De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (Johannes 6:63)

Lees verder 1 Korinthe 11:23—26.


De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. (Johannes 6:63)

Lees verder 1 Korinthe 11:23—26.


Ontvangen we het lichaam en bloed van de Heere Jezus niet in het Avondmaal? Ja, geestelijke mensen ontvangen dat, op een werkelijke geestelijke manier, maar niet vleselijk. Niet op de manier dat ze het vernietigen met hun tanden, proeven met hun tong of verteren met hun maagsappen. Ze ontvangen de Heere Jezus als vleesgeworden en gekruisigd in hun geest als ze in Hem geloven, Hem liefhebben en getroost worden als ze aan Hem denken.

“Maar hoe ontvang ik Hem echt?” schreeuwt iemand. Helaas, deze vraag laat de gedachten van de wereld zien, je denkt dat alleen het vleselijke echt is en dat het geestelijke niet echt is. Je denkt dat iets pas echt is als je het aan kunt raken, maar als je er alleen maar over na kunt denken en het lief kunt hebben, dan stel je dat het niet echt is. Hoe onmogelijk is het voor het vleselijke verstand om het geestelijke te betreden.

Maar luister toch nog eens. Ik ontvang het lichaam en bloed van Jezus Christus wanneer mijn ziel gelooft in Zijn vleeswording, wanneer mijn ziel rust op de verdienste van Zijn dood, wanneer het brood en de wijn mij zo herinneren dat de gedachten aan Jezus Christus en Zijn doodsstrijd mij smelten tot berouw, aanmoedigen tot zekerheid en mij zuiveren van zonde. Niet mijn lichaam maar mijn geest ontvangt Jezus. Ik geloof in Hem, ik werp mijzelf op Hem alleen, ik vertrouw Hem, ik voel vreugde, vrede en ijver, haat tegen de zonde en liefde voor heiligheid.

Zo wordt mijn geestelijke natuur met Hem gevoed. Mijn geestelijke natuur wordt gevoed door waarheid, liefde, genade, beloften, vergeving, het verbond, verzoening, aanneming, en dat vind ik allemaal, en meer, in de persoon van de Heere Jezus Christus. Tot de mate dat mijn geest gemeenschap heeft met de Heere Jezus, is het breken van het brood levend en aanvaardbaar.

Ontvangen we het lichaam en bloed van de Heere Jezus niet in het Avondmaal? Ja, geestelijke mensen ontvangen dat, op een werkelijke geestelijke manier, maar niet vleselijk. Niet op de manier dat ze het vernietigen met hun tanden, proeven met hun tong of verteren met hun maagsappen. Ze ontvangen de Heere Jezus als vleesgeworden en gekruisigd in hun geest als ze in Hem geloven, Hem liefhebben en getroost worden als ze aan Hem denken.

“Maar hoe ontvang ik Hem echt?” schreeuwt iemand. Helaas, deze vraag laat de gedachten van de wereld zien, je denkt dat alleen het vleselijke echt is en dat het geestelijke niet echt is. Je denkt dat iets pas echt is als je het aan kunt raken, maar als je er alleen maar over na kunt denken en het lief kunt hebben, dan stel je dat het niet echt is. Hoe onmogelijk is het voor het vleselijke verstand om het geestelijke te betreden.

Maar luister toch nog eens. Ik ontvang het lichaam en bloed van Jezus Christus wanneer mijn ziel gelooft in Zijn vleeswording, wanneer mijn ziel rust op de verdienste van Zijn dood, wanneer het brood en de wijn mij zo herinneren dat de gedachten aan Jezus Christus en Zijn doodsstrijd mij smelten tot berouw, aanmoedigen tot zekerheid en mij zuiveren van zonde. Niet mijn lichaam maar mijn geest ontvangt Jezus. Ik geloof in Hem, ik werp mijzelf op Hem alleen, ik vertrouw Hem, ik voel vreugde, vrede en ijver, haat tegen de zonde en liefde voor heiligheid.

Zo wordt mijn geestelijke natuur met Hem gevoed. Mijn geestelijke natuur wordt gevoed door waarheid, liefde, genade, beloften, vergeving, het verbond, verzoening, aanneming, en dat vind ik allemaal, en meer, in de persoon van de Heere Jezus Christus. Tot de mate dat mijn geest gemeenschap heeft met de Heere Jezus, is het breken van het brood levend en aanvaardbaar.

Ter overdenking

Er ligt grote geestelijke zegen in het Avondmaal samen met Zijn volk (1 Korinthe 10:16–17). Maar het is het Avondmaal niet als het onwaardig gegeten wordt, zonder onderscheidt en zelfonderzoek (1 Korinthe 11:20,27–29).

Preek 653, 8 oktober 1865

Beschikbaar gesteld door Day One


Ter overdenking

Er ligt grote geestelijke zegen in het Avondmaal samen met Zijn volk (1 Korinthe 10:16–17). Maar het is het Avondmaal niet als het onwaardig gegeten wordt, zonder onderscheidt en zelfonderzoek (1 Korinthe 11:20,27–29).

Preek 653, 8 oktober 1865

Beschikbaar gesteld door Day One