen, “Ja, de Heere is mijn genadige Meester en ik ben Zijn dienaar en ik geloof dat gelovigen gedoopt moeten worden. Maar pas als de Heere het aan mij laat zien, dan zal ik het doen.”

Daar is een soldaat. Hij is niet tevreden met dezelfde bevelen als zijn kameraden en hij roept, “Als het regiment aanvalt zal ik ook gaan, maar pas als de kapitein zelf langs mijn tent komt en me daarvoor het bevel geeft.”

Ja, hij verdient het om gestraft te worden als een deserteur. Ik wens geen zware straf voor mijn Christelijke broeder maar ik durf te voorspellen dat hij met veel slagen geslagen zal worden als hij op die manier praat. “O,” zegt iemand, “maar de Heere moet het persoonlijk voor me toepassen.” Waarom? Het is duidelijk genoeg zonder toepassing.

Als er iets in de Bijbel duidelijk is, is het dat degene die in Christus geloofd met Hem begraven moet worden in de doop. Als het dan je duidelijke plicht is, dan moet je Hem meteen volgen in de doop.

“Nou, ik zal er voor bidden.” En geloof je dat God zo’n slecht gebed zal verhoren? Als ik mijn kind opdraag om iets te doen en hij zegt, “Nou, ik zal er over nadenken,” dan zal ik hem laten weten dat ik niet zo met mij laat spotten. Als ik zeg, “Mijn kind, doe dit of dat,” en hij antwoordt, “Vader, ik zal er voor bidden,” dan zal ik geen genoegen nemen met zijn hypocriete opstandigheid. Als dat niet in ons gezin gebeurt, laat staan in het gezin van God.

Heb je toestemming gekregen om met de positieve geboden te spotten om vervolgens je zonden op Gods rug te leggen? Dat denk ik niet.

Lieve broeder of zuster, bang heb je jezelf teruggetrokken en zegt, “Ja, op een dag zal ik opstaan en voor mijn Meester uitkomen.” In plaats daarvan ben ik geboden je op dit punt en in alles dat je duidelijke plicht is te bevelen, of het nu aangenaam is voor je vlees of niet, “Vooruit, vooruit, vooruit!”

Wat zijn jou marsorders? Draagt je Heere je iets op? Doe het! Draagt de Schrift je iets op? Doe het dan! Het is niet aan jou om in discussie te gaan, net zo min soldaten in discussie kunnen gaan. Ga vooruit. Zoals het volk Israël verder marcheert, ook al staat de zee in de weg, zo moet ook jij door gaan, al is de dood zelf het gevolg.

Ter overdenking

Er zitten geen mazen in de opdracht, “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden” (Handelingen 2:38). De eerste stap van bekering en geloof zijn essentieel voor de verlossing (Markus 16:16), de tweede stap van de doop is essentieel voor gehoorzaamheid.

Preek 548, 18 oktober 1863

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Er zitten geen mazen in de opdracht, “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden” (Handelingen 2:38). De eerste stap van bekering en geloof zijn essentieel voor de verlossing (Markus 16:16), de tweede stap van de doop is essentieel voor gehoorzaamheid.

Preek 548, 18 oktober 1863

Beschikbaar gesteld door Day One