Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. (Romeinen 5:10—11)


Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. (Romeinen 5:10—11)


Hoe ontvangen we praktisch gezien verzoening en roemen we in God? Eén antwoord is: door Jezus Christus. Wat dat deels betekent is, maak het beeld van Jezus in de Bijbel — het werk en de woorden van Jezus die we vinden in de Bijbel — de wezenlijke inhoud van je roemen in God. Roemen zonder de inhoud van Christus eert Christus niet.

In 2 Korinthe 4:4—6 beschrijft Paulus de bekering op twee manieren. In vers 4 zegt hij dat de bekering het zien is “van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is.” En in vers 6 zegt hij dat de bekering het zien is “van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.” In beide gevallen zie je het punt. We hebben Christus, het beeld van God, en we hebben God in het aangezicht van Christus.

Praktisch, als je in God roemt dan roem je in wat je ziet en weet van God in het beeld van Jezus Christus. En dit komt tot de volste ervaring wanneer de liefde van God wordt uitgestort in onze harten door de Heilige Geest, zoals Romeinen 5:5 het zegt.

Dit is dus het punt voor Kerst. God kocht niet alleen onze verzoening door de dood van de Heere Jezus Christus (vers 10), en God stelde ons niet alleen in staat om deze verzoening te ontvangen door de Heere Jezus Christus (vers 11), maar zelfs nu, zegt vers 11, zullen we in God Zelf roemen, door onze Heere Jezus Christus.

Jezus kocht onze verzoening. Jezus stelde ons in staat om deze verzoening te ontvangen en het geschenk te openen. En Jezus Zelf straalt uit de verpakking — het onbeschrijfelijke geschenk — als God in het vlees en Hij wakkert al onze roem in God aan.

Richt je op Jezus deze Kerst. Ontvang de verzoening die Hij kocht. Leg die niet ongeopend op plank. Open dit geschenk niet om er een middel van te maken voor al je andere genoegens.

Open het en geniet van het geschenk. Roem in Hem. Maak Hem je genoegen. Maak Hem je schat.

Hoe ontvangen we praktisch gezien verzoening en roemen we in God? Eén antwoord is: door Jezus Christus. Wat dat deels betekent is, maak het beeld van Jezus in de Bijbel — het werk en de woorden van Jezus die we vinden in de Bijbel — de wezenlijke inhoud van je roemen in God. Roemen zonder de inhoud van Christus eert Christus niet.

In 2 Korinthe 4:4—6 beschrijft Paulus de bekering op twee manieren. In vers 4 zegt hij dat de bekering het zien is “van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is.” En in vers 6 zegt hij dat de bekering het zien is “van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.” In beide gevallen zie je het punt. We hebben Christus, het beeld van God, en we hebben God in het aangezicht van Christus.

Praktisch, als je in God roemt dan roem je in wat je ziet en weet van God in het beeld van Jezus Christus. En dit komt tot de volste ervaring wanneer de liefde van God wordt uitgestort in onze harten door de Heilige Geest, zoals Romeinen 5:5 het zegt.

Dit is dus het punt voor Kerst. God kocht niet alleen onze verzoening door de dood van de Heere Jezus Christus (vers 10), en God stelde ons niet alleen in staat om deze verzoening te ontvangen door de Heere Jezus Christus (vers 11), maar zelfs nu, zegt vers 11, zullen we in God Zelf roemen, door onze Heere Jezus Christus.

Jezus kocht onze verzoening. Jezus stelde ons in staat om deze verzoening te ontvangen en het geschenk te openen. En Jezus Zelf straalt uit de verpakking — het onbeschrijfelijke geschenk — als God in het vlees en Hij wakkert al onze roem in God aan.

Richt je op Jezus deze Kerst. Ontvang de verzoening die Hij kocht. Leg die niet ongeopend op plank. Open dit geschenk niet om er een middel van te maken voor al je andere genoegens.

Open het en geniet van het geschenk. Roem in Hem. Maak Hem je genoegen. Maak Hem je schat.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org