Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Romeinen 8:35)


Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Romeinen 8:35)


Let in Romeinen 8:35 op drie dingen.

1. Christus heeft ons nu lief.

Een vrouw kan over haar overleden man zeggen: Niets zal mij scheiden van zijn liefde. Het kan zijn dat ze bedoelt dat de herinnering aan zijn liefde zoet en krachtig is in haar leven. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt.

Romeinen 8:34 zegt het duidelijk: “Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.” De reden dat Paulus kan zeggen dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus is omdat Christus leeft en ons ook nu nog liefheeft.

Hij zit aan de rechterhand van God en Hij spreekt zich uit voor ons. Hij pleit voor ons, dat betekent dat Hij erop toe ziet dat Zijn volbrachte werk van verlossing ons inderdaad van uur tot uur verlost en ons veilig naar de eeuwige vreugde brengt. Zijn liefde is geen herinnering. Het is de voortdurende werking van de almachtige, levende Zoon van God om ons naar de eeuwige vreugde te brengen.

2. Deze liefde van Christus is effectief en het beschermt ons tegen scheiding, daarom is het geen universele liefde voor iedereen, maar een bijzondere liefde voor Zijn volk — zij die, volgens Romeinen 8:28, God liefhebben en overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Dit is de liefde van Efeze 5:25: “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.” Het is Christus’ liefde voor de kerk, Zijn bruid. Christus heeft een liefde voor iedereen en Hij heeft een speciale, reddende en onderhoudende liefde voor Zijn bruid. Je weet dat je deel hebt aan de bruid als je op Christus vertrouwt. Iedereen — zonder uitzonderingen — iedereen die op Christus vertrouwt, kan zeggen: ik hoor bij Zijn bruid, Zijn kerk, Zijn geroepenen en Zijn uitverkorenen, zij die volgens vers 35 altijd bewaard en beschermd worden, wat er ook gebeurt.

3. Deze almachtige, effectieve en beschermende liefde spaart ons niet voor rampen in dit leven maar het brengt ons veilig naar de eeuwige vreugde met God.

We zullen sterven, maar het zal ons niet scheiden. Dus als Paulus in vers 35 zegt dat het “zwaard” ons niet kan scheiden van de liefde van Christus, bedoelt hij: zelfs als we gedood worden zullen we niet gescheiden worden van de liefde van Christus.

Dus als we alles bij elkaar optellen zegt vers 35: Jezus Christus heeft Zijn volk lief met een machtige liefde, een almachtige en voortdurende liefde die ons niet altijd redt van rampen maar ons bewaart voor de eeuwige vreugde voor Zijn aangezicht, zelfs door het lijden en de dood.

Let in Romeinen 8:35 op drie dingen.

1. Christus heeft ons nu lief.

Een vrouw kan over haar overleden man zeggen: Niets zal mij scheiden van zijn liefde. Het kan zijn dat ze bedoelt dat de herinnering aan zijn liefde zoet en krachtig is in haar leven. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt.

Romeinen 8:34 zegt het duidelijk: “Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.” De reden dat Paulus kan zeggen dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus is omdat Christus leeft en ons ook nu nog liefheeft.

Hij zit aan de rechterhand van God en Hij spreekt zich uit voor ons. Hij pleit voor ons, dat betekent dat Hij erop toe ziet dat Zijn volbrachte werk van verlossing ons inderdaad van uur tot uur verlost en ons veilig naar de eeuwige vreugde brengt. Zijn liefde is geen herinnering. Het is de voortdurende werking van de almachtige, levende Zoon van God om ons naar de eeuwige vreugde te brengen.

2. Deze liefde van Christus is effectief en het beschermt ons tegen scheiding, daarom is het geen universele liefde voor iedereen, maar een bijzondere liefde voor Zijn volk — zij die, volgens Romeinen 8:28, God liefhebben en overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Dit is de liefde van Efeze 5:25: “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.” Het is Christus’ liefde voor de kerk, Zijn bruid. Christus heeft een liefde voor iedereen en Hij heeft een speciale, reddende en onderhoudende liefde voor Zijn bruid. Je weet dat je deel hebt aan de bruid als je op Christus vertrouwt. Iedereen — zonder uitzonderingen — iedereen die op Christus vertrouwt, kan zeggen: ik hoor bij Zijn bruid, Zijn kerk, Zijn geroepenen en Zijn uitverkorenen, zij die volgens vers 35 altijd bewaard en beschermd worden, wat er ook gebeurt.

3. Deze almachtige, effectieve en beschermende liefde spaart ons niet voor rampen in dit leven maar het brengt ons veilig naar de eeuwige vreugde met God.

We zullen sterven, maar het zal ons niet scheiden. Dus als Paulus in vers 35 zegt dat het “zwaard” ons niet kan scheiden van de liefde van Christus, bedoelt hij: zelfs als we gedood worden zullen we niet gescheiden worden van de liefde van Christus.

Dus als we alles bij elkaar optellen zegt vers 35: Jezus Christus heeft Zijn volk lief met een machtige liefde, een almachtige en voortdurende liefde die ons niet altijd redt van rampen maar ons bewaart voor de eeuwige vreugde voor Zijn aangezicht, zelfs door het lijden en de dood.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org