12 november
Hoe Satan God dient

Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. (Jakobus 5:11)


Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. (Jakobus 5:11)


Achter alle ziekte en onbekwaamheid staat de uiteindelijke wil van God. Niet dat Satan er niet bij betrokken is — hij is er waarschijnlijk altijd op één of andere manier bij betrokken, met destructieve doeleinden (Handelingen 10:38). Maar zijn kracht is niet doorslaggevend. Hij kan niet handelen zonder de toestemming van God.

Dat is één van de punten van Jobs ziekte. De tekst maakt dat duidelijk wanneer Job ziek werd: “Satan… trof Job met vreselijke zweren” (Job 2:7). Zijn vrouw spoorde hem aan om God te vervloeken. Maar Job zei: “Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen?” (vers 10). En weer prijst de auteur van het boek Job door te zeggen: “In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.”

Met andere woorden, dit is een juiste weergave van Gods soevereiniteit over Satan. Satan is echt en hij kan een hand hebben in onze problemen, maar niet de laatste hand, en niet de doorslaggevende hand.

Jakobus maakt het duidelijk dat God een goed doel had met al Jobs verdrukkingen: “U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.”

De Satan kan er dus bij betrokken zijn geweest maar het uiteindelijke doel was van God en het was “vol ontferming en barmhartigheid.”

Dezelfde les krijgen we in 2 Korinthe 12:7 waar Paulus zegt dat de doorn in zijn vlees een engel van de Satan was, en toch was hij gegeven met als doel zijn heiligheid: “En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen” — opdat ik mij niet zou verheffen!

Nederigheid is niet het doel van Satan in deze verzoeking. Daarom is dit Gods doel. Dit betekent dat Satan hier door God wordt gebruikt om zijn eigen goede doelen bereiken in het leven van Paulus.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org