Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. (Numeri 14:24)

Lees verder 2 Timotheüs 1:1—7.


Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, hem zal Ik brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. (Numeri 14:24)

Lees verder 2 Timotheüs 1:1—7.


Ik wil, voor God, dat we allemaal het kenmerk van een goede geest hebben, de geest van het geloof, de geest die God neemt op Zijn Woord, die Zijn belofte leest en weet dat het waar is. Hij die deze geest heeft zal de Heere snel volkomen volgen. Ongeloof is de moeder van de zonde maar geloof is de verzorger van het goede.

Meer geloof, Heere! Meer eenvoudig en kinderlijk geloven in een kostbare Verlosser! Dan verwekt een trouwe geest altijd een zachtmoedige geest en een zachtmoedige geest altijd een moedige geest. Ze zeggen dat de vlier het zachtste hout heeft, maar toch is er vroeger ergens opgeschreven dat Venetië gebouwd is op palen van een vlier omdat die nooit zouden rotten. Zo zal de zachtmoedige man die zacht en geduldig is moedig volhouden terwijl hij zichzelf beschermd tegen alle aanvallen van de vernietigende tegenstander.

De ware gelovige heeft ook een liefdevolle geest als gevolg van Jezus’ genade. Hij heeft God lief en daarom heeft hij Gods volk en al Gods schepselen lief. En naast deze liefdevolle geest heeft hij ook een ijverige geest. Zo geeft hij en zo wordt hij uitgeput voor God, dit verwekt in hem een hemelse geest. Zo probeert hij in de hemel te leven en van de aarde een hemel te maken voor zijn medemensen, gelovend dat hij snel een hemel voor zichzelf heeft en ook voor hen aan de andere kant van de rivier.

Zo’n geest had de goede Kaleb. We kunnen hem niet navolgen tot we zijn geest krijgen. We zijn dood tot God ons levend maakt. O, dat Zijn Heilige Geest ons, zoals we zijn, naar Jezus wil leiden zodat we naar Hem op zullen zien en Hem zullen smeken dat Hij Zijn grote verbondsbelofte zal vervullen — “Ik zal u een nieuw hart geven en Ik zal een nieuwe geest in uw binnenste geven” (Ezechiël 36:26).

Ik wil, voor God, dat we allemaal het kenmerk van een goede geest hebben, de geest van het geloof, de geest die God neemt op Zijn Woord, die Zijn belofte leest en weet dat het waar is. Hij die deze geest heeft zal de Heere snel volkomen volgen. Ongeloof is de moeder van de zonde maar geloof is de verzorger van het goede.

Meer geloof, Heere! Meer eenvoudig en kinderlijk geloven in een kostbare Verlosser! Dan verwekt een trouwe geest altijd een zachtmoedige geest en een zachtmoedige geest altijd een moedige geest. Ze zeggen dat de vlier het zachtste hout heeft, maar toch is er vroeger ergens opgeschreven dat Venetië gebouwd is op palen van een vlier omdat die nooit zouden rotten. Zo zal de zachtmoedige man die zacht en geduldig is moedig volhouden terwijl hij zichzelf beschermd tegen alle aanvallen van de vernietigende tegenstander.

De ware gelovige heeft ook een liefdevolle geest als gevolg van Jezus’ genade. Hij heeft God lief en daarom heeft hij Gods volk en al Gods schepselen lief. En naast deze liefdevolle geest heeft hij ook een ijverige geest. Zo geeft hij en zo wordt hij uitgeput voor God, dit verwekt in hem een hemelse geest. Zo probeert hij in de hemel te leven en van de aarde een hemel te maken voor zijn medemensen, gelovend dat hij snel een hemel voor zichzelf heeft en ook voor hen aan de andere kant van de rivier.

Zo’n geest had de goede Kaleb. We kunnen hem niet navolgen tot we zijn geest krijgen. We zijn dood tot God ons levend maakt. O, dat Zijn Heilige Geest ons, zoals we zijn, naar Jezus wil leiden zodat we naar Hem op zullen zien en Hem zullen smeken dat Hij Zijn grote verbondsbelofte zal vervullen — “Ik zal u een nieuw hart geven en Ik zal een nieuwe geest in uw binnenste geven” (Ezechiël 36:26).

Ter overdenking

De Heilige Geest woont in elke ware gelovige (Romeinen 8:9; 2 Timotheüs 1:14), maar Paulus vind het nog steeds nodig om Timotheüs te herinneren aan de soort geest die God ons gegeven heeft (2 Timotheüs 1:7). Zijn de vruchten van de Geest zichtbaar in jou leven (Galaten 5:22—23)?

Preek 538,1 november 1863

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

De Heilige Geest woont in elke ware gelovige (Romeinen 8:9; 2 Timotheüs 1:14), maar Paulus vind het nog steeds nodig om Timotheüs te herinneren aan de soort geest die God ons gegeven heeft (2 Timotheüs 1:7). Zijn de vruchten van de Geest zichtbaar in jou leven (Galaten 5:22—23)?

Preek 538,1 november 1863

Beschikbaar gesteld door Day One