Geloofsvragen in Jezus' licht


256 blz.

Bestel paperback (€14,99)

Hoe wordt ik nu echt bekeerd? Welke muziek mag ik luisteren? Wat is de gave van Tongentaal? Het afgelopen jaar mochten we met meer dan 150 jongeren en ouderen nadenken over deze en nog veel meer andere geloofsvragen.

Met het verlangen om, geworteld in Gods Woord, vruchten te dragen in deze wereld en als lichten te schijnen te midden van deze duister wordende maatschappij zijn deze antwoorden dringend verwoord. Ze sporen aan tot geloof en overgave aan Christus Jezus, het Lam dat geslacht is en Zijn lijdensloon moet ontvangen. Dit alles in het gebed om licht en leven, door de Heilige Geest.

Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len.

Download PDFAlle geloofsvragen

Geloofsvragen in Jezus' licht


256 blz.

Bestel paperback (€14,99)

Hoe wordt ik nu echt bekeerd? Welke muziek mag ik luisteren? Wat is de gave van Tongentaal? Het afgelopen jaar mochten we met meer dan 150 jongeren en ouderen nadenken over deze en nog veel meer andere geloofsvragen.

Met het verlangen om, geworteld in Gods Woord, vruchten te dragen in deze wereld en als lichten te schijnen te midden van deze duister wordende maatschappij zijn deze antwoorden dringend verwoord. Ze sporen aan tot geloof en overgave aan Christus Jezus, het Lam dat geslacht is en Zijn lijdensloon moet ontvangen. Dit alles in het gebed om licht en leven, door de Heilige Geest.

Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len.

Download PDFAlle geloofsvragen