Hoe kunnen wij echt bidden. Soms vind ik het erg lastig om met mijn hart te bidden. Hoe werkt God dat dan in je?

Hoe kunnen wij echt bidden. Soms vind ik het erg lastig om met mijn hart te bidden. Hoe werkt God dat dan in je?


Een tijdje geleden zagen we dat ons gebed waardeloos is wanneer we bidden om door mensen gehoord te worden in plaats van door God. Dan naderen we God met onze lippen maar ons hart is er ver van.

Daarom waarschuwt Jezus dat we allereerst alle afleidingen moeten ontvluchten om ons op God te richten. Dan mag je alles wat er in je hart leeft voor de Heere neerleggen. Dan hoef je het niet mooier voor te doen, want God ziet toch al wat er in je hart leeft, maar Hij wil het graag uit je mond horen, zoals een vader graag de stem van zijn kind hoort.

Verder is het goed om te bedenken dat, wanneer je niets van God nodig hebt, ook niet zult bidden. Maar als je Hem nodig hebt, zullen de woorden in je mond uit je hart voortkomen. Verder zul je ook niet bidden als je niet weet of gelooft dat God je zal horen. Maar als je weet dat je Hem nodig hebt en dat Hij je zal horen dan zullen de woorden in je mond uit je hart voortkomen, denk aan Jakobus 1:6-8 en 1 Johannes 2:3:19-22.

Zoals we geboren zijn leven er verkeerde verlangens in ons hart, maar door het geloof in Jezus wil Hij ons hart wassen, door het Woord (Efeze 5:26) zodat we tot Hem kunnen naderen met een waarachtig hart (Hebreeën 10:19-23).

Dan moeten we veel alleen zijn met God, geknield met een open Bijbel, om Hem steeds beter te leren kennen. In Zijn Woord laat Hij je zien wat je mist en wat Hij je belooft te geven. Vertrouw dan op Zijn Woord, op al Zijn beloften en ga naar de genadetroon om barmhartigheid en hulp te krijgen in je nood (Hebreeën 4:16).

“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart op Hem gericht is.” (2 Kronieken 16:9, EV)

Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

Een tijdje geleden zagen we dat ons gebed waardeloos is wanneer we bidden om door mensen gehoord te worden in plaats van door God. Dan naderen we God met onze lippen maar ons hart is er ver van.

Daarom waarschuwt Jezus dat we allereerst alle afleidingen moeten ontvluchten om ons op God te richten. Dan mag je alles wat er in je hart leeft voor de Heere neerleggen. Dan hoef je het niet mooier voor te doen, want God ziet toch al wat er in je hart leeft, maar Hij wil het graag uit je mond horen, zoals een vader graag de stem van zijn kind hoort.

Verder is het goed om te bedenken dat, wanneer je niets van God nodig hebt, ook niet zult bidden. Maar als je Hem nodig hebt, zullen de woorden in je mond uit je hart voortkomen. Verder zul je ook niet bidden als je niet weet of gelooft dat God je zal horen. Maar als je weet dat je Hem nodig hebt en dat Hij je zal horen dan zullen de woorden in je mond uit je hart voortkomen, denk aan Jakobus 1:6-8 en 1 Johannes 2:3:19-22.

Zoals we geboren zijn leven er verkeerde verlangens in ons hart, maar door het geloof in Jezus wil Hij ons hart wassen, door het Woord (Efeze 5:26) zodat we tot Hem kunnen naderen met een waarachtig hart (Hebreeën 10:19-23).

Dan moeten we veel alleen zijn met God, geknield met een open Bijbel, om Hem steeds beter te leren kennen. In Zijn Woord laat Hij je zien wat je mist en wat Hij je belooft te geven. Vertrouw dan op Zijn Woord, op al Zijn beloften en ga naar de genadetroon om barmhartigheid en hulp te krijgen in je nood (Hebreeën 4:16).

“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart op Hem gericht is.” (2 Kronieken 16:9, EV)

Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.

Dit artikel is voortgekomen uit gesprekken in de MijnGeloofsvraag Whatsapp-groep waar we iedere werkdag samen een ingezonden vraag van deelnemers behandelen. Klik hier om deel te nemen →