Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. (Johannes 16:22)


Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. (Johannes 16:22)


“Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.” Want je blijdschap komt van de nabijheid van Jezus en de opstanding van Jezus betekent dat je nooit meer zult sterven; je zult nooit van Hem afgesneden worden.

Kijk, er moeten twee dingen waar zijn als de blijdschap nooit van je weggenomen wordt. Het ene, dat de bron van die blijdschap eeuwig blijft en het andere dat jij eeuwig leeft. Als jij of de bron sterflijk is zal de blijdschap van je weggenomen worden.

O, hoeveel mensen hebben zich daaraan overgegeven. Ze zeggen: “Eet, drink en wees vrolijk want morgen sterven wij, en dat was dan dat.” Voedsel blijft niet eeuwig, en ik leef niet eeuwig. Dus laten we het er nu het beste van maken, nu het nog kan. Wat een tragedie!

Als je nu in de verleiding komt om zo te denken, overweeg dan zo serieus als je kunt dat, als je blijdschap in de nabijheid met Christus ligt, “niemand uw blijdschap van u wegnemen” kan — niet in dit leven, maar ook niet in het leven dat komt.

Noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal de blijdschap in de nabijheid van Christus Jezus van ons kunnen wegnemen.

Blijdschap in de nabijheid van Jezus is een ononderbroken lijn van nu tot in de eeuwigheid. Hij zal niet afgesneden worden door Zijn dood of door onze dood.

“Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen.” Want je blijdschap komt van de nabijheid van Jezus en de opstanding van Jezus betekent dat je nooit meer zult sterven; je zult nooit van Hem afgesneden worden.

Kijk, er moeten twee dingen waar zijn als de blijdschap nooit van je weggenomen wordt. Het ene, dat de bron van die blijdschap eeuwig blijft en het andere dat jij eeuwig leeft. Als jij of de bron sterflijk is zal de blijdschap van je weggenomen worden.

O, hoeveel mensen hebben zich daaraan overgegeven. Ze zeggen: “Eet, drink en wees vrolijk want morgen sterven wij, en dat was dan dat.” Voedsel blijft niet eeuwig, en ik leef niet eeuwig. Dus laten we het er nu het beste van maken, nu het nog kan. Wat een tragedie!

Als je nu in de verleiding komt om zo te denken, overweeg dan zo serieus als je kunt dat, als je blijdschap in de nabijheid met Christus ligt, “niemand uw blijdschap van u wegnemen” kan — niet in dit leven, maar ook niet in het leven dat komt.

Noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel zal de blijdschap in de nabijheid van Christus Jezus van ons kunnen wegnemen.

Blijdschap in de nabijheid van Jezus is een ononderbroken lijn van nu tot in de eeuwigheid. Hij zal niet afgesneden worden door Zijn dood of door onze dood.

Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org


Beschikbaar gesteld door DesiringGod.org