Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw:  Niet Deze, maar Barabbas!  En Barabbas was een misdadiger. (Johannes 18:40)

Lees verder Leviticus 14:1—8.


Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw:  Niet Deze, maar Barabbas!  En Barabbas was een misdadiger. (Johannes 18:40)

Lees verder Leviticus 14:1—8.


Barabbas was een moordenaar, een misdadiger, en een verrader. Dit feit is erg belangrijk. Daar ligt meer onderwijs in dan we op het eerste gezicht zouden denken. Zien we in de bevrijding van de zondaar en de gevangenneming van de onschuldige niet een beeld van het grote werk wat volbracht werd in de dood van onze Verlosser?

Jij en ik nemen passend onze plaats in naast Barabbas. We hebben God van Zijn eer berooft. We waren opstandig tegen de heerschappij van de hemel. Als hij die zijn broer haat een moordenaar is, dan zijn ook wij schuldig aan die zonde.

Hier staan we voor de rechterstoel, de Levensvorst is voor ons gebonden en wij mogen vrijuit gaan. De Heere bevrijdt ons en spreekt ons vrij terwijl de Verlosser, zonder vlek of rimpel, schaduw of gebrek naar het kruis wordt gebracht.

Er werden twee vogeltjes genomen in het ritueel om de melaatse te reinigen. Het ene vogeltje werd geslacht en zijn bloed werd opgevangen in een schaal, het andere vogeltje werd in dat bloed gedoopt en vervolgens werd hij, met bloedrode vleugels, vrijgelaten in het open veld.

Het geslachte vogeltje is een goed beeld van de Verlosser en elke ziel die door het geloof in Zijn bloed is gedoopt, vliegt naar de hemel, ze zingen zoet in vreugdevolle vrijheid. Ze hebben hun leven en vrijheid volkomen te danken aan Hem die geslacht was.

Hier gaat het om — Barabbas moet sterven of Christus moet sterven. Jij, de zondaar moet sterven, of Christus Immanuel, de Smetteloze, moet sterven. Hij stierf zodat wij verlost konden worden.

Delen wij vandaag allemaal in die verlossing? Of we nu dieven, verraders of moordenaars zijn geweest, toch kunnen we blij zijn dat Christus ons verlost heeft van de vloek van de wet toen Hij voor ons een vloek werd gemaakt.

Barabbas was een moordenaar, een misdadiger, en een verrader. Dit feit is erg belangrijk. Daar ligt meer onderwijs in dan we op het eerste gezicht zouden denken. Zien we in de bevrijding van de zondaar en de gevangenneming van de onschuldige niet een beeld van het grote werk wat volbracht werd in de dood van onze Verlosser?

Jij en ik nemen passend onze plaats in naast Barabbas. We hebben God van Zijn eer berooft. We waren opstandig tegen de heerschappij van de hemel. Als hij die zijn broer haat een moordenaar is, dan zijn ook wij schuldig aan die zonde.

Hier staan we voor de rechterstoel, de Levensvorst is voor ons gebonden en wij mogen vrijuit gaan. De Heere bevrijdt ons en spreekt ons vrij terwijl de Verlosser, zonder vlek of rimpel, schaduw of gebrek naar het kruis wordt gebracht.

Er werden twee vogeltjes genomen in het ritueel om de melaatse te reinigen. Het ene vogeltje werd geslacht en zijn bloed werd opgevangen in een schaal, het andere vogeltje werd in dat bloed gedoopt en vervolgens werd hij, met bloedrode vleugels, vrijgelaten in het open veld.

Het geslachte vogeltje is een goed beeld van de Verlosser en elke ziel die door het geloof in Zijn bloed is gedoopt, vliegt naar de hemel, ze zingen zoet in vreugdevolle vrijheid. Ze hebben hun leven en vrijheid volkomen te danken aan Hem die geslacht was.

Hier gaat het om — Barabbas moet sterven of Christus moet sterven. Jij, de zondaar moet sterven, of Christus Immanuel, de Smetteloze, moet sterven. Hij stierf zodat wij verlost konden worden.

Delen wij vandaag allemaal in die verlossing? Of we nu dieven, verraders of moordenaars zijn geweest, toch kunnen we blij zijn dat Christus ons verlost heeft van de vloek van de wet toen Hij voor ons een vloek werd gemaakt.

Ter overdenking

Wat kies jij boven Jezus? Je familie (Mattheüs 10:37), de eer van mensen (Johannes 12:43), Gods schepping (Romeinen 1:25), of je plezier (2 Timotheüs 3:4)? De Heere Jezus stierf om mensen zoals jou te verlossen, maar je moet je prioriteiten en voorkeuren aanpassen (Handelingen 3:14–15,18–19).

Preek 595, 16 oktober 1864

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Wat kies jij boven Jezus? Je familie (Mattheüs 10:37), de eer van mensen (Johannes 12:43), Gods schepping (Romeinen 1:25), of je plezier (2 Timotheüs 3:4)? De Heere Jezus stierf om mensen zoals jou te verlossen, maar je moet je prioriteiten en voorkeuren aanpassen (Handelingen 3:14–15,18–19).

Preek 595, 16 oktober 1864

Beschikbaar gesteld door Day One