Halverwege de 18e eeuw diende William Henry Havergal de Saint Peters Church in Astley. Zijn dochter was Frances Ridley Havergal. Velen van ons kennen haar van haar gedichten en liederen. Ook was zij een geleerde in de Griekse en Hebreeuwse tekst, maar zij stond vooral bekend om haar toewijding aan de Heere Jezus Christus.


Halverwege de 18e eeuw diende William Henry Havergal de Saint Peters Church in Astley. Zijn dochter was Frances Ridley Havergal. Velen van ons kennen haar van haar gedichten en liederen. Ook was zij een geleerde in de Griekse en Hebreeuwse tekst, maar zij stond vooral bekend om haar toewijding aan de Heere Jezus Christus.


Een middel in Gods hand

In december 1873 wijdde ze haar leven toe om de Heere Jezus te dienen, op welke manier dan ook. Eén van die manieren werd als snel duidelijk toen ze een tehuis bezocht, een paar kilometer van de plek waar ze opgroeide. Daar woonden ongelovigen, maar ook gelovigen die niet met de Heere leefden.

Tijdens haar verblijf van vijf dagen bad ze of God haar wilde helpen om een ieder van hen tot de Heere Jezus te leiden. Op de vijfde en laatste dag, 4 februari 1874, kon ze schrijven hoe een ieder van hen de Heere Jezus als hun Verlosser hadden leren kennen. En iedere gelovige had de gemeenschap met de Heere Jezus hersteld.

Toen schreef ze deze woorden:

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

Wat het ook kost

Het vierde couplet schreef ze later, toen ze zo’n last kreeg voor verloren zielen. Ze dacht aan de sieraden die ze gekregen en verzameld had. Ze had meer dan vijftig sieraden. Die verkocht ze en de opbrengst gaf ze aan een zendingspost in de buurt. Zo schreef ze de woorden van het vierde couplet:

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

Wat als jouw leven volkomen overgegeven zou zijn aan God? Misschien zijn er mensen in je omgeving die de Heere Jezus niet kennen, of misschien zijn er gelovigen die ontmoedigd zijn. Bid dat God jouw gebruikt om hen naar Jezus te leiden in deze tijd.

De Heere herinnert ons eraan in Markus 8:35: “Want wie zijn leven  zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.”

Zeg het met Frances Ridley Havergal, “Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.”

Een middel in Gods hand

In december 1873 wijdde ze haar leven toe om de Heere Jezus te dienen, op welke manier dan ook. Eén van die manieren werd als snel duidelijk toen ze een tehuis bezocht, een paar kilometer van de plek waar ze opgroeide. Daar woonden ongelovigen, maar ook gelovigen die niet met de Heere leefden.

Tijdens haar verblijf van vijf dagen bad ze of God haar wilde helpen om een ieder van hen tot de Heere Jezus te leiden. Op de vijfde en laatste dag, 4 februari 1874, kon ze schrijven hoe een ieder van hen de Heere Jezus als hun Verlosser hadden leren kennen. En iedere gelovige had de gemeenschap met de Heere Jezus hersteld.

Toen schreef ze deze woorden:

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

Wat het ook kost

Het vierde couplet schreef ze later, toen ze zo’n last kreeg voor verloren zielen. Ze dacht aan de sieraden die ze gekregen en verzameld had. Ze had meer dan vijftig sieraden. Die verkocht ze en de opbrengst gaf ze aan een zendingspost in de buurt. Zo schreef ze de woorden van het vierde couplet:

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

Wat als jouw leven volkomen overgegeven zou zijn aan God? Misschien zijn er mensen in je omgeving die de Heere Jezus niet kennen, of misschien zijn er gelovigen die ontmoedigd zijn. Bid dat God jouw gebruikt om hen naar Jezus te leiden in deze tijd.

De Heere herinnert ons eraan in Markus 8:35: “Want wie zijn leven  zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.”

Zeg het met Frances Ridley Havergal, “Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.”

© Crown Christian Heritage Trust Bron: cchtrust.org.uk


© Crown Christian Heritage Trust Bron: cchtrust.org.uk