God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. (1 Korinthe 15:38)


God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. (1 Korinthe 15:38)


Ik heb kleine aanwijzingen uit de Schrift gehaald die Gods intieme betrokkenheid bij de schepping laten zien.

Bijvoorbeeld, in 1 Korinthe 15:38. Paulus vergelijkt hoe een zaadje in de ene vorm is geplant en opkomt in een andere vorm, met een “lichaam” verschillend van alle andere lichamen. Hij zegt: “God geeft daaraan een lichaam zoals Hij dat heeft gewild, en aan elk zaad een eigen lichaam.”

Dat is een opmerkelijke uitspraak over Gods betrokkenheid op de manier waarop Hij ontworpen heeft dat elk zaad zijn eigen unieke plant voort zal brengen (niet alleen de soorten maar elk individueel zaadje!).

Paulus leert hier niet over evolutie, maar hij laat zien hoe hij Gods betrokkenheid op de schepping vanzelfsprekend vindt. Hij kan het zich niet voorstellen, blijkbaar, dat er een natuurlijk proces bedacht zou zijn zonder Gods toedoen.

Ook Psalm 94:9 zegt: “Zou Hij Die het oor plant, niet horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?” De psalmist gaat ervan uit dat God de ontwerper was van het oog, en dat Hij de manier waarop het oor bevestigd is aan het hoofd om te horen heeft ontworpen.

Wanneer we ons dus verwonderen over de wonderen van het menselijke oog en de opmerkelijke structuur van het oor, bewonderen we dus geen toevallige processen maar de Geest en creativiteit van God.

Zo ook in Psalm 95:5: “Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd.” De betrokkenheid van God in het vormen van land en zee is zo dat de huidige zee van Hem is.

Het is niet zo dat Hij op een onpersoonlijke manier alles miljoenen jaren geleden in gang heeft gezet. In plaats daarvan is Hij de Eigenaar omdat Hij het gemaakt heeft. Het is vandaag de dag Zijn werk en het draagt de sporen van de Scheppers aanspraak daarop, zoals een kunstwerk van degene is die het schilderde totdat hij het verkoopt of weggeeft.

Ik wijs op deze dingen niet omdat het alle problemen rondom de oorsprong oplost, maar om je op te roepen om God-gericht te zijn in je bewondering van de wonderen van de wereld.

Ik heb kleine aanwijzingen uit de Schrift gehaald die Gods intieme betrokkenheid bij de schepping laten zien.

Bijvoorbeeld, in 1 Korinthe 15:38. Paulus vergelijkt hoe een zaadje in de ene vorm is geplant en opkomt in een andere vorm, met een “lichaam” verschillend van alle andere lichamen. Hij zegt: “God geeft daaraan een lichaam zoals Hij dat heeft gewild, en aan elk zaad een eigen lichaam.”

Dat is een opmerkelijke uitspraak over Gods betrokkenheid op de manier waarop Hij ontworpen heeft dat elk zaad zijn eigen unieke plant voort zal brengen (niet alleen de soorten maar elk individueel zaadje!).

Paulus leert hier niet over evolutie, maar hij laat zien hoe hij Gods betrokkenheid op de schepping vanzelfsprekend vindt. Hij kan het zich niet voorstellen, blijkbaar, dat er een natuurlijk proces bedacht zou zijn zonder Gods toedoen.

Ook Psalm 94:9 zegt: “Zou Hij Die het oor plant, niet horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?” De psalmist gaat ervan uit dat God de ontwerper was van het oog, en dat Hij de manier waarop het oor bevestigd is aan het hoofd om te horen heeft ontworpen.

Wanneer we ons dus verwonderen over de wonderen van het menselijke oog en de opmerkelijke structuur van het oor, bewonderen we dus geen toevallige processen maar de Geest en creativiteit van God.

Zo ook in Psalm 95:5: “Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt, Zijn handen hebben het droge gevormd.” De betrokkenheid van God in het vormen van land en zee is zo dat de huidige zee van Hem is.

Het is niet zo dat Hij op een onpersoonlijke manier alles miljoenen jaren geleden in gang heeft gezet. In plaats daarvan is Hij de Eigenaar omdat Hij het gemaakt heeft. Het is vandaag de dag Zijn werk en het draagt de sporen van de Scheppers aanspraak daarop, zoals een kunstwerk van degene is die het schilderde totdat hij het verkoopt of weggeeft.

Ik wijs op deze dingen niet omdat het alle problemen rondom de oorsprong oplost, maar om je op te roepen om God-gericht te zijn in je bewondering van de wonderen van de wereld.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org