Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart. (Jeremia 24:7)


Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij bekeren met heel hun hart. (Jeremia 24:7)


Hoor je de nadruk die er ligt op het hart? God spreekt er hier over hoe Hij Zijn volk zal herstellen nadat ze ballingschap en oordeel ervaren hebben als gevolg van hun zonden. Dan zegt Hij dat Hij hen een hart zal geven om Hem te kennen, ze zullen tot Hem terugkeren met heel hun hart. God verlangt niet naar een volk dat alleen maar met Hem omgaat omdat het moet. “Ik moet Hem volgen, ik moet Hem aanbidden.” Als we niet oppassen is dit waar ons Christendom in verandert.

Ik wil je een vraag stellen. Als je nadenkt over aanbidding, gebed, het lezen van de Bijbel, het volgen van Gods geboden op allerlei manieren, als je over deze dingen nadenkt in je leven, zie je ze dan als je plicht of als je vreugde?

God heeft ons gemaakt om vreugde te vinden in Hem. Om Hem met heel ons hart te verlangen in het gebed, om ernaar te verlangen Zijn Woord te horen en Hem te aanbidden. Dit is niet iets wat moeten doen maar wat we willen doen, iets wat we verlangen te doen.

Zelfs gehoorzaamheid. Denk aan al Zijn geboden. Als we weten dat Zijn geboden goed voor ons zijn, dat ze goed zijn voor ons en voor anderen en tot eer van Hem, dan willen we gehoorzamen. Dan zien we het niet meer als een religieuze plicht.

Daarom wil ik je vandaag aanmoedigen om je hart te onderzoeken, nu in deze paar minuten en straks als je deze overdenking weggelegd hebt. Denk erover na. Verlangt je hele hart naar God? Groei je in liefde voor Hem? Zoals Jezus zei, “Dit is het grootste gebod: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.”

Het Christelijke leven is geen religieuze plicht. Het is volkomen genieten van God. God geeft ons een hart om Hem te kennen. Daarom komen we nu tot Hem met ons hele hart.

Hoor je de nadruk die er ligt op het hart? God spreekt er hier over hoe Hij Zijn volk zal herstellen nadat ze ballingschap en oordeel ervaren hebben als gevolg van hun zonden. Dan zegt Hij dat Hij hen een hart zal geven om Hem te kennen, ze zullen tot Hem terugkeren met heel hun hart. God verlangt niet naar een volk dat alleen maar met Hem omgaat omdat het moet. “Ik moet Hem volgen, ik moet Hem aanbidden.” Als we niet oppassen is dit waar ons Christendom in verandert.

Ik wil je een vraag stellen. Als je nadenkt over aanbidding, gebed, het lezen van de Bijbel, het volgen van Gods geboden op allerlei manieren, als je over deze dingen nadenkt in je leven, zie je ze dan als je plicht of als je vreugde?

God heeft ons gemaakt om vreugde te vinden in Hem. Om Hem met heel ons hart te verlangen in het gebed, om ernaar te verlangen Zijn Woord te horen en Hem te aanbidden. Dit is niet iets wat moeten doen maar wat we willen doen, iets wat we verlangen te doen.

Zelfs gehoorzaamheid. Denk aan al Zijn geboden. Als we weten dat Zijn geboden goed voor ons zijn, dat ze goed zijn voor ons en voor anderen en tot eer van Hem, dan willen we gehoorzamen. Dan zien we het niet meer als een religieuze plicht.

Daarom wil ik je vandaag aanmoedigen om je hart te onderzoeken, nu in deze paar minuten en straks als je deze overdenking weggelegd hebt. Denk erover na. Verlangt je hele hart naar God? Groei je in liefde voor Hem? Zoals Jezus zei, “Dit is het grootste gebod: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.”

Het Christelijke leven is geen religieuze plicht. Het is volkomen genieten van God. God geeft ons een hart om Hem te kennen. Daarom komen we nu tot Hem met ons hele hart.

O God, we bidden om deze hartelijke relatie met U die gekenmerkt wordt door liefde voor U en vreugde in U. God, we zijn zo geneigd om van allerlei dingen in deze wereld te genieten, om de wereld lief te hebben. We houden vooral zo veel van onszelf, onze wegen, plannen en dromen. Maar God, we weten dat deze dingen lang niet zo goed zijn als U. Niets is te vergelijken met Uw goedheid en grootheid. De goedheid van Uw plannen en Uw verlangens voor ons leven en alleen al de vreugde, o God, dat we nu in het gebed met U mogen spreken. Dat we gemeenschap met U mogen hebben.

Wat geweldige werkelijkheid. O God, we prijzen U hiervoor. We prijzen U dat U ons een hart geeft om U te kennen. O wat een zin, een hart om te weten dat U Yahweh bent. Ik prijs U voor dit hart. O God, ik bid dat U ons bewaart. Bewaar mij en iedereen die dit leest er voor om gemeenschap met U te zien als een monotone, religieuze routine, als en religieuze plicht. We willen groeien in onze vreugde in U. We willen dat ons hart meer naar U verlangt. We willen dat dit meer en meer toeneemt.

Laat dat zo zijn vandaag, vergroot ons hart voor U, en zo ook voor alles waar U om geeft. Laat dat allemaal overstromen uit een hart voor U. Laat dat over mijn leven gezegd worden, laat dat onze relatie met U omschrijven. Dat we een hart hebben dat U wil kennen, volgen, liefhebben en dat toegewijd is aan U.

God, laat dat zo zijn. We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net


O God, we bidden om deze hartelijke relatie met U die gekenmerkt wordt door liefde voor U en vreugde in U. God, we zijn zo geneigd om van allerlei dingen in deze wereld te genieten, om de wereld lief te hebben. We houden vooral zo veel van onszelf, onze wegen, plannen en dromen. Maar God, we weten dat deze dingen lang niet zo goed zijn als U. Niets is te vergelijken met Uw goedheid en grootheid. De goedheid van Uw plannen en Uw verlangens voor ons leven en alleen al de vreugde, o God, dat we nu in het gebed met U mogen spreken. Dat we gemeenschap met U mogen hebben.

Wat geweldige werkelijkheid. O God, we prijzen U hiervoor. We prijzen U dat U ons een hart geeft om U te kennen. O wat een zin, een hart om te weten dat U Yahweh bent. Ik prijs U voor dit hart. O God, ik bid dat U ons bewaart. Bewaar mij en iedereen die dit leest er voor om gemeenschap met U te zien als een monotone, religieuze routine, als en religieuze plicht. We willen groeien in onze vreugde in U. We willen dat ons hart meer naar U verlangt. We willen dat dit meer en meer toeneemt.

Laat dat zo zijn vandaag, vergroot ons hart voor U, en zo ook voor alles waar U om geeft. Laat dat allemaal overstromen uit een hart voor U. Laat dat over mijn leven gezegd worden, laat dat onze relatie met U omschrijven. Dat we een hart hebben dat U wil kennen, volgen, liefhebben en dat toegewijd is aan U.

God, laat dat zo zijn. We bidden dit in Jezus’ naam. Amen.

Overgenomen van Radical.net